Släktskapsberäkning för Anders Bengtsson Hård (af Torestorp)
     Förnamn:
     Efternamn: