Staffanssönernas ätt

Staffanssönernas ätt

Blasonering:

Genom mantelsnitt tre gånger delad, tinkturer obekanta men fält 1 och 3 var i metall

Källor:

Jan Raneke: Svenska medeltidsvapen p 145