Grip (yngre ätten)

Grip (yngre ätten)

Blasonering:

Ett svart avhugget griphuvud med röd näbb och tunga på gult fält

Källor:

Jan Raneke: Svenska medeltidsvapen p 409