Natt och Dag

Natt och Dag

Blasonering:

Delad sköld i gult och blått

Källor: Jan Raneke: Svenska medeltidsvapen p 2