Släktskapsberäkning för Ingrid Karlsdotter (bjälke)     Förnamn:
     Efternamn: