Hertig Karl skymfande Klaus Flemings lik (Albert Edelfelt)

Hertig Karl skymfande Klaus Flemings lik (Albert Edelfelt)

"Om du nu lefvat, hade icke ditt hufvud setat mycket säkert."

"Om min salige herre lefvat, så hade eders furstliga nåde aldrig kommit härin!"