Rømer (yngre ätten)

Rømer (yngre ätten)

Blasonering:

Styckad i svart och silver

Källor: Steen Thomsen - http://www.danbbs.dk/~stst/slaegt_adel/adelsvaaben.htm