Gyllenstierna

Gyllenstierna

Blasonering:

I blått fält en sjuuddig stjärna av guld

Källor: Frithiof Dahlby & Jan Raneke: Den svenska adelns vapenbok