England (1603)

England (1603)

Bilden ritad av Ipankonin (från Wikipedia)