Hand

Hand

Blasonering:

Avhuggen högerhands insida i vitt stolpvis ställd i blått fält

Källor:

Jan Raneke: Svenska medeltidsvapen p 249