Stewart

Stewart

Blasonering:

På gyllene fält en rutig bjälke i silver och blått