Döda i Överkalix 1640-1750

Datumd/bNamnHemvistNotKälla
1640dNNNarken 1"Hindrich i Narken gifwit i Testament effter sijn sal. modher"Överkalix LIa:1
1640dNNSvartbyn"Lars Nilsson i Swartbÿn effter en pigha"Överkalix LIa:1
1640dNN"Jöns Kruus effter sijn hustru"Överkalix LIa:1
1640dNN OlofsdotterBränna 4"Oluff Grelsson i brennan effter sijn dott."Överkalix LIa:1
1641dPerVännäs"Erich Pedhersson i Wennäs efft. sijn sal. fadher"Överkalix LIa:1
1641dNNVännäs 8"Oluff Hindrichsson ibid. effter sitt lilla barn"Överkalix LIa:1
1641dNNGrelsbyn 13"Jöns Jönsson i Grelsb. effter sitt sal. barn"Överkalix LIa:1
1641dNN NilsdotterSvartbyn 17"Andhers Nilsson i Swartb. effter sijn sÿster"Överkalix LIa:1
1641dNNSvartbyn"Hindrich Larsson ibid. effter sitt barn"Överkalix LIa:1
1641dNNVännäs 17"Nils Nilsson i Wennäs effter sitt barn"Överkalix LIa:1
1641dStenMorjärv, Nederkalix"Pedher Stensson i Mordjerff effter sijn sal. fadher"Överkalix LIa:1
1641dLars Grelsson(Bränna 1)"h. Anna Lars Grels effter sijn sal. man"Överkalix LIa:1
1641dNNSvartbyn 17"Andhers Nilsson i Swartb. effter sijn swärfadh."Överkalix LIa:1
1641dNilsVännäs 17"Nils Nilsson i Wennäs effter sijn sal. fadher"Överkalix LIa:1
1641dNilsGrelsbyn"Hindrich Nilsson i Grelsb. effter fadhren"Överkalix LIa:1
1641dNNHeden (Hällan 2)"Jöns Jönsson på Hedhen effter sijn modher"Överkalix LIa:1
1641dNN JönsdotterGrelsbyn 8"Lars Jönsson i Grelsb. efft. sijn sÿster"Överkalix LIa:1
1641dNNÖvermorjärv, Nederkalix"h. Brita i Öffwermord. effter sijn sal. man"Överkalix LIa:1
1641dNN TuresdotterÖvermorjärv, Nederkalix"Oluff Turesson ibid. effter sijn sÿster"Överkalix LIa:1
1642-05-30bNNSvartbyn 8"Erich Olufsson i Swartb. effter sijn saliga modher giffwit i Testament"Överkalix LIa:1
1642-05-30bNN MikaelsdotterVännäs 1"Michil Erichsson i Wennäs efft. dottren"Överkalix LIa:1
1642-06-05bLarsHeden 2"Lars Larsson på Heden efft. sijn s. fadher"Överkalix LIa:1
1642-06-05bNilsVännäs 9"Hans Nilsson i Wennäs efft. sijn fadher"Överkalix LIa:1
1642-06-05bErikVännäs 4"Andhers Erichsson ibid. efft. sijn s. fadher"Överkalix LIa:1
1642-06-26bNNVännäs 9"Hans Nilsson ib. effter sijn sal. modher"Överkalix LIa:1
1642-10-02bNNMorjärv, Nederkalix"Eskil finne i Mordjerff effter swärmodh."Överkalix LIa:1
1643dNNSvartbyn"Lars Pedhersson i Swartbÿn effter sitt sal. sonabarn"Överkalix LIa:1
1643dNNVännäs"Lars Nilsson i Wennäs effter sitt barn"Överkalix LIa:1
1643dNNHeden 5"Pedher Olufsson på Hedhan giffwit effter sijn sal. modher i Testam."Överkalix LIa:1
1643dNNGrelsbyn 9"Pedher Pedhersson i Grelsbyn effter sijn modher i Testament giffwit"Överkalix LIa:1
1643dNNSvartbyn 18"h. Karin Grels P. i Swartbÿn effter en gammal förgångs qwinna"Överkalix LIa:1
1643dNN ÖstenssonGrelsbyn 12"Östen Erichsson i Grelsb. effter sijn son giffwit"Överkalix LIa:1
1643dNN NilsdotterGrelsbyn 11"Nils Nilsson ibid. effter sijn sÿster"Överkalix LIa:1
1643dAnders HenrikssonVännäs 4"h. Karin i Wennäs effter sijn sal. man Andhers Hind. giffwit"Överkalix LIa:1
1644dHenrik (Olofsson)Svartbyn 13"Grels Hindrichsson i Swartbÿn effter sijn sal. fadher i Testament giffwit"Överkalix LIa:1
1644dNNSvedjan (Vännäs 17)"Nils Nilsson i Swidjan effter sijn sal. fadhers sÿster"Överkalix LIa:1
1644dPer (Larsson)Bränna 3"Lars Pedhersson i Brenna giffwit i Testam. till kÿrckjan effter sijn sal. fadher"Överkalix LIa:1
1644dNNBränna 3"Lars Pedhersson i Brenna giffwit i Testam. till kÿrckjan effter sijn sal. [...] hustru"Överkalix LIa:1
1644-12-09bNN LarsdotterGranholmen"Jöns Larsson i Gränholmen effter sijn sal. sÿster"Överkalix LIa:1
1645dNN ErikssonVännäs 15"h. Anna E. Pedhers i Wennäs effter sijn sal. son gifwitt i Testam."Överkalix LIa:1
1645dNNÖvermorjärv, Nederkalix"Jöns Sunesson i Öffwer Mordhjerff efft. sijn sal. swärmodher i Testament"Överkalix LIa:1
1645dLars NNSvartbyn 14"Pedher Larsson i Swartb. giffwit i Testam. effter sijn sal. fadher"Överkalix LIa:1
1645-04-04bNN HenrikssonNarken 1"Hindrich Hindrichsson i Narcken i Testam. effter sijn sal. son"Överkalix LIa:1
1645-12-12bNNGrelsbyn"Hindrich Nilsson i Grelsb. effter sijn sal. modher"Överkalix LIa:1
1645-12-24bNNGrelsbyn 11"Nils Nilsson ibid. effter sijn sal. modher giffwit"Överkalix LIa:1
1646dNNGrelsbyn 14"Majsa pigha i Greelsbÿn gifwit i Testam. effter sijn sal. modher"Överkalix LIa:1
1646dNNVännäs 6? 10?"h. Sigridh ib. effter sijn sal. man"Överkalix LIa:1
1646dNNVännäs 7"Jacob Andhersson ibid. efft. sitt sal. barn"Överkalix LIa:1
1646dNNVännäs 7a?"h. Christin ibid effter sitt barn"Överkalix LIa:1
1646dNNSvartbyn 8"Erich Oluffsson i Swartb. effter sitt sal. lilla barn"Överkalix LIa:1
1646d(Olof Persson)Vännäs 4"h. Malin i Wennäs effter sijn sal. man O. P. giffwit i Testament"Överkalix LIa:1
1646-08-02bNNSvartbyn 17"Anders Nilsson i Swartb. effter sijn sal. modher i Testam."Överkalix LIa:1
1646-12-20bGrels OlofssonBränna 4"Oluff Grelsson i Brennan giffwit i Test. effter sijn sal. son Grels"Överkalix LIa:1
1648-02-20bNNBränna 3"Lars Pedhersson i Brennan [...] effter sitt [...] barn"Överkalix LIa:1
1648-02-20bNNBränna 3"Lars Pedhersson i Brennan [...] effter [...] sÿstern h. Elins barn"Överkalix LIa:1
1648-05-18dJöns LarssonGrelsbynSoldat i Västerbottens regementeSE/KrA/0022/1649/6
1648-07-15bNN OlofssonSvartbyn 5"h. Elin i Swartbÿn, sergiantens, i Testament effter sijn sal. lilla son"Överkalix LIa:1
1648-08-08bNilsGrelsbyn"Hindrich Nilsson i Grelsbÿn ett paar stoora dörrjern [...] för sijn sal. fadhers och sons Testam."Överkalix LIa:1
1648-08-08bNN HenrikssonGrelsbyn"Hindrich Nilsson i Grelsbÿn ett paar stoora dörrjern [...] för sijn sal. fadhers och sons Testam."Överkalix LIa:1
1649-04-29bMikael AnderssonSvartbyn 12"h. Chirstin i Swartb. effter hennes sal. man Michil Andersson"Överkalix LIa:1
1650-04-29bNNVännäs 8"Hindrich Larsson i Wennäs när hans sal. lilla sonason begroffs"Överkalix LIa:1
1650-05-12bNN"Laurentius Calicius, effter sijn sal. modher i Testam."Överkalix LIa:1
1650-12-01bOlof HenrikssonNybyn 1"Oluff Anundhs. i Nÿbÿn Testam. effter sal. Oluff Hindrichsson"Överkalix LIa:1
1650-12-15bNNVännäs 22"Andhers Larsson wijdh Landhe Testam. effter hans sal. modher"Överkalix LIa:1
1651-01-19bLars OlofssonNybyn 2"Oluff Larsson i Nÿbÿn Testam. efft. hans sal. son Lars Oluffsson"Överkalix LIa:1
1651-02-09bNNSvartbyn (1 eller 3?)"Jöns Larsson i Gränholm. när hans sal. lilla sonason begroffs"Överkalix LIa:1
1651-02-24bNNSvartbyn"Andhers Nilsson i Swartb. Testam. effter hans sal. modher"Överkalix LIa:1
1651-03-01bErikVännäs"Pedher Erichsson i Wännäs när hans sal. fadher begrofs"Överkalix LIa:1
1651-03-03bNNSvartbyn 14"Pedher Larsson i Swartb. Testam. efft. hans sal. sonabarn"Överkalix LIa:1
1651-03-03bNNSvartbyn"Hindrich Larsson ibid. Testam. effter sitt barn"Överkalix LIa:1
1651d?Vännäs 10"h. Sigridh sal. Hans N. i Wennäs lefwererat Testamenten" (efter vem?)Överkalix LIa:1
1651-07-13bCarl OlofssonSvartbyn 2"Testam. efft. sal. Carl Oluffs. i Swartb."Överkalix LIa:1
1651-07-13bOlof GrelssonBränna 4"h. Sigridh s. Oluff G. i Bren. Testam."Överkalix LIa:1
1651-08-25bNNHällan 1"Jöns Hindrichsson på Hällan när hans sal. barn begroffs"Överkalix LIa:1
1651-08-25bNNSvartbyn 4"Pedher Nilsson i Swartb. när hans sal. modher begroffs"Överkalix LIa:1
1651-09-14bNNHeden 5"Pedher Olufsson på Hedhen när hans s. lilla sonason begroffs"Överkalix LIa:1
1651-12-24bNN PålsdotterÄngesån 1"Påwel Sighfridhsson i Ängesån giff. när hans s. lilla dotter begroffs"Överkalix LIa:1
1652dJöns"Oluff Jönsson Lapp, Testam. efft. fadhren"Överkalix LIa:1
1652-01-25bNN HenrikssonHeden 1"Hindrich Michilsson på Hedhen giff. när hans lilla son begroffs"Överkalix LIa:1
1652-03-07bNN(Vännäs 1?)"Michil E. Testam. efft. sijn hustru"Överkalix LIa:1
1652-05-09bNNNybyn"h. Marit i Nÿbÿn giff. i Testam. när hennes sal. modher begroffs"Överkalix LIa:1
1652-06-09bNNGrelsbyn 10"Carl Grelsson i Grelsbÿn giffwit [...] när hans sal. hustru begroffs"Överkalix LIa:1
1652-07-11bNN PersdotterSvartbyn 11"Pedher Erichsson i Swartbÿn till kÿrckjan när hans sal. dott. begroffs"Överkalix LIa:1
1652-07-18bNN"Laurentius Calicius, när hans drengh begroffs"Överkalix LIa:1
1652-07-30bOlof Hansson"h. Ingridh sal. Oluff Hanssons lappens, effter sijn sal. man"Överkalix LIa:1
1652-08-08bGertrudNybyn 4"h. Giertruds barn i Nÿbÿn effter sijn sal. modher"Överkalix LIa:1
1652-08-22bNNHeden 5"Pedher Olufsson på Hedhen när hans sal. lilla sonason begroffs"Överkalix LIa:1
1652-10-19bMajsaGrelsbyn 8"Jöns Michilsson i Grelsbÿn, Test. effter sal. Maisa"Överkalix LIa:1
1652-12-20bNN OlofsdotterSvartbyn 1"Oluff Christophersson i Nÿbÿn, när hans sal. lilla dott. begrofs"Överkalix LIa:1
1653-04-17bNNVännäs 15"Pedher Erichsson i Wennäs, när hans sal. modher begroffs"Överkalix LIa:1
1653-05-02bNN PålsdotterÄngesån 1"Påwel Sighfridhsson i Ängesån giffwit effter sijn sal. dotter"Överkalix LIa:1
1653-06-01bNNVännäs 3"Den 1 Junij: Gaff Jöns Biörnsson till kÿrckjan när hans sal. modher begroffs"Överkalix LIa:1
1653-06-12bNNVännäs 16"gaff Hans Biörnsson i Wennäs till kÿrckjan, när hans sal. lilla barn begroffs"Överkalix LIa:1
1653-10-11bNNSvartbyn 1"Oluff Christophersson i Nÿbÿn, när hans hustro begroffs, som druncknadhe"Överkalix LIa:1
1653-10-18bNN ChristoffersdotterSvartbyn 1Olof Christofferssons syster "som och i forsen druncknadhe"Överkalix LIa:1
1653-10-30bNN OlofssonNybyn 2"Oluff Larsson i Nÿbÿn effter sin sal. son"Överkalix LIa:1
1653-12-18bJöns LarssonGranholmenÖverkalix LIa:1
1654-01-04bGrels JönssonGranholmen (Svartbyn 3)Överkalix LIa:1
1654-02-26bNNSvartbyn 14? 15?"Lars Pedhersson i Swartbÿn giffwit till kÿrckjan effter sijn sal. hustru"Överkalix LIa:1
1654-03-24bNN JönssonVännäs 3"Jöns Biörnsson i Wennäs, när hans sal. lilla son begroffs"Överkalix LIa:1
1654-05-21bNNGrelsbyn 10"Jöns Carlsson i Grelsbÿn, när hans sal. fadhers fadher begroffs"Överkalix LIa:1
1654-07-02bNN HanssonVännäs 16"Hans Biörnsson i Wennäs, när hans sal. lilla son begroffs"Överkalix LIa:1
1654-11-27bJöns OlofssonGrelsbyn 14"Maisa pigha i Greelsbÿn efter sijn sal. fadher Jöns O."Överkalix LIa:1
ca 1654dMats Mattsson FinneNarken 1Mantalslängder
1655-01-14bNNSvartbyn 17"Andhers Nilsson i Swartb. när hans lilla sal. sonason begroffs"Överkalix LIa:1
1655-04-10bNN Olofsdotter"Oluff Lapp, när hans sal. dotter begroffs"Överkalix LIa:1
1655dMikael ErikssonSvartbynSoldat i Västerbottens regemente, stationerad i PommernSE/KrA/0022/1655/4
1655-10-07bNNVännäs 3"Jöns Biörnsson i Wennäs när hans sal. swärmodher begroffs"Överkalix LIa:1
1656dAnders AnderssonVännäsSoldat i Västerbottens regemente, kommenderad till PolenSE/KrA/0022/1657/4
1656-01dErik LarssonNybynSoldat i Västerbottens regemente, kommenderad till PolenSE/KrA/0022/1657/4
1656-02-03bAnders"Lapp"Överkalix LIa:1
1656-04dMats JönssonGrelsbynSoldat i Västerbottens regemente, kommenderad till Polen, stupadSE/KrA/0022/1657/4
1656-06-13dAnders MikaelssonHeden 1Soldat i Västerbottens regemente, stationerad i WismarSE/KrA/0022/1656/5
1656-06dErik PålssonSvartbynSoldat i Västerbottens regemente, kommenderad till PolenSE/KrA/0022/1657/4
1656-09dHenrik LarssonHedenSoldat i Västerbottens regemente, kommenderad till PolenSE/KrA/0022/1657/4
