Store

Store

Blasonering:

En vit sparre över en femuddig vit stjärna på blått fält

Källor: Jan Raneke: Svenska medeltidsvapen p 812