Valdemar Birgersson

Valdemar Birgersson

Blasonering:

Tre krönta leoparder på ett fält bestrött med hjärtan, leoparderna möjligen vita på blått fält

Symboler från:

Yorick

Källor:

Jan Raneke: Svenska medeltidsvapen p 290