Släktskapsberäkning för Ingegerd Filipsdotter (Rumbyätten)     Förnamn:
     Efternamn: