Krumme

Krumme

Blasonering:

Nosklämma

Källor:

Jan Raneke: Svenska medeltidsvapen p 589