Sparre av Aspnäs

Sparre av Aspnäs

Blasonering:

Gul sparre på röd sköld

Källor: Jan Raneke: Svenska medeltidsvapen p 113