1656-09dJöns NilssonVännäsSoldat i Västerbottens regemente, kommenderad till PolenSE/KrA/0022/1657/4
1656dNNSvartbyn 2"Hu. Kirstin i Granholmen gifwit i Testament effter sin swärmoder"Överkalix LIa:1
1656dNNGrelsbyn 13"Nils Jönsson i Grelsbÿn gifwit i Testament effter sin modher"Överkalix LIa:1
1656dNNBränna"Jöns Erss. i Bränna giffwit effter sin förgångs qvinna"Överkalix LIa:1
1656dErik (Larsson)Bränna 1"Per Ersson i Brennan gifwit i Testament effter sin fadher"Överkalix LIa:1
1656dNN HanssonVännäs"Hans Perss. op Wännes Testament efter 2 söner som drunknade"Överkalix LIa:1
1656dNN HanssonVännäs 9 eller 12"Hans Perss. op Wännes Testament efter 2 söner som drunknade"Överkalix LIa:1
1656dNNVännäs"Lars Nilss på Wennes effter sitt barn"Överkalix LIa:1
1656dNNVännäs"Olof Nilss på Wännes efter sit barn"Överkalix LIa:1
1657dNNGrelsbyn 10"Jöns Carlsson i Grelsbÿn gifwit i Testament effter sin förgångs qwinna"Överkalix LIa:1
1657dOlof LarssonNybyn 2"Olof Larssons hustru i Nÿbÿn gifwit effter sin man"Överkalix LIa:1
1657dNNHällan 4"Grels Larss på Hellan effter sin modher"Överkalix LIa:1
1657dNN"hu. Elin gifwit efter sin modher"Överkalix LIa:1
1657-06dPer LarssonGrelsbynSoldat i Västerbottens regemente, dog på RügenSE/KrA/0022/1658/6
1657-06dNils HanssonSvartbynSoldat i Västerbottens regemente, dog på RügenSE/KrA/0022/1658/6
1658dNN"Olof Anundss i Test. effter sitt barn"Överkalix LIa:1
1658dNNGrelsbyn"Nils Jönss i Grelsbÿn gifwit Test. effter barn"Överkalix LIa:1
1658dNNVännäs 22"Joseph wid Landet effter barn"Överkalix LIa:1
1658d(Jöns Henriksson)Hällan 1"hu. Sigrid på Hällan giffwit Test. effter sin s. man"Överkalix LIa:1
1658dNNBränna 6"Nils Hinderss j Kÿrkbÿn gifuit Test effter sin faders modher"Överkalix LIa:1
1659-03-04dErik HenrikssonVännäs 8Soldat i Västerbottens regemente, död i RigaSE/KrA/0022/1659/7
1659dLars Pålack(Bondersbyn, Nederkalix)"Liutenantz Lars Pålackz effterlåtna änkia hu. Anna haffr gifuit til kÿrk."Överkalix LIa:1
1659dJöns BjörnssonVännäs"Effter Jöns Biörnsson i Wännes ähr giffuit j Testamenthet"Överkalix LIa:1
1659dNNHeden 1"Hindrich Michelss på Hedan gifuit j Testament till kÿrkian effter barn"Överkalix LIa:1
1659dAndersVännäs 7"Jacob Anderss j Wännes giffuit j Testament effter sin fadher"Överkalix LIa:1
1659dNNVännäs"Johan Hinderss på Wennes effter sitt barn"Överkalix LIa:1
1660dNNNybyn 2"hu Brijtha j Nÿbÿn gifwit Test. efter sin swärmodher"Överkalix LIa:1
1660dNNSvartbyn"Ingborgh pijga j Swartbÿn gifuit Testament til kÿrkian effter sin sÿster Maijsa"Överkalix LIa:1
1660d(Elin)Vännäs 13"Lars Nilsson på Wännes giffvit Testament effter sin s hustru"Överkalix LIa:1
1660dArvid AnderssonGrelsbyn 10"Test. effter Jöns Carlssons drengh Arfwid Anderss Westgiöthe"Överkalix LIa:1
1660dNN"Daniel Thomass hafr gifuit Test. effter sin hustru"Överkalix LIa:1
1660dNN"en lap qwinna"Överkalix LIa:1
1661dNNHeden 2"Lars Larsson giffuit j Test effter sitt sona barn"Överkalix LIa:1
1661dNNSvartbyn"Nils Larss. j Swartbÿ gifuit Testament effter barn"Överkalix LIa:1
1661dLars OlofssonNybyn 5Överkalix LIa:1
1661dNNSvartbyn"Nils Larss j Swartbÿn giffuit Test. effter barn"Överkalix LIa:1
1662dNNVännäs 3"Biörn Jönss på Wännes när gudh genom döden kallade hans barn"Överkalix LIa:1
1662dNNRödupp 1"Hindrich Staffanss. j Rödop när hans s. modher begrofs"Överkalix LIa:1
1662dNNSvartbyn 11"Per Erss. j Swartbÿn haffuer gifwit Test. effter sin far sÿster"Överkalix LIa:1
1662dNNGrelsbyn 14"Anders Larsson j Grelzbÿn giff Testament effter sin s. swärmodher"Överkalix LIa:1
1662dNNHällan 2"Jöns Jonss på Hellan när hans barn begrofz"Överkalix LIa:1
1663dNNSvartbyn 8"Erich Olsson j Swartbÿn gaff Testament effter sin s. sonahustru"Överkalix LIa:1
1663dLarsSvartbyn 9? 15?"Hindrich Larsson j Swartbÿn gaff Test. effter sin s. fadher"Överkalix LIa:1
1663dNN JönssonBränna"Jons Ersson j Kÿrkbÿn haffuer giffuit till kÿrkian effter son"Överkalix LIa:1
1663dNN OlofsdotterVännäs 11"Olof Anundss på Wännes haffr giffuit Test. effter sin dotter"Överkalix LIa:1
1663dPerMiekojärvi 1"Testament effter Per j Michojerf"Överkalix LIa:1
1663dNN Nilsson"Nils Hansson lapp giffuit Test. effter sin son"Överkalix LIa:1
1663dNN"Maths Nilss lap Test. effter barn"Överkalix LIa:1
1663dNNSvartbyn"Hu. Karin j Swartbÿn giffuit Testament effter sin förgångz qwinna"Överkalix LIa:1
1663dNNSanden (Svartbyn 7)"Hu. Elijn på Sanden j Swartbÿn haffuer giffuit Testament efter man"Överkalix LIa:1
1663dNNSvartbyn"Per Hanss. j Swartbÿn haffuer giffuit Test. effter sitt barn"Överkalix LIa:1
1663dNN"Leutinanten Oloff Nilss Spijk hafr giffuit Testament effter sijtt barn"Överkalix LIa:1
1663dNN HansdotterVännäs 16"Hans Biörss j Wännes gaff Testament efter sin s. dotter"Överkalix LIa:1
1663dNNHällan 1"Olof Hansson på Hellan haffuer giffuit Test. effter förgångz qwinna"Överkalix LIa:1
1663dBrita (Jönsdotter)Granholmen (Svartbyn 3)"Jöns Grelsson i Granholmen gaff Testament efter sin fadersÿster"Överkalix LIa:1
1663dNNSvedjan"Anders Erssons hustru j Swedian gaff Test. effter sina 2 barn"Överkalix LIa:1
1663dNN"Anders Anderss lapp för sitt barn"Överkalix LIa:1
1664dErik (Elofsson)Rödupp 2"Lars Erss. j Rödop gaf Testament effter sijn s fadher"Överkalix LIa:1
1664dNNLandet (Vännäs 22)"Joseph Hinderss widh Landet gaff Testament effter sin s. swerfader"Överkalix LIa:1
1664dNNNybyn"Nils Larss j Nÿbÿ gaff Testament effter sitt s. barn"Överkalix LIa:1
1664dNNGrelsbyn 12"Östen Erss j Grelsbÿn haffuer giff. Testament effter sin s. hustru"Överkalix LIa:1
1664dNNVännäs 1"Michell Ersson j Wännes haffuer giffwit Testament effter sin hustru"Överkalix LIa:1
1664dNN"Per Hinderss soldat gaff effter sin hustru Test."Överkalix LIa:1
1664dNNSvartbyn 17"Anders Nilss j Swartbÿ hafuer giffwith Test effter sitt sonabarn"Överkalix LIa:1
1664-06-29dNils OlofssonHedenSoldat i Västerbottens regemente, död i MalmöSE/KrA/0022/1666/6
1665dNN"Kerstin soldatens hustru [...] effter hennes barns dödh"Överkalix LIa:1
1665dNNSvartbyn"Hu. Kerstin j Granholmen gifwit Testament til kÿrkian efter barn"Överkalix LIa:1
1665dNNÄngesån 1"Lars Pavelss j Engesåån hafr gifwit Test. efter sitt barn"Överkalix LIa:1
1665dNN"Her Nilss Tuscherus gifuit i Testamente till kÿrkian efter sitt lilla barn"Överkalix LIa:1
1665dNNNarken 2"Lars Larss j Narkien giffuit Test. effter sitt barn"Överkalix LIa:1
1665dNNLansjärv"Nils Michelss. j Landzjerff giffuit Test. effter sitt barn"Överkalix LIa:1
1665dNN"Olof Olson Lap Testamente efter sitt barn"Överkalix LIa:1
1665-04-18dNils NilssonHedenSoldat i Västerbottens regementeSE/KrA/0022/1666/5
1665-06-02dLars NilssonVännäs 13Soldat i Västerbottens regemente, död i MalmöSE/KrA/0022/1666/5
1665-06-23dOlof LarssonVännäs 22Soldat i Västerbottens regemente, död i MalmöSE/KrA/0022/1669/6
1665-06-30dNils OlofssonSvartbynSoldat i Västerbottens regementeSE/KrA/0022/1666/5
1665-07-23dJöns MikaelssonGrelsbyn 8Soldat i Västerbottens regementeSE/KrA/0022/1666/5
1665-08-26dCarl ErikssonSvartbyn 8Soldat i Västerbottens regementeSE/KrA/0022/1666/5
1665-10-21dMats MattssonNarken 1Soldat i Västerbottens regementeSE/KrA/0022/1669/6
1666dNNVännäs 16"Hans Biörsson i Wannes gifuit efter sitt barn"Överkalix LIa:1
1666dNN Hansson(Vännäs 16)"Hans Biörsson for sin ?????? son gifuit i Testamente"Överkalix LIa:1
1666dNNVännäs 14"Oloff Nilsson på Wännes giffuit Testament effter sit s. barn"Överkalix LIa:1
1666dAnders (Eriksson)Vännäs 4"Anders Anderss på Wännes giffuit Testament efter sin s. fader"Överkalix LIa:1
1666dNN Olofsson"Oloff Jönss lap gaf Testament effter sin son som drunknade"Överkalix LIa:1
1666dNNVännäs 14"Olof Nilss. på Wännes gaff Test. effter sin s. fadhers modher"Överkalix LIa:1
1666dNNSvedjan (Vännäs 19)"Lars Nilss. j Swedian gaf Test. effter sitth lilla barn"Överkalix LIa:1
1666dStaffanÄngesån 2"Testamente effter Staffan wijdh Ängesåhn"Överkalix LIa:1
1666dNNBränna 6"Nils Hinderss. j Kÿrkiobÿn gaff Testament effter sin soldat"Överkalix LIa:1
1666dNN EriksdotterBränna 1"Erich Perss j Kÿrkbÿn Testament effter sin s dotter"Överkalix LIa:1
1666dNNVännäs 4"Hu Malin på Wännes hafr gifuit i Testamente effter sin sal. swärmodher"Överkalix LIa:1
1666-07-12dJohan HenrikssonVännäsSoldat i Västerbottens regementeSE/KrA/0022/1666/5
1666-09-04dLars PerssonGrelsbyn (Bränna 1)Soldat i Västerbottens regementeSE/KrA/0022/1666/5
1667dNNBränna 4"Hu Elijn Johan Persson änkia j Kÿrkbÿn gaf Test. effter sin s. moder"Överkalix LIa:1
1667dNN"Nils Michelss Lapp gaf Testament effter sitt barn"Överkalix LIa:1
1667dMikael (Eriksson)Heden 1"Hindrich Michelss på Hedan gaf Testament effter sin s. fadher"Överkalix LIa:1
1667dNN"Lars Olss. på Landet haffuer giffuit Test. effter sitt barn"Överkalix LIa:1
1667dNN"Ifwar j Narken gifs test. efter sin moder"Överkalix LIa:1
1667dNNHällan 2"Jöns Jönss. på Hellan gaf Test. effter sin s. hustru"Överkalix LIa:1
1667dNNHällan 2"Jöns Jönss. på Hellan gaf Test. effter [...] sin farsyster"Överkalix LIa:1
1667dNNVännäs 23"Lars Olsson widh Landet haffuer giffuit testament effter sin hustru"Överkalix LIa:1
1667dNNVännäs 23"Lars Olsson widh Landet haffuer giffuit testament effter sin [...] lille son"Överkalix LIa:1
1667dNNSvartbyn 12"Anders Michelss j Swartb. [...] effter den fattiga finskan som inhÿses hoos honom war"Överkalix LIa:1
1667dNNHeden 4"Hu. Karin på Hädan gaff Testament effter sin swärmodher"Överkalix LIa:1
1667dNN"Anders Larsson lapp [...] för sitt barn som här begrofz"Överkalix LIa:1
1668dNN ErikssonBränna 1"Erich Persson j Kÿrkbÿ haffuer gifwit effter sin son Testament"Överkalix LIa:1
1669-01-21dErik MikaelssonNybyn 4Soldat i Kristianstads garnisonSE/KrA/0022/1669/6
1669dGertrudVännäs"Jöns Biörsson ifrå Wännes gaff Testament effter sinom fadhers sÿster Gertrudh"Överkalix LIa:1
1669dNNSvartbyn 10"Nils Hanss j Swartbÿ gaff Test. effter sin s. moders modher"Överkalix LIa:1
1669dNNVännäs 15"Erich Erss j Wännes haffuer giffuit Testament effter sitt barn"Överkalix LIa:1
1669dNN(Vännäs 22)"Josep Hindersson Testamente efter sitt barn"Överkalix LIa:1
1669dNN(Vännäs 22)"Josep Hinderss. gaf Testament efter sin hust."Överkalix LIa:1
1669dNNSvartbyn 7"Nils Nilss j Swartb. haffuer gifuit j Test. efter sitt barn"Överkalix LIa:1
1669dIvar (Mattsson)Narken 1"gifwit testament efter Ifwar i Narken"Överkalix LIa:1
1669d(Christoffer Larsson)(Nybyn 3)"Anders Christoph. gaf Test. efter sin s. fadr"Överkalix LIa:1
1669dAnders Larsson"Test. effter Anders Larss trumslagaren"Överkalix LIa:1
1669dNN(Svartbyn 14)"Lars Perss. j Swartbÿ Test. eftr sitt barn"Överkalix LIa:1
1669dNNVännäs 1"Lars Michelss. j Wännes haffuer gifwit Testament efter sin s hustru"Överkalix LIa:1
1670dOlof HanssonHällan 1"Testamente till kÿrkian effter sal. Oloff Hanson på Hellan"Överkalix LIa:1
1670dNNHällan 1?"Johan Jönss på Hellan giffuit Testament effter sitt barn"Överkalix LIa:1
1670dNNBränna 2"Nils Larss. hustru Kirstin j Kÿrkiobÿn gaf Test. effter sin s moder"Överkalix LIa:1
1671dNNVännäs 8"Olof Hinderss i Wännes hafwer gifwit Test. efter sin hustru"Överkalix LIa:1
1671dNN(Jockfall 1)"Joachim Michelss. Test. effter hustr."Överkalix LIa:1
