Boberg

Boberg

Blasonering:

Ett hjorthorn med en lilja mellan hornen (tinkturer okända)

Källor:

Diplomatarium Suecanum DS 182