tillbakaseende ulv

tillbakaseende ulv

Blasonering:

I blått en tillbakaseende varg på gult fält

Källor: Jan Raneke: Svenska medeltidsvapen p 329