1671d(Pål Andersson)Svartbyn 6"Hu Gölu i Svartbÿ hafver gifvit Test. effter sin man"Överkalix LIa:1
1671dNN JönssonVännäs 13"Jöns Larss på Wännes haffer gifwit Test effter sin son"Överkalix LIa:1
1671dNN JönsdotterBränna 1"Jöns Erson i Kyrkbÿn giffuit till kyrkian Testamente effter sin sal dottr"Överkalix LIa:1
1671dNNVännäs 8"Hindrich Olsson i Wännäs gifwit i Testamente effter sin sal. 3 barn"Överkalix LIa:1
1671dNNVännäs 8"Hindrich Olsson i Wännäs gifwit i Testamente effter sin sal. 3 barn"Överkalix LIa:1
1671dNNVännäs 8"Hindrich Olsson i Wännäs gifwit i Testamente effter sin sal. 3 barn"Överkalix LIa:1
1671dNNSvedjan (Vännäs 22)"Hindrich Larss. j Swedian Test efftr barn"Överkalix LIa:1
1671-04-28dHans Jönsson FriareLandetSoldat vid LandetÖverkalix LIa:1, SE/KrA/0022/1672/14a
1671dHenrik LarssonVännäs 8"Hindrich Olsson Wännes gifwit i testamente efter sin faderfader"Överkalix LIa:1
1671dNNVännäs"Anders Olsson ibidem efter sitt barn"Överkalix LIa:1
1671dMikael ErikssonVännäs 1"Lars Mickelsson i Wännes gifwit i Testamente effter sin sal fadher Mickel Ersson"Överkalix LIa:1
1671dNN Nilsdotter"Nils Larsson giffuit Testament effter sin sal. lilla dotter"Överkalix LIa:1
1671dNN(Nybyn 3)"Lars Christophersson gifuit Testamente ... efter sitt dotterbarn"Överkalix LIa:1
1671dNN LarsdotterSvartbyn 14"Lars Pärsson Suartbyn gifuit Testam efter sin sal. dotter"Överkalix LIa:1
1671dNNSvartbyn 7"Nils Nilsson Suartbyn gifuit ... Testamente effter sitt saliga lilla barn"Överkalix LIa:1
1671dNNSvartbyn 14"Pär Larsson i Svartb i Testamente efter sin sal hustru"Överkalix LIa:1
1671dLars Andersson"för Lars Andersson lapp i Testamente"Överkalix LIa:1
1671-12-17dNN PerssonHedenPer Perssons son, 4 år gammal, knivstucken i en olyckaSvea Hovrätt (AC) EXIe:3965
1672-04bNNVännäs 8"Hindrich Olsson Wännes i Testamente effter sin sal ???rs moder"Överkalix LIa:1
1672dNNBränna 1"Erich Pärsson i Kyrkbÿn giffuit Testamente effter sitt lilla barn"Överkalix LIa:1
1672dNNSvartbyn 11"Per Ersson Suartb. gifuit Testam. efter sitt sonabarn"Överkalix LIa:1
1672dNNNybyn 2"Nils Larsson Nÿbÿn giffuit Testamente effter sitt barn"Överkalix LIa:1
1672d(Lars Larsson)Heden 2"Pär Larsson på Heden giffuit Testamente ... efter sin sal. fader"Överkalix LIa:1
1672dNNSvartbyn 3"Jöns Grelsson i Granhållmen efter sitt barn"Överkalix LIa:1
1672dNNHeden"Pel? Persson Heden giffuit Testamente effter sitt barn"Överkalix LIa:1
1672dNN"Olof Jönsson, lapp efter sitt dotter barn"Överkalix LIa:1
1673dNN (Jönsson)"Jöns Larsson giffuit ... Testament effter sin sal. son"Överkalix LIa:1
1673dNN (Nilsdotter)Nybyn 2"Nils Larsson den ÿngre på Nÿbÿn giffuit i Testam. effter sin sal. dotter"Överkalix LIa:1
1673dNNRödupp"Nils doblare soldaten j rödhupp giffuit j Testamen. efft. ett dödhfödt barn"Överkalix LIa:1
1673-06-23bNN"Lars Persson uthi Kiörkiobÿn giffwit i Testamente effter sin sal. modher"Överkalix LIa:1
1673-07-06bNN (Larsson)Bränna 3"Lars Larsson uthi kiörkiobÿn giffuit i Testamente effter sin sal son"Överkalix LIa:1
1673-09-29bNNSvartbyn 7"Nils Nilsson på Sanden i Svarttbyn giffvitt Testamentet effter sitt barn"Överkalix LIa:1
1673-09-29bNN (Olofsdotter)Vännäs 8"Hindrik Olufsson på Wännäs giffvitt i Testamente effter sin sal sÿster"Överkalix LIa:1
1673dNN"Grels Hindersson i Swarttbÿn effter sin hustru"Överkalix LIa:1
1674d(Knut)"Jon Knutzon giffvitt i Testamente effter sin sal fadher"Överkalix LIa:1
1675-02b(Karin)Bränna 6"giffvitt Testamente aff Nils Hindriksson i brennan effter sin farbrorhust"Överkalix LIa:1
1675-04bNNHeden 2"Jöns Larsson på Hedhan giffvitt i Testamente effter sin sal modher"Överkalix LIa:1
1675dJakob PerssonSvartbyn 11"i Testamente effter sin sal. son Per Eriksson i Swarttbÿn giffvit effter Jacob Pärsson"Överkalix LIa:1
1675dNils Nilsson"Nils Hindrikson i yttri brennan gifwit efter sin sal fadher brodher Nils Nilsson"Överkalix LIa:1
1675dKarin Nilsdotter"Nils Hindrikson gifwit i Testamente efter sal fadhers syster Karin"Överkalix LIa:1
1675d(Anna)Vännäs 15"Erik Eriksson på Wännäsett giffvitt testamente eftter sin sal. moder"Överkalix LIa:1
1676-01-01bNN (Nilsdotter)Vännäs 14"giffvitt eftter sin syster aff Oluff Nilsson på Wännäsett"Överkalix LIa:1
1676-01-01bNN (Nilsson)Vännäs 14"Oluff Nilsson på Wännäsett ... efter sin brodher"Överkalix LIa:1
1676-01b(Anders Christoffersson)Grelsbyn 12"gaff hust Karin i Grelzbÿn i testamente eftter sin sal man"Överkalix LIa:1, Mantalslängder
1676dNNVännäs 15"Erik Eriksson på Wännäs giffvit i Testamente effter sin sal. hustru"Överkalix LIa:1
1676dNNRödupp 2"Lars Ersson i Rödhop giffvitt i Testa eftter sin sal. modher"Överkalix LIa:1
1676dNN (Jönsson)Vännäs 12"Jöns Hansson på Wännäset eftter sin son"Överkalix LIa:1
1676d(Sigrid)Vännäs 10"Per Hansson efftr sin sal modher ... på Wännäsett"Överkalix LIa:1
1676dNNVännäs 10"Per Hansson efftr sin ... brors hust. på Wännäsett"Överkalix LIa:1
1676-05-20bPer HanssonVännäs 10"den 20 Maij haffuer Nils Hansson på Wännäsett giffvitt effter sin sal. brodher Per Hansson"Överkalix LIa:1
1676-07-08bAnnaBränna 1? 4?"hustru Elin här widh kiörkiobÿn giffvitt i Testamente eftter sin sal. dotter Anna"Överkalix LIa:1
1676-07-12bJöns (Nilsson)Bränna 2"Nils Larsson här i Körkiobÿn i Testamen. eftter sin sal son Jöns"Överkalix LIa:1
1676-08-07bNN"Hindrik Larsson Helawäla? giffvitt i Test. effter sin sal. modher"Överkalix LIa:1
1676-11-12dOlof Jönsson PiltHedenSoldat i Västerbottens regemente, dog i sjukdom på Eda skansSE/KrA/0022/1676/21, SE/KrA/0022/1677/7
1676dNNVännäs 4"Anders Andersson giffvit Test. eftter sin sal mod"Överkalix LIa:1
1677-01-28bKarinNybyn 5"är giffvitt aff stoor Nils Larsson i Nÿbÿn i Testamente effter sin sal. modher"Överkalix LIa:1
1677-01-28bNNNybyn 3"Nils Persson i Nÿbÿn giffvitt Testamente eftter sin sal. svermodher"Överkalix LIa:1
1677-01-31bAnna (Olofsdotter)Vännäs 14"Oluff Nilsson på Wannäsett giffvitt i Testa. eftter sin sal dotter Anna"Överkalix LIa:1
1677-04bNN"Nils Persson i Testamente eftter sitt barn"Överkalix LIa:1
1677-04-30bNN (Eriksson)Bränna 5"Erik Olufsson i Brennan eftter sin sal son"Överkalix LIa:1
1677-06-17dJöns JönssonVännäsSoldat i Västerbottens regemente, stupadSE/KrA/0022/1677/7
1677-07-14dAnders ErikssonVännäsSoldat i Västerbottens regemente, stupad i LandskronaSE/KrA/0022/1677/7
1677-07-14dJöns OlofssonVännäsSoldat i Västerbottens regemente, stupad i LandskronaSE/KrA/0022/1677/7
1678-03-23bNNNybyn 5"gaff Nils Larsson i Nÿbÿn den gamble då hans sonabarn begroffs"Överkalix LIa:1
1678-04-13bNN (Persson)Nybyn"hust. Karin soldatens Per Nilssons hust. i Nÿbÿn i Testam. effter sin sal son"Överkalix LIa:1
1678-06-10bNNNybyn 6"Nils Andersson i Nÿbÿn eftter sin sal brors hust"Överkalix LIa:1
1678-07-14b(Lars Mikaelsson)Vännäs 1"Hindrik Larsson på Wännäsett i Testament eftter sin sal. fader"Överkalix LIa:1
1678-10dJöns GrelssonSvartbynSoldat i Västerbottens regementeSE/KrA/0022/1678/5
1678-10dOlof JönssonVännäsSoldat i Västerbottens regementeSE/KrA/0022/1678/5
1678-10dJohan GrelssonSvartbynSoldat i Västerbottens regementeSE/KrA/0022/1678/18
1678-10dPer HenrikssonSvartbynSoldat i Västerbottens regementeSE/KrA/0022/1678/18
1678-11dNils OlofssonSvartbynSoldat i Västerbottens regementeSE/KrA/0022/1679/10
1678-12dJöns JönssonVännäsSoldat i Västerbottens regementeSE/KrA/0022/1679/10
1679d(Sigrid Olofsdotter)Hällan 1"Carl Jönsson på Hellan i Testamente effter sin sal. hust. och förgånggumma"Överkalix LIa:1
1679-01bNN"Oluff Pålsson i Testant. eftter sin sal. sverfadher"Överkalix LIa:1
1679-01dAnders OlofssonVännäsSoldat i Västerbottens regementeSE/KrA/0022/1679/10
1679dNNSvedjan (Vännäs 17)"Nils Nilsson i Svedian i Testament eftter sin sal farsyster"Överkalix LIa:1
1679-04-26bJosef HenrikssonLandet (Vännäs 22)"Erik Nilsson widh Landett effter sin sal swerfader Joseph Hindriksson"Överkalix LIa:1
1679-05-10bNNNybyn 2"ung Nils Larsson i Nÿbÿn i Testa. eftter sin sal modher"Överkalix LIa:1
1679d(Per Olofsson)(Heden 5)"Länsman Oluff Persson i Test efter sin sal. fadher"Överkalix LIa:1
1679d(Nils)Svedjan (Vännäs 17)"Nils Nilsson i Svedian i Test. eft. sin sal fadher"Överkalix LIa:1
1679dNN (Henriksson)(Vännäs 1? 22?)"Hindrik Larsson i Testa eftter sin sal lilla son"Överkalix LIa:1
1679dGrels HenrikssonTODO!"Nils Grelsson i Testa effter sin sal fadher"Överkalix LIa:1
1679-06b(Sigrid)Vännäs"Hindrik Olufsson på Vännäsett giffvitt Testamente eftter sin sal hustru"Överkalix LIa:1
1679-06bSigridMiekojärvi 1"Hindrik Persson i Mikojerffvi giffvitt eftter sin sal. brors hust. Segri"Överkalix LIa:1
1679-08dJakob MatssonNybynSoldat i Västerbottens regementeSE/KrA/0022/1679/10
1679-08-24bPer Eriksson(Bränna 1)"begroffz sal Pher Ersson klockare i kiörkian"Överkalix LIa:1
1679-08-24bNN(Vännäs 20)"Lars Biörsson Testamente eftter sin sal. sons dotter"Överkalix LIa:1
1679-09dJohan AnderssonSvedjanSoldat i Västerbottens regementeSE/KrA/0022/1679/10, Överkalix LIa:1
1679-10dLars LarssonVännäsSoldat i Västerbottens regementeSE/KrA/0022/1679/10
1679-10-20dPer LarssonHedenSoldat i Västerbottens regementeSE/KrA/0022/1679/10
1679-11-01bJöns Nilsson"hust. Elin Spik i Testamente eftter sin sal mågh Jöns Nilsson"Överkalix LIa:1
1679-11-01bNN"Per Grelsson eftter sin sal. moder i Test."Överkalix LIa:1
1679-11-01bNN"hust. Rågerd eftt. sina bägge barn Test."Överkalix LIa:1
1680-01-11b(Margareta Persdotter)(Grelsbyn 10)"Pell Pedhersson uthi Grelzbyn giffvitt Testamente efft sal hust. Mariett Jöns Carlsson hustru"Överkalix LIa:1
1680-01-25bKerstinSvedjan (Vännäs 17)"giffvitt i Testamente eft sin sal hustru Kristin Nils Svedian"Överkalix LIa:1
1680d(Jakob Andersson)Vännäs 7"Per Jacobsson på Wännäsett giffvitt i Testamente eftter sin sal fader"Överkalix LIa:1
1680dNNSanden (Svartbyn 7)"hust Elin på Sanden giffvitt Testam. effter sin sal. dotter"Överkalix LIa:1
1680dNN"Oluff Jönsson Lap gifuit testam. eftter sin sal. hustru"Överkalix LIa:1
1680dNN (Nilsson)(Vännäs 24)"Erik Nilsson gifuit testamente eftter sin sal. broder"Överkalix LIa:1
1680dMalin"hust. Rogerd testam. efter Malin piga"Överkalix LIa:1
ca 1680dAnders MikaelssonSvartbyn 12Mantalslängder
ca 1680dHans HanssonVännäs 6Mantalslängder
1681dNNHällan 2"Jöns Jönsson på Hellan Testmt efter sin sahl. hustru"Överkalix LIa:1
1681dHenrik (Eriksson)Rödupp 1"Rödupp. Erich Hindersson Test.mt eftr sin lilla son Hindrich"Överkalix LIa:1
1681d(Pål Sigfridsson)(Ängesån 1)Lars Pålsson efter fadernÖverkalix LIa:1
1681dNN(Ängesån 1)Lars Pålsson efter modernÖverkalix LIa:1
1681dNN"Länsman Olof Pärson gifvit till kÿrkan i Test: effter sin sahl. moder"Överkalix LIa:1
1681dNN"hust. Beata efter sin sahl. man"Överkalix LIa:1
1681d(Erik Olofsson)Bränna 5"hust. Sigrid i Brännan eftter sin man"Överkalix LIa:1
1681-02-12bNNVännäs 3"Biörn Jönson i Wänäset eftr sitt barn"Överkalix LIa:1
1681-02-12bNN"Lappen Påål efter sin modher"Överkalix LIa:1
1682-04-01bElla EriksdotterRödupp 1"Erik Hindersson i Rödup effter sin dotter Ella"Överkalix LIa:1
1682-04-01bNNSvartbyn 11"Pär Ersson i Svartbÿn eftter sitt sonabarn"Överkalix LIa:1
1682-04-01bNNGrelsbyn 11"Nils Nilsson i Grelsbÿn eftter sin hustru"Överkalix LIa:1
1682-08-11bNNVännäs"Olof Nilsson i Wännäse eftter sin sahl. hustru"Överkalix LIa:1
1682-12-10b(Kerstin)Svartbyn 12"eftter sal. Michel Anderssons änkia i Svartbÿn Testam."Överkalix LIa:1
1683dNNNybyn (Saarikoski)"Pehr Nilson i Nÿbÿn eftter sitt barn"Överkalix LIa:1
1683-08-19bNN (Björnsdotter)(Vännäs 3)"gaf Biörn Jönson Test. eftter farsÿster"Överkalix LIa:2
1683dErik (Carlsson Frimodig)(Hällan 1)"Carl Jönsson eftter sin mågh Erich"Överkalix LIa:2
1684dNN"Anund Lapp eftter sin hustru"Överkalix LIa:2
1684dNNVännäs 12"Jöns Hansson på Wännäs eftter sin sahl. modher"Överkalix LIa:2
1684dGertrud(Svartbyn 10)"Ingwaldz Karin efter sin förgångzqvinna Gärtrud gifvit till kÿrkan"Överkalix LIa:2
1684dNNVännäs 11"Olof Anuson i Wänäse eftter sin hustru"Överkalix LIa:2
1684dNNSvedjan (Vännäs 20)"Lass Biörsson i Svidian eftter sin hustru"Överkalix LIa:2
1684dNNNybyn 1"Olof Anuson i Nÿbÿn eftter sitt barn"Överkalix LIa:2
1684dNNSanden (Svartbyn 7)"Jöns på Sanden betalte Test. efter sin moder"Överkalix LIa:2
1684dNNÄngesån 1"Lass Pålson i Engesåhn eftter sin svärmodher gifvit"Överkalix LIa:2
1684dNNNybyn 3? 5?"Lass Nilson i Nÿbÿn efter sitt barn"Överkalix LIa:2
1685dAnders AnderssonVännäs 4"Lass Nilsson i Wännäse gifit Testam. effter Anders Anderson förgångz man"Överkalix LIa:2
1685dNNSvartbyn 11"Peder Ersson i Svartbÿn Testam eft hustrun"Överkalix LIa:2
1685dAndersSvartbyn 7"Jöns Larsson i Svartbÿn Corporal Testm eftter sin broderson Anders"Överkalix LIa:2
1685dNN (Johansdotter)Lansjärv 2"Johan Jönsson i Landzjärff eftter sin dotter"Överkalix LIa:2
1685dErik LarssonRödupp 2"Testam. effter Erik Larson i Rödup som drunknade i Forsen"Överkalix LIa:2
1685dNN"Matz Hanson smältare Test. effter sin sahl. hustru"Överkalix LIa:2
1686-01bNNBränna 1"Peder Ersson i Brännan Testm. eftter sin sal. fars moder"Överkalix LIa:2
1686d(Erik Nilsson)Vännäs 24"hustru Rebecca efter sin sal. man"Överkalix LIa:2
1686dNNSvartbyn 10"Lass Ingvalsson i Svartbÿn eftter sitt barn"Överkalix LIa:2
1687dNNSvartbyn 11"Erich Pärson i Svartbÿn Testm. effter barnet"Överkalix LIa:2
1688dNNVännäs 6"Carl Nilson på Wännäset Test. eftter sitt barn"Överkalix LIa:2
1688dNNSvartbyn 9"Jonas Gabrielsson i Svartbÿn eftter sitt sal. barn"Överkalix LIa:2
1689-01-06bIngela (Henriksdotter)Rödupp 1Erik Henrikssons syster, en gammal pigaÖverkalix C:1
1689-01-06bKarinVännäs 10Johan Perssons syster (namn osäkert, jfr 1698-04-30)Överkalix C:1
1689-01-10dMikael LarssonVännäs 9KorpralÖverkalix C:1
1689-01-13dPer NilssonSvartbyn 4"hustrun blef dödh några dagar där effter"Överkalix C:1
1689-01-25b(Kerstin)Svartbyn 4Per Nilssons hustruÖverkalix C:1
1689-02-02bMarita (Persdotter)Svartbyn 4"dåttren Marita uhr samma gårdh dödde åter några dagar där effter"Överkalix C:1
1689-02-02bNN (Persdotter)Heden 3Per Jönssons lilla dotterÖverkalix C:1
1689-02-02bJohan (Persson)Per Axelssons lilla sonÖverkalix C:1
1689-03-03bPer ErikssonSvedjan (Vännäs 21)Lars Perssons faderÖverkalix C:1, Överkalix LIa:2
1689-05-25dJohan JönssonLansjärv 2Överkalix C:1
1689-05-28dMargaretaGrelsbyn 14Henrik Jönssons föregångsgummaÖverkalix C:1
1689-06-30dLars HenrikssonAvan (Vännäs 1)Henrik Larssons son i Avan, 20 år gammalÖverkalix C:1
1689-09-29dKarinSvartbyn 6Per Olofssons farmorÖverkalix C:1
1690-01-16dMaritaSvartbyn 15Lars Henrikssons moder, 85 år gammalÖverkalix C:1
1690-04-19bHenrik StaffanssonRödupp 175 år gammalÖverkalix C:1
1690-05-24bMarita (Larsdotter)Svedjan (Vännäs 22)Lars Henrikssons lilla dotterÖverkalix C:1
1690-06-01bHenrik HenrikssonLandet 2"afsomnade uthi kräftefiskiet", 24 år gammalÖverkalix C:1
1690-06-04dAnders NilssonSvartbyn 17Tolvman, 82 år gammalÖverkalix C:1
1690-06-14dHenrik Nilsson Lax(Rödupp 1)SoldatSE/KrA/0022/1690/4
1690-06-15dJöns Jönsson GrisSoldatSE/KrA/0022/1690/4
1690-06-29bElin (Nilsdotter)Nils Olofssons lilla dotter, 7 månader och 14 dagar gammalÖverkalix C:1
1690-08-15bMargareta (Ivarsdotter)NarkenPer Ivarssons moder, 72 år gammalÖverkalix C:1, Överkalix LIa:2
1690-10-18bKarin (Östensdotter)Grelsbyn 12Erik Anderssons moder, 72 år gammalÖverkalix C:1
1690-10-18bKarinHeden 4Jöns Grelssons moder, 72 år gammalÖverkalix C:1
1690-10-18bNN (Grelsson)Granholmen (Svartbyn 3)Grels Jönssons lilla son, 18 veckor gammalÖverkalix C:1
1690-10-18bNN (Jönsson)HällanJöns Jönssons lilla son, 12 dygn gammalÖverkalix C:1
1690-10-18bKarin (Persdotter)HedenPer Jönssons lilla dotter Karin, 4½ vecka gammalÖverkalix C:1
1690-10-26bKarin (Olofsdotter)Lansjärv 1Olof Erikssons dotter, 3 veckor gammalÖverkalix C:1
1691-02-15dGrels NilssonGrelsbynSoldat, 42 år gammalÖverkalix C:1
1691-02-21dSara (Olofsdotter)Svartbyn 14Olof Larssons dotter, 3 år och 11 veckor gammalÖverkalix C:1
1691-06-07bKarin (Eriksdotter)Grelsbyn 12Erik Anderssons dotter, 10 år gammalÖverkalix C:1
1691-07-19bSigrid (Olofsdotter)Vännäs 8Olof Henrikssons lilla barn, 14 veckor gammaltÖverkalix C:1
1691-09-20bKerstinRödupp 1Dom. 15 Trinit., Erik Henrikssons moder, Henrik Staffanssons änkaÖverkalix C:1
1691-09-29bMaritSvedjan (Vännäs 19)Lars Nilssons hustru, 65 år gammalÖverkalix C:1
1691-12-24bKerstin (Johansdotter)Lansjärv 2Salige Johan Jönssons dotter, 14 år gammalÖverkalix C:1
1692-01-06bCarl (Persson)GrelsbynPer Perssons son, 48 veckor gammalÖverkalix C:1
1692-01-13bPer (Staffansson)Teurajärvi 1Staffan Ivarssons son, 9 månader gammalÖverkalix C:1
1692-03-12bKarinGranholmen (Svartbyn 1)Per Henrikssons hustru, 45 år gammalÖverkalix C:1
1692-04-03bKarinSvartbyn 7Jöns Larssons hustru, 55 år gammalÖverkalix C:1
1692-05-16bNils Jocksson"som förleden höstas uti isen drunknade"Överkalix C:1
1692-06-26bJohan HalsiusPrästgårdenJohan Halsius junior, 8 år och 10 månader gammalÖverkalix C:1
1692-07-08b(Pål Matsson)(Jockfall)Mats Jockssons lilla son, 10 månader gammalÖverkalix C:1
1692-07-10bMaritaSvartbyn 17Anders Nilssons änka, 93 år gammalÖverkalix C:1
1692-08-20bAnders (Andersson)Grelsbyn 11Anders Nilssons lilla son, 5 månader gammalÖverkalix C:1
1692-09-21bKarin (Nilsdotter)Svedjan (Vännäs 17)Lars Jönssons styvdotter, 12 år gammal, blodsjukaÖverkalix C:1
1692-10-30bNN (Olofsson)Lansjärv 1Olof Erikssons son, 12 år gammal, blodsjukaÖverkalix C:1
1692-10-30bNN (Olofsdotter)Lansjärv 1Olof Erikssons dotter, 9 år gammal, blodsjukaÖverkalix C:1
1692-10-30bNNLansjärv 2Ivar Jockssons styvson, 12 år gammal, blodsjukaÖverkalix C:1
1692-11-01bOlof HenrikssonVännäs 8Henrik Olofssons fader, 92 år gammalÖverkalix C:1, Överkalix LIa:2
1692-11-13bElisabet (Olofsdotter)Nils Jockssons änka, 28 år gammal, blodsjukaÖverkalix C:1
1692-12-11bOlof (Andersson)Vännäs 11Anders Olofssons son, 13 år gammal, blodsjukaÖverkalix C:1
1692-12-18bHans PerssonVännäs 12Jöns Hanssons fader, 96 år gammal, blodsjukaÖverkalix C:1, Överkalix LIa:2
1692-12-24bMargareta (Larsdotter)Ängesån 1Lars Pålssons dotter, 24 år gammal, blodsjukaÖverkalix C:1
1692-12-26dJöns HanssonVännäs 1255 år gammal, blodsjukaÖverkalix C:1
1692-12-28bBritaBrännainhyst kvinna på kyrkobordet, 90 år gammalÖverkalix C:1
1693-01-08bMalinVännäs 14Olof Nilssons styvmor, 90 år gammalÖverkalix C:1
1693-01-28bAnnaVännäsPål Anundssons svärmor, 86 år gammalÖverkalix C:1
1693-02-02b(Anna)Grelsbyn 13Erik Larssons s.mor, salige Nils Jönssons efterleverska, 72 år gammalÖverkalix C:1
1693-03-19bElisabet (Larsdotter)Vännäs 1Henrik Larssons syster, 42 år gammalÖverkalix C:1
1693-03-19b(Per Jönsson)Bränna 3Jöns Larssons lilla son, ½ år gammalÖverkalix C:1
1693-03-25bNils (Hansson)Bränna 6Hans Nilssons lilla sonÖverkalix C:1
1693-04-01bPer (Olofsson)Svartbyn 14Olof Larssons lilla son, ½ år gammalÖverkalix C:1
1693-04-18bKarin LarsdotterVännäs 12Olof Jönssons hustru, 24½ år gammal, barnsängÖverkalix C:1
1693-05-01bKerstin (Persdotter)Grelsbyn 10Per Perssons dotter, 10 år gammal, mässlingÖverkalix C:1
1693-05-01bPer (Persson)Hällan 1Per Nilssons son, ½ år gammalÖverkalix C:1
1693-05-13bPer (Larsson)Ängesån 1Lars Pålssons son, 12 årÖverkalix C:1
1693-05-13bBarbro (Eriksdotter)Rödupp 1Erik Henrikssons dotter, 9 år gammalÖverkalix C:1
1693-05-28bErik (Andersson)SvedjanSoldaten Anders Erikssons son, ½ år gammal, mässlingÖverkalix C:1
1693-04-01?bJohan (Henriksson)SvartbynHenrik Larssons? son, 5 år gammal, mässlingÖverkalix C:1
1693-06-11bLars PålssonÄngesån 148 år gammal, "blef dödh i skogen"Överkalix C:1, Överkalix LIa:2
1693-06-16bKerstin (Persdotter)SvartbynPer Olofsson dotter, 2½ år gammalÖverkalix C:1
1693-06-16b(Olof Olofsson)Nybyn 1Olof Olofssons son, ½ år gammalÖverkalix C:1
1693-06-18bSigrid (Jönsdotter)Vännäs 13Jöns Larssons dotter, 1 år och 8 månader gammalÖverkalix C:1
1693-06-18bKarin (Olofsdotter)Vännäs 12Olof Jönssons lilla dotter, 10 veckor gammalÖverkalix C:1
1693-06-24bKerstin (Jönsdotter)Vännäs 13Jöns Larssons dotter, 4½ år gammal, mässlingÖverkalix C:1
1693-07-01bNils (Johansson)Vännäs 10Johan Perssons lilla barn, 5 månader och 24 dagar gammalÖverkalix C:1
1693-09-29dLars (Eriksson)Svartbyn 11Erik Perssons lilla sonÖverkalix C:1
1693-11-26bElinSvartbyn 7Jöns Larssons salige broders hustru, 68 år gammalÖverkalix C:1
1693-11-30bPer (Persson)Vännäs 9Per Arvidssons lilla son, "ihjällågs af sin modher", 2 månader gammalÖverkalix C:1
1694-01-14bElinÄngesån 2Jöns Ivarssons hustru, 64 år gammalÖverkalix C:1
1694-02-02bKarin (Nilsdotter)Rödupp 2Nils Henrikssons lilla dotter, 7 veckor gammalÖverkalix C:1
1694-02-17bAnna? (Eriksdotter)Svartbyn (12 eller 4?)Erik Anderssons lilla dotter, ½ år gammalÖverkalix C:1
1694-02-25bJöns (Grelsson)Granholmen (Svartbyn 3)Grels Jönssons lilla son, 5 veckor gammalÖverkalix C:1
1694-03-18bPer (Persson)GrelsbynPer Perssons lilla son, 1 år och 7 veckor gammalÖverkalix C:1
1694-04-28bLars (Henriksson)Vännäs 1Henrik Larssons lilla son, 10 månader gammalÖverkalix C:1
1694-05-17bCarl (Persson)Hällan 1Per Nilssons son, 5 år 2 månader gammalÖverkalix C:1
1694-07-24bMargareta (Olofsdotter)Nybyn 1Olof Olofssons lilla dotter, 19 dagar gammalÖverkalix C:1
1694-09-12bLars (Persson)Hällan 1Per Nilssons lilla son, 17 veckor gammalÖverkalix C:1
1694-10-06bJöns (Andersson)Vännäs 13Anders Jönssons son, 14 veckor gammalÖverkalix C:1
1694-11-01bLars NilssonSvedjan (Vännäs 19)Nils Larssons fader, 72 år gammalÖverkalix C:1, Överkalix LIa:2
1694-12-09bJakob (Olofsson)(Svartbyn)Soldaten Olof Spiks barn, av vådeld innebränd, 41 veckor gammalÖverkalix C:1
1694-12-09bNNSoldaten Jöns Björnssons barnÖverkalix C:1
1695-01-06bBrita (Halsia)Olai Halsii lilla dotter, 22 veckor gammalÖverkalix C:1
1695-01-25bKerstinGranholmen (Svartbyn 3)Olof Grelssons sahl. broders hustru i "Gränholmen", 66 år gammalÖverkalix C:1
1695-07-13bMalin (Jönsdotter)NybynSoldaten Stor Jöns oäkta dotter, 8 månader gammalÖverkalix C:1, Överkalix LIa:2
1695-09-29bMaritaHeden 1Henrik Mikaelssons hustru, 78 år gammalÖverkalix C:1
1695-10-28bKarinSvartbyn 10Ingvald Larssons efterleverska, 77 år gammalÖverkalix C:1
1695-11-10bGunilla(Vännäs 7)Salige Per Jakobssons moder, 88 år gammalÖverkalix C:1
1695-11-10bKarin (Olofsdotter)Nybyn 1Olof Olofssons lilla dotter, 14 dagar gammalÖverkalix C:1
1695-11-17bHenrik MikaelssonHeden 185 år gammalÖverkalix C:1
1695-12-22bSigridGrelsbyn 14Henrik Jönssons moder, 85 år gammalÖverkalix C:1
1695-12-29bKerstin LarsdotterSvartbyn 2? 6?75 år gammalÖverkalix C:1
