Kalmarunionen (Kristofer av Bayern)

Kalmarunionen (Kristofer av Bayern)

Blasonering:

Kvadrerad av ett vitt kors med röd bård (Dannebrogen):
1. och 4. ett upprest gående krönt lejon i guld över tre ginströmmar i silver på blått fält (kungariket Sverige);
2. och 3. snedrutor i blått och silver (huset Wittelsbach);
hjärtsköld, kvadrerad:
1. på gyllene fält tre blå gående guldkrönta lejon, omgivna av nio röda hjärtan (kungariket Danmark);
2. tre öppna gyllene kronor (två över en) på blått fält (Kalmarunionens tre riken);
3. på rött fält ett upprätt gående krönt lejon i guld som håller en yxa i silver med skaft av guld (kungariket Norge);
4. en gul lindorm med två ben på rött fält (Vendes konung)

Symboler från:

S@m, Bruno Valette

Källor:

http://www.heraldique-europeenne.org/Regions/Scandinavie/Suede.htm