Löwenhielm

Löwenhielm

Blasonering:

Genom ett strek i längden och ett i tvären fördelt i fyra lika delar. Det öfre högra fältet är af röd färg, hvaruti sees en iämtvägande krönt vichtskål af silfver. Det andta fältet är af gull, i hvilket står ett blått leijon. Det tredie fältet är uti alt lika med det andra. Men uti det fiärde fältet, som äfven är rödt, visar sig en lilia af silfver.