1696-01-12bSigridVännäs 6Carl Nilssons svärmor, 77 år gammalÖverkalix C:1
1696-01-19bMaritaSvedjan (Vännäs 21?)Hustru Maritas svärmor, 82 år gammalÖverkalix C:1
1696-02-09bLars ErikssonSvartbyn 856 år gammalÖverkalix C:1
1696-02-09bPer (Jönsson)Hällan 2Jöns Jönssons lilla son, 11 veckor gammalÖverkalix C:1
1696-02-16bMalinNybyn 4Mårten Axelssons svärmor, 73 år gammalÖverkalix C:1
1696-02-16bBrita (Olofsdotter)Vännäs 2Olof Anderssons lilla barn, 12 dagar gammalÖverkalix C:1
1696-02-23bLars BjörnssonSvedjan (Vännäs 20)95 år gammalÖverkalix C:1
1696-02-29bMikael OlofssonSvartbyn 6Per Olofssons bror, 19 år gammalÖverkalix C:1
1696-03-07bHenrik LarssonSvedjan (Vännäs 22)56 år gammalÖverkalix C:1
1696-03-07bJöns ErikssonSvedjan (Vännäs 22)"en urfödingsgåsse, hoos sahl. Hind. Larsson i Svid.", 9 år gammalÖverkalix C:1
1696-03-14bElla (Persdotter)Svartbyn 14Lars Perssons syster, 65 år gammalÖverkalix C:1
1696-03-14bPer PerssonSvartbyn43 år gammalÖverkalix C:1
1696-03-14bErik NilssonDog på vägen mellan Lansjärv och Vännäs, 20 år gammalÖverkalix C:1
1696-03-21bPer ErikssonKyrkovaktare, 71 år gammalÖverkalix C:1
1696-03-21bNils (Persson)Svartbyn 1Per Henrikssons son, 8 år 6 veckor gammalÖverkalix C:1
1696-04-04bAnnaSvartbyn 8Salige Lars Erikssons änka, 52 år gammalÖverkalix C:1
1696-04-04bElin (Larsdotter)Svartbyn 8Lars Erikssons och Annas dotter, 23 år gammalÖverkalix C:1
1696-04-10bMarita (Henriksdotter)Grelsbyn 8Jöns Nilssons hustru, 42 år gammalÖverkalix C:1
1696-04-19bCecilia (Andersdotter)Svartbyn 1Per Henrikssons hustru i "Bränholmen", 42 år gammalÖverkalix C:1
1696-05-02bErik (Persson)Svartbyn 1Cecilias "sahl. lilla effterlåtna fattige barn", 1 år 3 månader gammalÖverkalix C:1
1696-05-02bKarin (Larsdotter)Svartbyn 8Salige Lars Erikssons dotter, 26 år gammalÖverkalix C:1
1696-05-17bAnnaSvartbyn 13Nils Grelssons moder, 86 år gammalÖverkalix C:1
1696-05-17bElla GrelsdotterSvartbyn 13Annas dotter, 30 år gammalÖverkalix C:1
1696-05-24bOlof AnundssonNybyn 175 år gammalÖverkalix C:1
1696-06-07bPer NymanSaarikoski56 år gammalÖverkalix C:1
1696-07-05bHans BjörnssonVännäs 1692 år gammalÖverkalix C:1
1696-07-05bNils (Olofsson)NybynOlof Nilssons son, 8½ år gammalÖverkalix C:1
1696-07-25bErik (Andersson)Svartbyn 17Anders Erikssons son, 5½ år gammalÖverkalix C:1
1696-07-25bLars HanssonSvedjan (Vännäs 16)42 år gammalÖverkalix C:1
1696-07-25bMarita (Larsdotter)NybynLars Nilssons lilla dotter, 18 veckor gammal (Nybyn 3 eller 5)Överkalix C:1
1696-09-05bGrels JönssonGranholmen (Svartbyn 3)Blodsjuka, 32 år gammalÖverkalix C:1
1696-09-05bJöns (Henriksson)Grelsbyn 14Henrik Jönssons son, blodsjuka, 15 år gammalÖverkalix C:1
1696-09-05bHenrik LarssonAvan (Vännäs 1)Blodsjuka, 56 år gammalÖverkalix C:1
1696-09-07dJöns (Johansson) BurmanHällan 3Blodsjuka, 35 år gammalÖverkalix C:1
1696-09-12bElinHällan 4Grels Larssons hustru, 83 år gammalÖverkalix C:1
1696-09-12bNils (Andersson)NybynAnders Grelssons son, 1 år 8 månader gammalÖverkalix C:1
1696-09-21bVännäs 4Salige korpralen Jöns Jönssons efterleverska, blodsjuka, 76 år gammalÖverkalix C:1
1696-09-26bKarin (Jönsdotter)Vännäs 4Jöns Jönssons dotter, blodsjuka, 45 år gammalÖverkalix C:1
1696-09-26bLars OlofssonLandet (Vännäs 23)Blodsjuka, 52 år gammalÖverkalix C:1
1696-09-26bErik AnderssonGrelsbyn 12Blodsjuka, 45 år gammalÖverkalix C:1
1696-09-26bKerstin (Henriksdotter)Bränna 5Hustru Sigrids sonhustru, blodsjuka, 27 år gammalÖverkalix C:1
1696-09-26bLars (Larsson)Svartbyn 10Lars Ingvaldssons son, blodsjukaÖverkalix C:1
1696-09-26bNils (Eriksson)Landet (Vännäs 24)Hustru Rebeckas son, blodsjuka, 13 år gammalÖverkalix C:1
1696-09-26bAnnaLandet (Vännäs 23)Lars Olofssons moder, blodsjuka, 90 år gammalÖverkalix C:1
1696-09-26bHenrik (Nilsson)Rödupp 2Nils Henrikssons lilla son, blodsjuka, 1½ år gammalÖverkalix C:1
1696-09-29bNils (Olofsson)Nybyn 1Olof Anundssons son, blodsjuka, 7 år gammalÖverkalix C:1
1696-10-03bMarita (Larsdotter)Hällan 3Johan Nilssons hustru, blodsjuka, 59 år gammalÖverkalix C:1
1696-10-03bMargareta (Larsdotter)NybynLars Nilssons lilla dotter, blodsjuka, 6 år gammal (Nybyn 3 eller 5)Överkalix C:1
1696-10-10bAnders NilssonGrelsbyn 1145 år gammalÖverkalix C:1
1696-11-14bOlaus HalsiusOlai Halsii lilla son, blodsjukaÖverkalix C:1
1696-10-10bJönsSvedjan (1, 2 eller 3?)Hustru Karins son, blodsjuka, 19 år gammalÖverkalix C:1
1696-10-10bKarin (Nilsdotter)Grelsbyn 8Jöns Nilssons blinda syster, blodsjuka, 18 år gammalÖverkalix C:1
1696-10-18bElinGrelsbyn 8Jöns Nilssons moder, blodsjuka, 56 år gammalÖverkalix C:1
1696-10-25bLars ErikssonRödupp 2Henrik Nilssons svärfar, blodsjuka, 96 år gammalÖverkalix C:1, Överkalix LIa:2
1696-11-08bElinBrännaErik Johanssons änka, blodsjuka, 47 år gammalÖverkalix C:1
1696-11-15bElisabetVännäs 16Salige Hans Björnssons hustru, 80 år gammalÖverkalix C:1
1696-11-22bOlofGranholmen (Svartbyn 2?)Karins son, 13 år gammalÖverkalix C:1
1696-11-15bHenrik (Larsson)Svedjan (Vännäs 22)Lars Henrikssons son, 1 år 10 veckor gammalÖverkalix C:1
1696-12-10bIngeborgSvedjanPiga, 27 år gammalÖverkalix C:1
1696-12-24bKarinGrelsbyn 8Jöns Nilssons farmor, 80 år gammalÖverkalix C:1
1697-01-02bNNSvartbyn 14Lars Perssons hustru, 72 år gammalÖverkalix C:1
1697-01-06bErik PerssonSvartbyn 1145 år gammalÖverkalix C:1
1697-01-31bAndersPrästgårdenDräng i prästgården, brännsjuka, 23 år gammalÖverkalix C:1
1697-01-31bMaritaPrästgårdenPiga i prästgården, brännsjuka, 23 år gammalÖverkalix C:1
1697-02-20bMaritaSvartbyn 11Salige Erik Perssons änka, brännsjuka, 45 år gammalÖverkalix C:1
1697-03-06bMarita (Eriksdotter)Svartbyn 11Erik Perssons dotter, brännsjuka, 19 år gammalÖverkalix C:1, Överkalix LIa:2
1697-03-06bAnders (Olofsson)Svartbyn 6Per Olofssons bror, brännsjuka, 25 år gammalÖverkalix C:1
1697-03-06bElla (Persdotter)Bränna 1Per Erikssons dotter, brännsjuka, 12 år gammalÖverkalix C:1
1697-03-06bElla (Persdotter)Svartbyn 1Per Henrikssons dotter, 11 år gammalÖverkalix C:1
1697-03-12bErik ErikssonLansjärvTiggare, 26 år gammalÖverkalix C:1
1697-03-27bElla (Jönsdotter)Vännäs 3Björn Jönssons syster, 72 år gammalÖverkalix C:1
1697-04-02bLars HanssonBränna 2Johan Larssons fader, 73 år gammalÖverkalix C:1
1697-04-10bElinLandet (Vännäs 23)Lars Olofssons efterleverska, 75 år gammalÖverkalix C:1
1697-04-10bKarinSvartbyn 9Jonas Gabrielssons saliga hustrus syster, 48 år gammalÖverkalix C:1
1697-04-10bGertrudSvartbyn 11Salige Per Erikssons sonhustru, 55 år gammalÖverkalix C:1
1697-04-10bKarinSvartbyn 6Per Olofssons moder, 61 år gammalÖverkalix C:1
1697-04-10b(Anna Andersdotter)VännäsSoldaten Anders Jakobssons dotter, 4 år gammalÖverkalix C:1
1697-04-17bJöns JönssonHällan 2Blodsjuka, 72 år gammalÖverkalix C:1
1697-04-17bIngeborgUnge Nils Larssons föregångshjon, 75 år gammalÖverkalix C:1
1697-04-20dErik LarssonGrelsbyn 13Brännsjuka, 35 år gammalÖverkalix C:1
1697-04-24bHenrik JönssonGrelsbyn 1450 år gammalÖverkalix C:1
1697-04-24bKarinSvartbyn 6Per Olofssons hustru, brännsjuka, 45 år gammalÖverkalix C:1
1697-05-10bSigridGrelsbyn 12Erik Anderssons efterleverska, 46 år gammalÖverkalix C:1
1697-05-10bElin (Henriksdotter)Grelsbyn 14Salige Henrik Jönssons dotter, 12 år gammalÖverkalix C:1
1697-05-05bNN (Olofsdotter)SvartbynOlof Dunders dotter, 9 år gammalÖverkalix C:1
1697-05-05bNN (Jönsdotter)Björn Jönssons syster i Vännäs, piga i Kalix, dog i Svartbyn 45 år gammalÖverkalix C:1
1697-05-02dPer PerssonGrelsbyn 10Länsman, brännsjuka, 57 år gammalÖverkalix C:1
1697-05-25bGrels ErikssonHeden 3Brännsjuka, 25 år 8 månader gammalÖverkalix C:1
1697-05-25bErik (Jönsson)Heden 4Jöns Grelssons son, 3 år gammalÖverkalix C:1
1697-05-25bMarita (Olofsdotter)Nybyn 2Olof Nilssons lilla dotter, 3 veckor gammalÖverkalix C:1
1697-05-25bErik (Henriksson)Kypasjärvi 1Henrik Perssons lilla son, 1 år 1 månad gammalÖverkalix C:1
1697-06-05bHenrik LarssonSvartbyn 15Lars Henrikssons son, brännsjuka, 42 år gammalÖverkalix C:1, Överkalix LIa:2
1697-06-05bKarinSvedjan (Vännäs 17)Lars Jönssons hustru, brännsjuka, 52 år gammalÖverkalix C:1
1697-06-11bClaraNarken 1Per Ivarssons piga, brännsjuka, 25 år gammalÖverkalix C:1
1697-06-11bEn piga från Töre? Torneå?Överkalix C:1
1697-06-13bMaritaGrelsbyn 12Lars Henrikssons moder, 68 år gammalÖverkalix C:1
1697-06-13bMats Jockssons barn, 2 år gammaltÖverkalix C:1
1697-06-05bErik AnderssonSvartbyn 430 år gammalÖverkalix C:1
1697-06bLars (Larsson)SvartbynErik Larssons broder, 18 år gammalÖverkalix C:1
1697-06-20bMargaretaGrelsbyn 14Henrik Jönssons änka, 40 år gammalÖverkalix C:1
1697-07-02bKerstin (Larsdotter)Svartbyn 7Jöns Larssons hustru, 48 år gammalÖverkalix C:1
1697-07-11bOlof OlofssonNybyn 1Drunknade, 31 år gammalÖverkalix C:1
1697-07-18bMargaretaSvartbyn 9Jonas Gabrielssons hustru, 43 år gammalÖverkalix C:1
1697-07-25bErik ErikssonBränna 1Per Erikssons broder, brännsjuka, 27 år gammalÖverkalix C:1
1697-08-07bAnders (Henriksson)Grelsbyn 14Henrik Jönssons lilla son, 4 år gammalÖverkalix C:1
1697-08-22bBrita LarsdotterNybyn 3Nils Perssons hustru, 58 år gammalÖverkalix C:1
1697-08-24dJohannes HalsiusPrästgårdenPastor, 57 år 9 månader gammalÖverkalix C:1
1697-10-10bNilsSvedjan (Vännäs 18)Dräng hos hustru Karin i Svedjan, 22 år gammalÖverkalix C:1
1697-10-28bHenrik ErikssonMiekojärvi 150 år gammalÖverkalix C:1
1697-10-31bAbraham ErikssonRödupp 1Erik Henrikssons son, blodsjuka, 25 år gammalÖverkalix C:1
1697-11-06bElisabet (Jönsdotter)Vännäs 13Jöns Larssons dotter, blodsjuka, 13 år 7 månader gammalÖverkalix C:1
1697-11-07bSofia (Larsdotter)Vännäs 4Lars Nilssons dotter, blodsjuka, 8 år 8 månader gammalÖverkalix C:1
1697-11-07bJöns (Larsson)Vännäs 4Sofias broder, blodsjuka, 8 månader 14 dagar gammalÖverkalix C:1
1697-11-26dChristina StåålKomminister Olai Halsii hustru, blodsjuka i barnsäng, 31 år gammalÖverkalix C:1
1697-11-28dChristina (Halsia)Komminister Olai Halsii späda dotter, "lades uti dess sal. moders likkista under högra armen"Överkalix C:1
1697-12-04bHenrik NilssonRödupp 2Brännsjuka, 47 år gammalÖverkalix C:1
1697-12-04bElinBränna 4Hustru Elisabets svärmoder, 76 år gammalÖverkalix C:1
1697-12-04bMargaretaRödupp 1Nils Larssons hustru, 60 år gammalÖverkalix C:1
1697-12-04bKarin (Gustafsdotter)VännäsSoldaten Gustaf Örns dotter, 3 år 9 månader gammalÖverkalix C:1
1697-12-04bIngrid (Gustafsdotter)VännäsSoldaten Gustaf Örns dotter, 1 år 9 månader gammalÖverkalix C:1
1697-12-04bLars (Mårtensson)Nybyn 4Mårten Axelssons son, 3 år gammalÖverkalix C:1
1697-12-07bMats Jockssons barn, ihjälfruset uppe i Ängesån, 12 år gammaltÖverkalix C:1
1697-12-07bMats Jockssons barn, ihjälfruset uppe i Ängesån, 10 år gammaltÖverkalix C:1
1697-12-11bAnders? (Eriksson)Grelsbyn 12Salige Erik Anderssons son, 13 år gammalÖverkalix C:1
1697-12-04bMaritaSvedjanSoldaten Jöns Björnssons hustru, blodsjuka, 35 år gammalÖverkalix C:1
1697-12-21bPer PerssonBränna 4Hustru Elisabets son, blodsjuka, 20 år 4 månader gammalÖverkalix C:1
1697-12-24bKarinNybyn 2Unge Nils Larssons hustru, blodsjuka, 67 år gammalÖverkalix C:1
1697-12-31bGertrud (Henriksdotter)Grelsbyn (Bränna 7)Nils Alkus syster, brännsjuka, 55 år gammalÖverkalix C:1
1698-01-15bMaritaRödupp 1Erik Henrikssons hustru, brännsjuka, 50 år gammalÖverkalix C:1
1698-01-15bKarin (Eriksdotter)Rödupp 1Eriks och Maritas dotter, 14 år gammalÖverkalix C:1
1698-01-15bLars (Jönsson)Hällan 2Jöns Jönssons lilla son, blodsjuka, 8 månader och 10 dagar gammalÖverkalix C:1
1698-01-15bNils (Nilsson)Nybyn 3Nils Perssons son, blodsjuka, 11 år gammalÖverkalix C:1
1698-01-15bMajsaHällan 2Jöns Jönssons piga, blodsjuka, 19 år gammalÖverkalix C:1
1698-01-15bOlof (Andersson) QvistAnund Olofssons på Heden soldat, 24 år gammalÖverkalix C:1, Överkalix LIa:2
1698-01-15bGrels (Jönsson)Heden 4Jöns Grelssons son, blodsjuka, 15 år gammalÖverkalix C:1
1698-01-15bMais TODO (Jönsdotter)Heden 4Jöns Grelssons dotter, blodsjuka, 8 år gammalÖverkalix C:1
1698-01-15bErik (Jönsson)Heden 4Jöns Grelssons son, blodsjuka, 4½ år gammalÖverkalix C:1
1698-01-30bKarin (Larsdotter)Rödupp 2Henrik Nilssons änka, brännsjuka, 53 år gammalÖverkalix C:1
1698-02-05bPål Jocksson"Föravskedad" soldat, blodsjuka, 34 år gammalÖverkalix C:1
1698-02-12bElin (Johansdotter)Nybyn 3Nils Perssons sonhustru, 36 år gammalÖverkalix C:1
1698-02-12bBjörn JönssonVännäs 367 år gammalÖverkalix C:1
1698-02-12bBritaGrelsbyn (Bränna 7)Nils Alkus hustru, 68 år gammalÖverkalix C:1
1698-03-05bMais TODO"Bierns Maijs", 80 år gammal (trol. syster till Björn Jönsson på Vännäs 3)Överkalix C:1
1698-03-05bLarsGrelsbyn (11?)Hustru Maritas son, 16 år gammal "blef medelst våda ihjälfält i skogen af Olof Ersson i Lansjärv"Överkalix C:1
1698-03-19bOlof (Mårtensson)Nybyn 4Mårten Axelssons son, 5 år gammalÖverkalix C:1
1698-03-26bNN (Persdotter)Per Henrikssons dotter, 12 år gammalÖverkalix C:1
1698-03-26bSaraHällan 2Jöns Jönssons efterleverska, 66 år gammalÖverkalix C:1
1698-03-26bKerstinVännäsPål Anundssons hustru, 50 år gammalÖverkalix C:1
1698-04-30bKarin (Persdotter)Vännäs 10Johan Perssons syster, 32 år gammal (gift, trol. änka) och hennes barnÖverkalix C:1
1698-05-21bBritaSvartbyn 17Anders Erikssons moder, 78 år gammalÖverkalix C:1
1698-05-21bSoldaten Anders Krabats barn, 4 år gammaltÖverkalix C:1
1698-05-21bJöns Björnssons barn, 4 år gammaltÖverkalix C:1
1698-06-11bJohan (Nilsson) BurmanHällan 370 år gammalÖverkalix C:1
1698-06-29bLars (Andersson) TorvGrelsbynSoldat, 36 år gammalÖverkalix C:1
1699-04-16bKerstinVännäs 4Anders Anderssons efterleverska, 82 år gammalÖverkalix C:1
1699-05-14bNNRödupp 2"Nils Henriksson i Rödupp i Testam. efter ett barn"Överkalix LIa:2
1699-06-10bOlof (Persson)Svartbyn 6Per Olofssons sonÖverkalix C:1
1699bAnders (Staffansson) KrabatSoldat (Staffansson; soldat från 1689 till åtm. 1694 enligt GMR)Överkalix C:1
1699-08-11b(Elisabet Eriksdotter)Rödupp 1"Erich Jönsson i Rödopp testam. efter sitt barn"Överkalix LIa:2
1699-10-14bLars PerssonSvartbyn 14"Olof Larsson i Svartbyn i testamente efter sin sahl. fader Lars Persson"Överkalix LIa:2
1700-03-18bNNNybyn 1"Jöns Ifwarsson i Nÿbÿn gifit i testamente effter sitt barn"Överkalix LIa:2
1700-04-06bNN"en lapp Olof Olofsson till kÿrkian test. efter sin hustru"Överkalix LIa:2
1700-09-26b(Anna Eriksdotter)Svedjan (Vännäs 20)"Anders Johansson i Swidian gifit i testam. effter sin hustru"Överkalix LIa:2
1700-11-01bNN(Vännäs 9?)"Per Arfedsson? i Testamentet effter sin förgångz gumma"Överkalix LIa:2
1700-11-25bNNVännäs 2"Olof Andersson i Wännäset i Testamentet efter sin förgångz gumma"Överkalix LIa:2
1700-12bNN(Svartbyn 10)"Lars Ingvaldsson i Testam effter sitt barn"Överkalix LIa:2
1701-02-02bNNVännäs 8"Hindrich Olsson på Wennäset i Test." (efter sonen eller hustrun? TODO)Överkalix LIa:2
1701-03-03bNN (Kråka)"Hr handelzmannen i Luhleå Anders Kråka gifit efter sin sahl. son"Överkalix LIa:2
1701-04-11bPål LarssonÄngesån 1"Nilz Larsson i Ängesån Testamente efter Pål Larsson ... sin broder"Överkalix LIa:2
1701-06-28bNNVännäs 2"Olof Andersson i Wännäset efter 1 barn Test."Överkalix LIa:2
1701-07-27bNNRödupp"Nils Hindersson i Rödopp Test. effter en? gl?"Överkalix LIa:2
1701-12-24b(Ingela)Hällan 1"Carl Jönsson på Hällan i testam. efter sin s. h."Överkalix LIa:2
1702-01-05bNN(Heden 5)"Länsman Carl Olss. effter sitt barn"Överkalix LIa:2
1702-01-05bNNSvartbyn 1Per Nilsson efter sitt barnÖverkalix LIa:2
1702-06-01bJöns CarlssonGrelsbyn 10"Testamentet effter Jöns Carl i Grelsb."Överkalix LIa:2
1702-06-08bNNLansjärv 1"Olof Ersson i Landzjerf Test. effter sit barn"Överkalix LIa:2
1702-08-10bAnders ErikssonSvartbyn 17"Testamente effter And. Erss i Swartbyn"Överkalix LIa:2
1702-12-21bNNNybyn 4"Effter Axel Mårtenssons barn i Nybyn Test."Överkalix LIa:2
1702dAnders JohanssonSvedjan (Vännäs 20)Mantalslängder
1703-04-16bNNTeurajärvi 1"Stephan Ifarsson i Teurjerf effter ett barn Testam."Överkalix LIa:2
1703-04-26bNNSvartbyn 14"Olof Larsson i Swartbyn effter ett Testam."Överkalix LIa:2
1703-06-07bNN (Andersdotter)Vännäs 11"Anders Olsson j Wännäs gifit i Testamentet effter sin dotter"Överkalix LIa:2
1703-07-12d(Clara)Grelsbyn 9"Per Jönsson i Grelsbyn i testam efter sin moder"Överkalix LIa:2
1703-09-19bNNHeden 2"Lars Jönsson i Heden i Test. effter 1 barn"Överkalix LIa:2
1703-12-31bNNNybyn 4"Axel Mårtensson Testam. effter ett lijtet barn"Överkalix LIa:2
1704-04-10b(Karin)Narken 2"Thomas Larsson i Narken i Testamente effter sin moder"Överkalix LIa:2
1704-06-26bNNGrelsbyn 9"Per Jönsson i Grelzbyn i Testam effter ett barn"Överkalix LIa:2
1704-09-18bNNSvartbyn 14"Lars Olsson i Swartb. Testam effter ett dödh födt barn"Överkalix LIa:2
1705-02-05bNNVännäs 6"Testamenten för 2ne små barn Per Hanss. och Olof Anderss i Vännäs"Överkalix LIa:2
1705-02-05bNNVännäs 2"Testamenten för 2ne små barn Per Hanss. och Olof Anderss i Vännäs"Överkalix LIa:2
1705-03-19b(Elin Hansdotter)(Vännäs 12)"Olof Jönsson i Testam effter sin fadersyster"Överkalix LIa:2
1705-04-09b(Karin)(Saarikoski?)"Testam. effter en gammal soldatz Nymans enkia"Överkalix LIa:2
1705-04-15bNNHällan 3"Lars Johansson på Hällan Test. efter lijtet barn"Överkalix LIa:2
1705dNNKengis (Jockfall 1)"Joackim Michels i Kengis testam. efter sin hustru"Överkalix LIa:2
1706-02-02bOlof AnderssonVännäs 2"Testamentet efter Olof Anderss i Wännäs"Överkalix LIa:2
1706-02-04bNN"Testam. effter klockarens fadermoder"Överkalix LIa:2
1706-02-18b(Elisabet)Svartbyn 15"Lars Hindersson i Swartbÿn Testamente effter sin hustru"Överkalix LIa:2
1706-02-25bOlof PerssonHeden 5Länsman Carl Olofssons faderÖverkalix LIa:2
1707-02-03bNils (Henriksson) Alku(Bränna 7)Testamente efter "Alcou Nils"Överkalix LIa:2
1707-02-03bNNSvedjan (Vännäs 21)Testamente efter Per Larssons barnÖverkalix LIa:2
1707-02-03bNNHeden 3Testamente efter Erik Larssons barnÖverkalix LIa:2
1707-02-03bNNVännäs 13Testamente efter Anders Jönssons barnÖverkalix LIa:2
1707-02-10bNNSvartbyn 17"Anders Ers barn i Swartbyn Testam."Överkalix LIa:2
1707-02-17b(Ella Larsdotter)Grelsbyn 10Jöns Perssons hustruÖverkalix C:1
1707-02-17bNN"Matz Jocksson effter sin svärhust. Testam."Överkalix LIa:2
1707-02-17bNNVännäs 12"Olof Jönss barns Testam. ifrån Wännäs"Överkalix LIa:2
1707-02-22bNN HenrikssonSvartbyn 8"Testam. efter Hindrik Smygz son"Överkalix LIa:2
1707-03bNNBränna 2"Testam efter Johan Larss dr."Överkalix LIa:2
1707-05-05b(Elin Grelsdotter)Svartbyn 8"Testamentet efter Sold. Hindrich Smygz änka"Överkalix LIa:2
1707-06-15b(Marita)Heden 1"Anund Olsson på Heden Testam. efter sin hust."Överkalix LIa:2
1707-07b(Nils Henriksson)Bränna 6"Hans Nils i Bränna efter sin fader test."Överkalix LIa:2
1707-08-24b(Ingrid)Vännäs 3"Erick Biörsson i Wännäs testam efter sin gambla moder"Överkalix LIa:2
1707-12-08bElinSvartbyn 13?"Testam. effter h. Elin i Swartbÿn"Överkalix LIa:2
1708-01-05bJohan LarssonBränna 2"Testam. effter Johan Larsson"Överkalix LIa:2
1708-01-12bOlof NilssonVännäs 14"Testam. effter Olof Nilsson och Nils Olofson i Wännäs"Överkalix LIa:2
1708-01-12bNils OlofssonVännäs 14"Testam. effter Olof Nilsson och Nils Olofson i Wännäs"Överkalix LIa:2
1708-01-25b(Kerstin Larsdotter)(Heden 2)"Testam. effter Corporalens Per Östens hust."Överkalix LIa:2
1708-02-16bBrita Carlsdotter(Vännäs 24?)"Testam. effter h. Brjta Carlz dotter"Överkalix LIa:2
1708-03-01bStaffan IvarssonTeurajärvi 1"Test. effter Stephan Ifrsson i Teurjerf"Överkalix LIa:2
1708-04-04d(Rakel)Bränna 1"Testam. efter Per Erssons moder i Brännan"Överkalix LIa:2
1708-04-19bHenrik (Persson)Kypasjärvi 1"Testam. effter Hindrik i Kiepasjerf"Överkalix LIa:2
1708-04-25bNN"fattig ????? Larss hust. Test."Överkalix LIa:2
1708-05-17bNN (Persson)Hällan 1"Testam. effter Per Nilss son på Hällan"Överkalix LIa:2
1708-06-13bKnut Nilsson(Heden 4)"effter Lappen Knuth Nilsson Testam."Överkalix LIa:2
1708-08b(Karin Carlsdotter)Hällan 1"Per Nilsson på Hällan Testam. efter sin hustru"Överkalix LIa:2
1708-08-30bPer Johansson"Testam. effter soldaten Per Johansson"Överkalix LIa:2
1708-10bNN (Carlsdotter)Hällan 1"Testam. efter Carls Jönss dr på Hällan"Överkalix LIa:2
1708-11-29b(Elin)Svartbyn 5"Testam. effter Per Hanss swermod. i Swartbÿn"Överkalix LIa:2
1708-11-30bElisabetBränna 4"Testam. efter h. Lisbeta i Bränna"Överkalix LIa:2
1708-12-06bNNLandet (Vännäs 23)"Testam. efter Olof Larss barn wid Landet"Överkalix LIa:2
1708dJohan ErikssonBränna 4Mantalslängder
1709-01-17bJöns Josefsson?"Testam. efter Jöns Josef?"Överkalix LIa:2
1709-01-24bNNNybyn 1"Testam. efter Jöns Ifarss barn i Nÿbÿn"Överkalix LIa:2
1709-02-14bNNHällan 3"Testam. efter Lars Johanss barn på Hällan"Överkalix LIa:2
1709-03-07bNNLandet (Vännäs 24)"Testam. efter Erik Olss barn wid Landet"Överkalix LIa:2
1709-03-28bNNVännäs 3"Testam. efter sold. Erik Biörss barn"Överkalix LIa:2
1709-05-16bJock MikaelssonKengis (Jockfall 1)"testam. efter Jock Mich. i Kengis"Överkalix LIa:2
1709-07-16bNN"Pär Ullati Testament eft. des barn"Överkalix LIa:2
1709-07-25bAnna (Persdotter)Svartbyn 5Per Hanssons lilla dotter, 3 dagar gammalÖverkalix C:2
1709-08-01bPer (Eriksson)Bränna 1Erik Perssons son, 7 månader, 3 veckor gammalÖverkalix C:2
1709-08-15bBritaSvedjan (Vännäs 20?)Hustru Brita, 90 år gammalÖverkalix C:2
1709-08-22bCarinVännäs 7Per Jakobssons hustru, 74 år gammalÖverkalix C:2
1709-10-17bLars HenrikssonSvartbyn 15Gamle Lars Henriksson, 79 år gammalÖverkalix C:2
1710-01-06bCarinVännäs 4Lars Nilssons hustru, 59 år gammalÖverkalix C:2
1710-01-30bJöns IvarssonNybyn 148 år gammalÖverkalix C:2
1710-01-30bKerstin (Olofsdotter)Vännäs 12Olof Jönssons dotter, 9 år gammalÖverkalix C:2
1710-01-30bAnna (Axelsdotter)Nybyn 4Axel Mårtenssons dotter, 1 år 29 veckor gammalÖverkalix C:2
1710-01-30bJöns (Larsson)Svartbyn 14Lars Olofssons lilla son, 25 veckor, 3 dagar gammalÖverkalix C:2
1710-01-30bElin PersdotterVännäs 14?Hustru (trol änka), 79 år gammalÖverkalix C:2
1710-02-10bPer NilssonHällan 146 år gammalÖverkalix C:2
1710-02-10bKarinSvedjan (Vännäs 18)?Hustru (trol änka), 63 år gammalÖverkalix C:2
1710-03-06bNils (Nilsson)Svartbyn 13Nils Grelssons son, 22 år, 7 veckor gammalÖverkalix C:2
1710-03-13bJöns LarssonVännäs 13Tolvman, 63 år, 7 månader gammalÖverkalix C:2
1710-03-27bPer (Jönsson)Vännäs 9Jöns Perssons lilla son, 1 år, 5 månader gammalÖverkalix C:2
1710-04-08b(Anna)Vännäs 12Olof Jönssons mor, 86 år gammalÖverkalix C:2
1710-04-09bHenrik (Eriksson)Rödupp 1Erik Jönssons lilla son, 1 år, 8 månader gammalÖverkalix C:2
1710-04-11bMargareta (Nilsdotter)Borgarens i Luleå Nils Larssons dotter, 1 år, 11 månader gammalÖverkalix C:2
1710-04-17bJöns (Grelsson)Bränna 4Grels Jönssons lilla son, 6 veckor, 2 dagar gammalÖverkalix C:2
1710-04-17bBarbro (Nilsdotter)Rödupp 2Nils Henrikssons dotter, 1 år, 8 månader gammalÖverkalix C:2
1710-04-24bHenrik (Larsson)Svartbyn 15Lars Henrikssons lilla son, 4 veckor gammalÖverkalix C:2
1710-05-30bBarbroNybyn 5Gamle Nils Larssons hustru, 89 år gammalÖverkalix C:2
1710-06-05bCarinGrelsbyn 10Jöns Perssons föregångare, Jöns Carlssons efterleverska, 101 år gammalÖverkalix C:2
1710-07-10bKerstinBränna 6Hans Nilssons mor, 90 år gammalÖverkalix C:2
1710-12-18bLars NilssonNybyn 340 år gammalÖverkalix C:2
1711-02-12bKerstin (Carlsdotter)Heden 5Länsman Carl Olofssons mor, 96 år gammalÖverkalix C:2, Överkalix LIa:2
1711-04-09bAgnetaHällan 3?Lars Johanssons föregångare hustru Agneta, 97 år gammalÖverkalix C:2
1711-04-09bElinVännäs 8Nils Henrikssons hustru, 69 år gammalÖverkalix C:2
1711-04-23bOlof (Eriksson)Landet (Vännäs 24)Erik Olofssons lilla son, 7 månader gammalÖverkalix C:2
1711-06-24bJohan (Olofsson)Svartbyn 18Per Olofssons bror, 14 år gammalÖverkalix C:2
1711-07-16bAnna (Andersdotter)Rödupp 2Nils Henrikssons hustru, drunknade, 45 år gammalÖverkalix C:2
1711-07-30bBarbro (Henriksdotter)Rödupp 2Nils Henrikssons syster, 33 år gammalÖverkalix C:2
1711-12-31bElin (Olofsdotter)(Svartbyn 3)Unge Olof Grelssons lilla dotter, av sin moder ?????? i sömnen, 18 veckor gammalÖverkalix C:2
1711-12-31bDordi (Grelsdotter)Bränna 4Grels Jönssons lilla dotter, 16 veckor, 3 dagar gammalÖverkalix C:2
1712-04-05bMalin (Jocksdotter)Teurajärvi 1Staffan Staffanssons hustru, frös ihjäl, 24 år gammalÖverkalix C:2
1712-04-27bJohan PerssonVännäs 1050 år, 10 månader gammalÖverkalix C:2
1712-07-06bNils NilssonKengis80 år gammalÖverkalix C:2
1712-08-10bPer OlofssonBränna 5Henrik Erikssons farbror, 56 år gammalÖverkalix C:2, Överkalix LIa:2
1712-08-10bAnders (Larsson)Hällan 3Lars Johanssons son, 14 dagar gammalÖverkalix C:2
1712-08-17bMarita (Olofsdotter)Landet (Vännäs 23)Olof Larssons dotter, 7 veckor gammalÖverkalix C:2
1712-08-17bAnna (Persdotter)Svedjan (Vännäs 21)Per Larssons dotter, 2 veckor, 1 dag gammalÖverkalix C:2
1712-08-24bPer (Olofsson)Svedjan (Vännäs 17)Olof Nilssons son, 1 år, 4 veckor gammalÖverkalix C:2
1712-08-24bLars (Olofsson)Kroken (Vännäs 16)Olof Larssons son, 2½ vecka gammalÖverkalix C:2
1712-09-06bBarbro (Henriksdotter)(Bränna 5)Henrik Erikssons dotter, 1 år gammalÖverkalix C:2
1712-09-21bNils LarssonNybyn 5Kyrkvärd, tolvman, 86 år gammalÖverkalix C:2
1712-09-28bLars (Johansson)Heden 2Johan Staffanssons son, 8 dagar gammalÖverkalix C:2
1712-11-16bHenrik OlofssonVännäs 886 år gammalÖverkalix C:2
1712-12dSigfrid Persson TorvSoldatSE/KrA/0023/0/740
1712-12-07bNils PerssonNybyn 371 år gammalÖverkalix C:2
1712-12-19dPer Henriksson LänsmanSoldatSE/KrA/0023/0/740
1713-02-14bCarin (Persdotter)Vännäs 6Per Hanssons lilla dotter, 6 veckor, 3 dagar gammalÖverkalix C:2
1713-08-13dJohan Nilsson GreenSoldatSE/KrA/0023/0/740
1713-10-18bPer (Grelsson)Bränna 4Grels Jönssons lilla son, 13 dagar gammalÖverkalix C:2
1714-01-31bCarin (Jönsdotter)Bränna 3Klockaren Jöns Larssons lilla dotter, 1½ år gammalÖverkalix C:2
1714-02dJöns Persson SvartSoldatSE/KrA/0023/0/740
1714-03-14bKerstin GrelsdotterGrelsbynHustru, 73 år gammalÖverkalix C:2
1714-05-23bDordiSvartbyn 16Hustru, 78 år gammalÖverkalix C:2
1714-07dJon Johansson GrisSoldatSE/KrA/0023/0/740
1714-07-09bCarl (Persson)Vännäs 6Per Hansons lilla son Carl, 14 dagar gammalÖverkalix C:2
1714-07-22dLars Jönsson TorvSoldatSE/KrA/0023/0/740
1714-12-12bCarin (Persdotter)Svartbyn 12Per Mikaelssons dotter, 1 år, 10 veckor gammalÖverkalix C:2
1715-01-23bElin LarsdotterVännäs 15Nils Erikssons mor, 67 år gammalÖverkalix C:2
1715-02-20bElisabet (Larsdotter)Svartbyn 16Lars Larssons oäkta dotter, 4 veckor, 5 dagar gammalÖverkalix C:2
1715-03dJohan Larsson GreenSoldatSE/KrA/0023/0/740
1715-03-06bAnund OlofssonHeden 1Olof Anundssons far, tolvman, 71 år gammalÖverkalix C:2, Överkalix LIa:2
1715-03-13bBrita (Grelsdotter)Bränna 6Hans Nilssons hustru, 53 år gammalÖverkalix C:2
1715-03-13bCarin (Jönsdotter)Bränna 3Klockaren Jöns Larssons dotter, 17 dagar gammalÖverkalix C:2
1715-03-13bOlof (Anundsson)Miekojärvi 1Anund Simonssons son, 42 veckor, 2 dagar gammalÖverkalix C:2
1715-03-16dNils Eriksson LänsmanSoldatSE/KrA/0023/0/740
1715-05-22bKerstin (Persdotter)Svartbyn 12Per Mikaelssons lilla dotter, 8 dagar gammalÖverkalix C:2
1715-08-07bKerstin (Nilsdotter)Svedjan (Vännäs 17)Olof Nilssons hustru, 45 år gammalÖverkalix C:2
1715-08-21bCarin (Henriksdotter)Hällan 1Henrik Larssons dotter, 33 veckor gammalÖverkalix C:2
1715-11-20bAnna (Johansdotter)Lansjärv 3Hustru Elins dotter, drunknade, 19 år, 18 dagar gammalÖverkalix C:2
1715-12-04bMalin (Andersdotter)Svartbyn 17Anders Anderssons dotter, 1 år, 6 veckor gammalÖverkalix C:2
1715-12-04bLars (Olofsson)Heden 1Olof Anundssons son, 1 år och några dagar gammalÖverkalix C:2
1716-03-10bOlof GrelssonSvartbyn 3Unga Olof Grelsson, 28 år och några veckor gammalÖverkalix C:2
1716-04-15bPerSvartbynElla Eriksdotters oäkta son, 12 veckor gammalÖverkalix C:2
1716-04-22bCarin (Zachariasdotter)SvartbynZacharias Zachariassons (dotter), 13 veckor gammalÖverkalix C:2
1716-08-03bNils (Andersson)RöduppAnders Nilssons son, 15 veckor, 6 dagar gammalÖverkalix C:2
1716-09-16bNils (Larsson)Hällan 3Lars Johanssons son, 8 dagar gammalÖverkalix C:2
1716-10-28bAnna (Nilsdotter)Svartbyn 13Nils Grelssons dotter, 37 år gammalÖverkalix C:2
1716-12-19dOlof GrelssonSvartbyn 3Tolvman, dödad av ryska kosacker, 75 år gammalÖverkalix C:2
1716-12-19dCarin NilsdotterHeden 5Länsman Carl Olofssons hustru, dödad av ryska kosacker, 55 år gammalÖverkalix C:2
1716-12-19dKerstinHeden 2Lars Jönssons hustru, dödad av ryska kosacker, 59 år gammalÖverkalix C:2
1716-12-19dBarbro LarsdotterSvartbyn 12Per Mikaelssons hustru, dödad av ryska kosacker, 35 år gammalÖverkalix C:2
1716-12-19dMikael (Persson)Svartbyn 12Per Mikaelssons son, dödad av ryska kosacker, 11 veckor gammalÖverkalix C:2
1716-12-19dPer MikaelssonSvartbyn 12Gamla fältväbeln, "dräpen och förbränd" av ryska kosacker, 80 år gammalÖverkalix C:2, Överkalix LIa:2
1716-12-19dJonas GabrielssonSvartbyn 9Gammal och blind, dödad av ryska kosacker, 70 år gammalÖverkalix C:2
1716-12-19dMargareta (Jonasdotter)Svartbyn 9Jonas Gabrielssons dotter, dödad av ryska kosacker, 28 år gammalÖverkalix C:2
1716-12-19dJöns HenrikssonSvartbyn 1Per Nilssons styvson, dödad av ryska kosacker, 26 år gammalÖverkalix C:2, Överkalix LIa:2
1716-12-19dAnna (Grelsdotter)Svartbyn 7Jöns Larssons hustru, dödad av ryska kosacker, 65 år gammalÖverkalix C:2
1716-12-19dAnnaSvartbyn 10Per Larssons mor, dödad av ryska kosacker, 64 år gammalÖverkalix C:2
1716-12-19dCarin (Larsdotter)Svartbyn 7Gamle Jöns Larssons syster, dödad av ryska kosacker, 77 år gammalÖverkalix C:2
1716-12-19dSigridSvartbyn 8Erik Larssons hustru, dödad av ryska kosacker, 60 år gammalÖverkalix C:2
1716-12-19dGertrud (Persdotter)Svartbyn 6Hustru Cecilias dotter, dödad av ryska kosacker, 12 år gammalÖverkalix C:2
1716-12-19dHans NilssonBränna 6Dödad av ryska kosacker, 64 år gammalÖverkalix C:2
1716-12-19dGrels HanssonBränna 6Hans Nilssons son, dödad av ryska kosacker, 24 år gammalÖverkalix C:2
1716-12-19dMarita OlofsdotterBränna 6Hans Nilssons sonhustru, dödad av ryska kosacker, 34 år gammalÖverkalix C:2
1716-12-19dCarl JönssonHällan 1Dödad av ryska kosacker, 71 år gammalÖverkalix C:2
1716-12-19dMargaretaHällan 1Carl Jönssons dotter, dödad av ryska kosacker, 8 år gammal (dotter? kanske barnbarn?)Överkalix C:2
1716-12-19dPer (Jönsson)Hällan 2Jöns Jönssons son, dödad av ryska kosacker, 12 år gammalÖverkalix C:2
1717-02-24bOlof NilssonVännäs 1424 år gammalÖverkalix C:2
1717-02-24bMalin (Olofsdotter)Vännäs 14Olof Nilssons lilla dotter, 2 år, 8 veckor gammalÖverkalix C:2
1717-02-24bPer JakobssonVännäs 772 år gammalÖverkalix C:2
1717-02-24bErik (Nilsson)Vännäs 15Nils Erikssons son, 5 år, 15 veckor gammalÖverkalix C:2
1717-03-03bKerstinLansjärv 2Ivar Jockssons hustru, 77 år gammalÖverkalix C:2
1717-03-03bErik (Gustafsson)Bränna 7Gustaf Erikssons son, 6½ år gammalÖverkalix C:2
1717-03-03bCarin (Staffansdotter)Ängesån 1Staffan Larssons dotter, 4 veckor, 2 dagar gammalÖverkalix C:2
1717-03-03bPer (Anundsson)Miekojärvi 1Anund Simonssons son, 4 år, 23 veckor gammalÖverkalix C:2
1717-03-03bElin (Anundsdotter)Miekojärvi 1Anund Simonssons dotter, 27 veckor gammalÖverkalix C:2
1717-03-10bMikael (Persson)Räutio, JokkmokkPer Mikaelssons son, 11 år gammalÖverkalix C:2
1717-03-28bJakob MörtBorgare i Torneå, 27 år gammalÖverkalix C:2
1717-04-06bPer MikaelssonRäutio, Jokkmokk45 år gammalÖverkalix C:2
1717-04-06bAnna BjörnsdotterVännäsHustru, 54 år gammalÖverkalix C:2
1717-05-05bCarin AndersdotterVännäs 2?Gamla pigan, 56 år gammalÖverkalix C:2
1717-05-05bMargareta (Eriksdotter)Vännäs 15Nils Erikssons syster, 23½ år gammalÖverkalix C:2
1717-05-31bPer HenrikssonGranholmenDrunknade, 65 år gammalÖverkalix C:2
1717-06-06dOlof Anundsson GiersSoldat, död i SundsborgSE/KrA/0023/0/741
1717-06-16dLars Nilsson GreenSoldat, död i SundsborgSE/KrA/0023/0/741
1717-06-22bBarbroHeden 5Länsman Olof Carlssons hustru, drunknade, 22 år gammalÖverkalix C:2
1717-06-22bAnna (Johansdotter)Bränna 2Lars Johanssons farmor, 93 år gammalÖverkalix C:2
1717-06-27dLars Mikaelsson BjuggSoldat, död i SundsborgSE/KrA/0023/0/741
1717-07-02bCarin (Persdotter)Svartbyn 10Per Larssons dotter, 2 år gammalÖverkalix C:2
1717-07-14bMaritaSvedjan (Vännäs 21)Per Larssons mor, 75 år gamamlÖverkalix C:2
1717-07-14bLars (Persson)Svartbyn 10Per Larssons son, 24 veckor gammalÖverkalix C:2
1717-07-19bElin (Jakobsdotter)Nybyn 3Jakob Nilssons dotter, 2 år, 32 veckor gammalÖverkalix C:2
1717-08-16bAnders (Eriksson)Rödupp 1Erik Jönssons son, 6 år, 11 veckor gammalÖverkalix C:2
1717-09-11bCarinVännäs 11Olof Anundssons hustru, 93 år gammalÖverkalix C:2
1717-09-22bMarita (Olofsdotter)Landet (Vännäs 23)Olof Larssons dotter, 30 veckor gammalÖverkalix C:2
1717-10-05dJohan Eriksson FlinkSoldatSE/KrA/0023/0/741
1717-10-06bMarita JönsdotterVännäs 7Jakob Perssons hustru, 45 år gammalÖverkalix C:2
1717-11-16dErik Johansson LänsmanSoldatSE/KrA/0023/0/741
1717-12-30dJohan Hansson GrisSoldat, död i StrömstadSE/KrA/0023/0/741
1718-01-01dCarl Carlsson LiljaSoldat, död i StrömstadSE/KrA/0023/0/741
1718-01-05dPer Johansson SmygSoldat, död i StrömstadSE/KrA/0023/0/741
1718-02-20dPer Persson GrellSoldat, död i StrömstadSE/KrA/0023/0/741
1718-08-17bOlof AnundssonVännäs 11Tolvman, 97 år gammalÖverkalix C:2
1718-12-15dAnders Anundsson GreenSoldat, "dödde på Galleijan ifrån Strömstad"SE/KrA/0023/0/741
1719-01-03dJöns Andersson GrisSoldat, död i GöteborgSE/KrA/0023/0/741
1719-01-11bLars Johansson (Burman)Hällan 349 år gammalÖverkalix C:2
1719-01-20dJakob Andersson LångSoldat, "dödde på vägen ifrån Wennersborg"SE/KrA/0023/0/741
1719-02-05dHenrik Staffansson SmygSoldat, död i GöteborgSE/KrA/0023/0/741
1719-03-13dHenrik Johansson GiersSoldat, död i ÖrebroSE/KrA/0023/0/741
