Hand

Hand

Blasonering:

Avhuggen högerhands insida i vitt stolpvis ställd i blått fält

(Drake af Hagelsrum)

Källor: Jan Raneke: Svenska medeltidsvapen p 249