Svenske

Svenske

Blasonering:

En vit sparre över sinister del av en halv gul lilja på blått fält

Källor: Jan Raneke: Svensk adelsheraldik p 293