van Kyren

van Kyren

Blasonering:

Bjälke bildad av dubbla motstående tinnskuror 1/2, 3, 1/2

Källor:

Jan Raneke: Svenska medeltidsvapen p 156