Gök

Gök

Blasonering:

En sittande gök och dexter därom en balkvis ställd värja, samt i ginstammen två sexuddiga stjärnor.

(Kungl Maj:ts kansli, Eder 228 (Riksarkivet)