Bielke

Bielke

Blasonering:

Tre gånger delad i gult och blått

Källor: Jan Raneke: Svenska medeltidsvapen p 11