Stenbock 2 (Gustaf Olofsson)

Stenbock 2 (Gustaf Olofsson)

Blasonering:

Halv stenbock uppstigande från delning med sänkt tinne

Symboler från:

Bernina

Källor:

Wernstedt, Gillingstam, Möller et al: ÄSF I:3 p 257