Släktskapsberäkning för Nils Larsson Ruut     Förnamn:
     Efternamn: