Lillie af Löfstad

Lillie af Löfstad

Blasonering:

En blå lilja på gult fält

Källor: Jan Raneke: Svensk adelsheraldik p 176