Krummedige

Krummedige

Blasonering:

Vit lind i blått fält

Källor: Jan Raneke: Svenska medeltidsvapen p 490