Sverige (huset Hessen)

Sverige (huset Hessen)

Blasonering:

En blå huvudsköld, kvadrerad av ett kors av guld med utböjda armar, samt hjärtsköld;
i 1. och 3. tre öppna gyllene kronor (två över en) på blått fält;
i 2. och 4. ett upprest gående krönt lejon i guld över tre ginströmmar i silver på blått fält;
hjärtsköld för huset Hessen-Kassel: sexdelad: 1. ett rött patriarkkors i silver; 2. delade i svart och guld, med en silverstjärna i det övre svarta fältet; 3. upprätt krönt rött lejon å guld; 4. två gående gyllene lejon å rött; 5. delad i svart och guld, med två silverstjärnor i det övre svarta fältet; 6. en liten delad sköld i silver och rött, inom ett trekluvet nässelblad i silver med tre silvernaglar riktade mot sköldens tre hörn, allt detta å rött; hjärtsköld: blå med ett upprätt krönt lejon, randat på tvären (fem band silver, fem röda)