sparre över stjärna

sparre över stjärna

Blasonering:

En gul sparre över en sexuddig gul stjärna på blått fält

Källor:

Jan Raneke: Svenska medeltidsvapen p 813