Tyrgils Knutsson. Föräldrar: Knut och NN Sigtryggsdotter (Boberg) [mer] [1].

Tyrgils Knutsson

Riddare, riksråd, drots. [1]

Hade bl a Årnäs i Forshem (R) och Lena i Kungslena (R) som sätesgårdar. [1]

Kaj Janzon: "Den felaktiga uppgiften om att Tyrgils Knutsson skulle ha varit gift med 'sveakonungens dotter' har sitt ursprung i ett skrivarmisstag (överhoppad rad) vid kopiering, vilket på ett övertygande sätt letts i bevis av Bengt R. Jonsson i hans artikel 'Marskens hustrur. Förslag till lösning av ett klassiskt problem' i Spår av odling. Festskrift till Hugo Karlsson (Göteborg 1994)." [2]

Gift 1:o [1] med Birgitta, död före 1303 [1]. Barn: [1]

        Kristina Tyrgilsdotter    Gift 1302 [1] med Valdemar Magnusson [mer].
Margareta Tyrgilsdotter[mer]
Gift före 1319 [1] med Knut Folkesson [mer].

Gift 2:o 1303 i Stockholm, Stockholms län [1] med Hedwig von Ravensberg [mer], död efter 1346-10-01 [1].

Källor: 1. ÄSF I:1,  2. Kaj Janzon på Anbytarforum


Hem  |  Träd  |  Anor  |  Ättlingar / kort  |  Släktskapsberäkning