Bjälboättens oäkta gren

Bjälboättens oäkta gren

Blasonering:

Tre gånger styckad, i gult och rött

Källor: Wernstedt, Gillingstam, Möller et al: ÄSF I:1 p 41