Vingätten

Vingätten

Blasonering:

Tre sjöblad balkvis i balk, troligen svarta på gult fält

Källor: Jan Raneke: Svenska medeltidsvapen p 452