Släktskapsberäkning för Nils Gyllenstierna af Lundholm     Förnamn:
     Efternamn: