Banér

Banér

Blasonering:

Spets mot sinister, vanligen vit på röd sköld

Källor:

Jan Raneke: Svenska medeltidsvapen p 73