Forstenasläkten

Forstenasläkten

Blasonering:

Sparre av guld över fallande grönt blad i blått fält

Källor: Jan Raneke: Svenska medeltidsvapen p 799