Valdemar Birgersson

Valdemar Birgersson

Blasonering:

Tre krönta leoparder på ett fält bestrött med hjärtan, leoparderna möjligen vita på blått fält

Källor: Jan Raneke: Svenska medeltidsvapen p 290