Sökningen på "Margareta Persdotter född 1694 död 1769" hittade inga personer.

Denna person är dock snarlik tidsmässigt:

Förnamn
Efternamn
Född/döptDöd/begraven
MargaretaPersdotter~16931769-12-06