Ulf Filipsson (Ulv). Död efter 1349 [1]. Far: Filip Ulfsson (Ulv) [mer] [1].

tillbakaseende ulv

Vinäs (nu Duseborg) i Gammalkils sn, Valkebo hd i Östergötland. Dubbad till riddare 1333. Nämnd 1333 som en av de båda ståthållarna i Skåne. [1]

Barn med NN Staffansdotter (Staffanssönernas ätt) [mer], död före 1349 [1]: [1]

        Ingeborg Ulfsdotter (Ulv)    Död troligen 1394 [1].
Magnus Ulfsson (Ulv) Död före 1380 [1].
Staffan Ulfsson (Ulv)[mer]
Död troligen 1393 [1].
Barnam Ulfsson (Ulv) Död omkring 1378 [1].
Ingrid Ulfsdotter (Ulv)

Källor: 1. ÄSF I:3


Hem  |  Träd  |  Anor  |  Ättlingar / kort  |  Släktskapsberäkning