Danmark (1460)

Danmark (1460)

Blasonering:

Kvadrerad av ett vitt kors med röd bård (Dannebrogen):
1. på gyllene fält tre blå gående guldkrönta lejon, omgivna av nio röda hjärtan (kungariket Danmark);
2. tre öppna gyllene kronor (två över en) på blått fält (kungariket Sverige);
3. på rött fält ett upprätt gående krönt lejon i guld som håller en yxa i silver med skaft av guld (kungariket Norge);
4. en gul lindorm med två ben på rött fält (Vendes konung);
hjärtsköld, kvadrerad:
1. och 4. två blå gående lejon på gyllene fält (hertigdömet Schleswig);
2. och 3. ett nässelblad i silver på rött fält (grevskapet Holstein);
hjärtsköld: två röda bjälkar på gyllene fält (grevskapet Oldenburg)