Stenbock 3 (yngre ätten)

Stenbock 3 (yngre ätten)

Blasonering:

Delad, 1. halv svart bock på gul botten, 2. schackrutat i svart och gult

Symboler från:

Bernina

Källor:

Jan Raneke: Svenska medeltidsvapen p 813, 834