Sökningen på "Per Olofsson Örn född 1726" hittade inga personer.

Denna person är dock snarlik tidsmässigt:

Förnamn
Efternamn
Född/döptDöd/begraven
PerOlofsson Örn1727-09-17