Sparre av Tofta

Sparre av Tofta

Blasonering:

Röd sparre på gult fält

Källor: Jan Raneke: Svenska medeltidsvapen p 118