Ama

Ama

Blasonering:

Av tredubbel tinnskura styckad sköld i blått och gult (eller gult och rött)

Källor: Jan Raneke: Svenska medeltidsvapen p 157