1719-03-21bMargareta GrelsdotterSvartbynGammal fattig piga, 63 år gammalÖverkalix C:2
1719-04-05bAnna NilsdotterSvartbyn 16Lars Larssons moster, piga, 41 år gammalÖverkalix C:2, Överkalix LIa:2
1719-05-31bNils LarssonSvedjan (Vännäs 19)67 år gammalÖverkalix C:2
1719-05-31bGölinSvedjan (Vännäs 19)Nils Larssons hustru, 55 år gammalÖverkalix C:2
1719-09-06bMartaÄngesån 1Staffan Larssons mor, 90 år gammalÖverkalix C:2
1719-10-28bMarita GrelsdotterSvartbynPiga, 66 år gammalÖverkalix C:2
1719-12-06bMarita (Henriksdotter)Kypasjärvi 1Henrik Perssons dotter, 21 år gammalÖverkalix C:2
1719-12-27bSara (Jocksdotter)Kengis (Jockfall 1)Jock Jockssons dotter, 1 år, 11 veckor gammalÖverkalix C:2
1720-02-28bNils GrelssonSvartbyn 1371 år gammalÖverkalix C:2
1720-04-09bMaria (Andersdotter)BrännaAnders Ståhls dotter, 27 veckor gammalÖverkalix C:2
1720-04-18bKerstin (Carlsdotter)Grelsbyn 13Carl Nilssons lilla dotter, 17 veckor, 2 dagar gammalÖverkalix C:2
1720-04-24bMargareta OlofsdotterVännäs 2Anders Olofssons mor, 50 år gammalÖverkalix C:2
1720-06-19bMalin HansdotterSattajärvi (Satter)Hans Clemetssons hustru, 89 år gammalÖverkalix C:2
1720-06-26bMargaretaKypasjärvi 1Henrik Perssons hustru, 63 år gammalÖverkalix C:2
1720-08-28bMarita AndersdotterVännäs 11Per Olofssons hustru, 38 år gammalÖverkalix C:2
1720-09-04bAnna Christina (Halsia)Hans Halsii dotter, 10 månader, 15 dagar gammalÖverkalix C:2
1720-09-12dPer Johansson BjuggSoldatSE/KrA/0023/0/742b
1720-09-27bElisabet (Jönsdotter)(Bränna 3)Klockaren Jöns Larssons dotter, 19 år gammalÖverkalix C:2
1721-01-15bJohan HalsiusHans Halsii lilla son, 5 dagar gammalÖverkalix C:2
1721-02-12bJock JockssonKengis (Jockfall 1)68 år gammalÖverkalix C:2
1721-04-28bJöns (Larsson)Svartbyn 7Lars Jönssons son, 2 år, 22 veckor gammalÖverkalix C:2
1721-04-30bPer JönssonHeden 362 år gammalÖverkalix C:2
1721-10-15bMaritaSvartbyn 3Tolvmannen Olof Grelssons änka, 91 år gammalÖverkalix C:2
1721-10-22bAnders OlofssonVännäs 1167 år gammalÖverkalix C:2
1721-12-10b(Elisabet)Grelsbyn 10Jöns Perssons mor, 78 år gammalÖverkalix C:2
1722-03-26bPer JohanssonHeden 322 år gammalÖverkalix C:2
1722-04-28bMargareta Sofia (Halsia)Hans Halsii dotter, 5 veckor gammalÖverkalix C:2
1722-05-06bMargareta (Johansdotter)Vännäs 13Johan Anderssons dotter, 2 år, 21 veckor gammalÖverkalix C:2
1722-05-14bErik HenrikssonRödupp 178 år gammalÖverkalix C:2
1722-05-27bElin (Larsdotter)Svedjan (Vännäs 18)Lars Henrikssons dotter, 13 år gammalÖverkalix C:2
1722-06-17bJöns JönssonHällan 264 år gammalÖverkalix C:2
1722-08-26bErik OlofssonLandet (Vännäs 24)62 år gammalÖverkalix C:2
1722-11-04bNils (Olofsson)Svedjan (Vännäs 17)Olof Nilssons son, drunknade under isen, 22 år gammalÖverkalix C:2
1722-11-18bErik PerssonBränna 134 år gammalÖverkalix C:2
1722-11-25bErik (Nilsson)Landet (Vännäs 24)Nils Olofssons son, 5 dagar gammalÖverkalix C:2
1723-01-27bKerstin OlofsdotterNybyn 5Tolvmannen Lars Nilssons hustru, 70 år, 11 veckor gammalÖverkalix C:2
1723-01-27bCarin (Persdotter)Svartbyn 12Per Mikaelssons dotter, 1 år, 16 veckor gammalÖverkalix C:2
1723-01-27bHenrik (Persson)Vännäs 8Unge Per Henrikssons son, 8 månader gammalÖverkalix C:2
1723-03-17bJöns LarssonSvartbyn 792 år gammalÖverkalix C:2
1723-03-31bErik (Andersson)Svartbyn 17Anders Anderssons bror, 21 år gammalÖverkalix C:2
1723-04-17bKerstin (Eriksdotter)Kengis (Jockfall 2)Erik Jockssons lilla dotter, 20 dagar gammalÖverkalix C:2
1723-04-17bNils (Henriksson)Rödupp 2Henrik Nilssons son, 14 dagar gammalÖverkalix C:2
1723-04-17bLars (Nilsson)SvartbynSoldaten Nils Ruuts oäkta son, 22 veckor gammalÖverkalix C:2
1723-04-28bKerstin (Hansdotter)BrännaSoldaten Hans Gris lilla dotter, 15 dagar gammalÖverkalix C:2
1723-05-26bOlof AnundssonHeden 135 år gammalÖverkalix C:2
1723-09-08bPer (Persson)Lansjärv 2Per Tomassons son, 22 veckor gammalÖverkalix C:2
1723-09-15bMajsa JönsdotterHällan 2?Piga, 61 år gammalÖverkalix C:2
1723-09-21bErik ErikssonVännäs 15Gammal och blind; 89 år, 9 månader gammalÖverkalix C:2, Överkalix LIa:2
1723-09-28bAnna OlofsdotterNybyn 4Axel Mårtenssons mor, 66 år, 10 månader gammalÖverkalix C:2
1723-11-10bHans (Halsius)Hans Halsii lilla son, 4 veckor, 6 dagar gammalÖverkalix C:2
1723-11-10bAnna (Nilsdotter)Grelsbyn 9Nils Larssons dotter, 11 veckor gammalÖverkalix C:2
1723-11-24bMarita (Henriksdotter)SvartbynSoldaten Henrik Svarts lilla dotter, kvävdes av modern i sömnen, 5 veckor, 5 dagar gammalÖverkalix C:2
1723-12-08bMaritaBränna 1Erik Perssons änka, 43 år gammalÖverkalix C:2
1724-03-20dErik Eriksson QvistSoldat, 22 år gammal, begravdes i kyrkanSE/KrA/0023/0/742b, Överkalix C:2, Överkalix LIa:2
1724-03-29bMaritaSvartbyn 14Lars Olofssons hustru, 43 år gammalÖverkalix C:2
1724-05-02bAnna (Andersdotter)(Bränna)Soldat Anders Ståhls lilla dotter, 1 år, 16 veckor gammalÖverkalix C:2
1724-05-31bSigrid (Persdotter)Svedjan (Vännäs 21)Per Larssons faster, gift (troligen änka), 63 år gammalÖverkalix C:2
1724-05-31bNils (Nilsson)Bränna 6Nils Hanssons son, 15 veckor gammalÖverkalix C:2
1724-07-19bOlof LarssonNybyn 5Drunknade uppe i laxforsen, 38 år gammalÖverkalix C:2
1724-08-30bSigridRödupp 1Erik Jönssons styvsvärmor, 85 år gammalÖverkalix C:2
1724-11-08bElinNybyn 3Jakob Nilssons mor, 76 år gammalÖverkalix C:2
1724-12-20bJöns (Olofsson)Hällan 2Rustmästaren Olof Hellstroms lilla son, 10 veckor gammalÖverkalix C:2
1725-01-17bLars JönssonHeden 258 år, 8 månader gammalÖverkalix C:2
1725-06-06bLars (Nilsson)Bränna 6Nils Hanssons son, 11 veckor, 3 dagar gammalÖverkalix C:2
1725-06-11bCarin (Eliasdotter)Svedjan (Vännäs 19)Elias Larssons dotter, 9 veckor gammalÖverkalix C:2
1725-07-09bKerstin (Nilsdotter)Svartbyn 13Nils Nilssons dotter, 8 dagar gammalÖverkalix C:2
1725-07-25bJöns (Persson)Vännäs 11Per Olofssons lilla son, 7 veckor gammalÖverkalix C:2
1725-08-06bBrita (Nilsdotter)Bränna 6Nils Hanssons dotter, 20 veckor, 5 dagar gammalÖverkalix C:2
1725-08-08bAnna (Henriksdotter)Vännäs 1Henrik Perssons dotter, 16 veckor gammalÖverkalix C:2
1725-08-15bLars (Andersson)Grelsbyn 11Anders Anderssons son, 3 veckor, 6 dagar gammalÖverkalix C:2
1725-08-15bSara (Olofsdotter)(Svartbyn 11)Soldat Olof Flinks dotter, 33 veckor gammalÖverkalix C:2
1725-08-15bMarita (Persdotter)(Svartbyn 4)Soldat Per Wigges dotter, 26 veckor, 6 dagar gammalÖverkalix C:2
1725-08-22bKerstin (Nilsdotter)Svartbyn 16Lars Larssons hustru, 55 år gammalÖverkalix C:2
1725-09-05bKerstin (Hansdotter)Furiren Hans Rosengrens lilla dotter, 1 år, 18 dagar gammalÖverkalix C:2
1725-09-05bElin (Larsdotter)Svartbyn 16Lars Larssons dotter, 35 veckor, 3 dagar gammalÖverkalix C:2
1725-09-25bHans (Olofsson)Heden 1Olof Anundssons son, 5 år, 13 veckor gammalÖverkalix C:2
1725-09-25bLars (Henriksson)Grelsbyn 12Soldat Henrik Kurcks son, 40 veckor gammalÖverkalix C:2
1725-09-29bBarbro (Olofsdotter)Nybyn 5Salige Olof Larssons dotter, 3 år gammalÖverkalix C:2
1725-09-29bTomas (Esaiasson)Lansjärv 4Esaias Tomassons son, 17 veckor gammalÖverkalix C:2
1725-11-14bErik (Larsson)Narken 2Lars Tomassons son, 22 veckor gammalÖverkalix C:2
1725-11-21bMargaretaBränna 1Tolvman Per Erikssons gamla hustru, 75 år gammalÖverkalix C:2
1725-11-28bSofia HalsiaHans (Halsius) lilla dotter, 3 veckor gammalÖverkalix C:2
1726-05-28bNils (Jocksson)(Jockfall 1)Jock Jockssons tvillingar, 4 månader, 8 dagar gamlaÖverkalix C:2
1726-05-28bSara (Jocksdotter)(Jockfall 1)Jock Jockssons tvillingar, 4 månader, 8 dagar gamlaÖverkalix C:2
1726-06-17bGrels (Larsson)Svartbyn 14Lars Olofssons lilla son, 5 månader och 3 dagar gammalÖverkalix C:2
1726-11-13bGrels (Johansson)Ängesån 2Johan Grelssons son, drunknade, 17 år, 18 veckor gammalÖverkalix C:2
1726-12-04bSara (Abrahamsdotter)Kypasjärvi 1Abraham Perssons dotter, 10 månader, två veckor gammalÖverkalix C:2
1726-12-24bKarin (Persdotter)Svartbyn 10Per Larssons lilla dotter, ½ år gammalÖverkalix C:2
1727-01-06bMargareta (Henriksdotter)Grelsbyn 12Soldat Henrik Kurcks dotter, 9½ månader gammalÖverkalix C:2
1727-02-02bMargareta GrelsdotterKengis (Jockfall)Mats Jockssons hustru, 78 år gammalÖverkalix C:2
1727-02-19bCarin JönsdotterNarken 2Tomas Larssons hustru, 78 år gammalÖverkalix C:2
1727-02-26bKarin GrelsdotterHeden 3Salige Per Jönssons efterleverska, 82 år gammalÖverkalix C:2
1727-03-05bKerstin (Johansdotter)SvartbynSoldat Johan Grells dotter, 1 år, 8 månader gammalÖverkalix C:2, Överkalix LIa:2
1727-05-22bTomas LarssonNarken 272 år, 19 veckor gammalÖverkalix C:2
1727-06-04bNils LarssonNybyn 2Tolvman, 84 år gammalÖverkalix C:2
1727-06-16bElisabet (Johansdotter)Vännäs 13Johan Anderssons dotter, 24 veckor gammalÖverkalix C:2
1727-06-24bPer (Henriksson)Avan (Vännäs 1)Henrik Perssons son, 8 veckor gammalÖverkalix C:2
1727-07-02dMaria (Staffansdotter)Rödupp 2Finnen Staffan Pålssons vid Torneå bruk dotter, drunknade i älven vid Rödupp när hon skulle tvätta sig, 15½ år gammalÖverkalix C:2, Överkalix C:2
1727-07-09bElin (Jönsdotter)Svedjan (Vännäs 22)Soldat Jöns (Larsson) Smygs dotter, 19 veckor och en dag gammalÖverkalix C:2
1727-08-20bKerstin (Jönsdotter)Vännäs 9Nils Giers mor, 73 år gammalÖverkalix C:2
1727-09-10bMarita LarsdotterGrelsbyn 11Anders Anderssons hustru, 28 år gammalÖverkalix C:2
1727-09-16bKarin (Andersdotter)(Bränna)Soldat Anders Ståhls dotter, 1 år, 4 veckor gammalÖverkalix C:2
1728-01-21bPer (Mikaelsson)Granholmen (Svartbyn 1)Mikael Olofssons lilla son, 10 månader, 3 veckor gammal (står Mikael Larsson)Överkalix C:2
1728-01-27bJöns (Larsson)Bränna 2Lars Johanssons lilla son, 9 månader, 3 veckor gammalÖverkalix C:2
1728-02-04bKerstin (Nilsdotter)SvartbynNils Ruuts dotter, 9 veckor gammalÖverkalix C:2
1728-02-18bAnders (Larsson)Svartbyn 9Lars Jonsons lilla son, 3½ år, 10 dagar gammalÖverkalix C:2
1728-03-03bSigrid HenriksdotterBränna 5Henrik Erikssons mor, 86 år gammalÖverkalix C:2
1728-04-28bKarin Persdotter(Bränna 3)Gamla klockaren Jöns Larssons hustru, 58 år gammalÖverkalix C:2
1728-06-23bLars (Johansson)Hällan 3Johan Larssons lilla son, 3 år, 11 månader gammalÖverkalix C:2
1728-07-28bNils (Larsson)Vännäs 14Lars Nilsson son, 9 dygn gammalÖverkalix C:2
1728-09-01bNils HenrikssonRödupp 1Gamle Nils Henriksson, 100 år gammalÖverkalix C:2
1728-10-07bAnna (Henriksdotter)Rödupp 2Henrik Nilssons dotter, 23 veckor, 3 dagar gammalÖverkalix C:2
1728-10-20bAnders (Jönsson)Bränna 4Jöns Anderssons lilla son, 10 veckor, 3 dagar gammalÖverkalix C:2
1728-11-10bMargareta PersdotterVännäs 6Carl Nilssons hustru, 87 år gammalÖverkalix C:2
1728-11-25bAmund (Larsson)Sockjock, Luleå lappmarkLappbarnet Lars Knutssons och Ingrids son, 1 år gammalÖverkalix C:2
1728-12-08bJöns (Jönsson)Bränna 3Jöns Jönssons lilla son, knappt 1 år gammalÖverkalix C:2
1728-12-31bNN (Knutsson)Kaitum, Luleå lappmarkKnut Amundsson och hustrun Margaretas odöpta sonÖverkalix LIa:2
1729-01-25bOlof (Mikaelsson)Granholmen (Svartbyn 1)Mikael Olofssons lilla son, 24 veckor, 4 dagar gammalÖverkalix C:2
1729-02-02bJohan (Carlsson)Grelsbyn 13Carl Nilssons lilla son, 30 veckor gammalÖverkalix C:2
1729-02-09bElin (Jönsdotter)Svedjan (Vännäs 18)Jöns Larssons lilla dotter, 40 veckor, 6 dagar gammalÖverkalix C:2
1729-02-15bBrita (Halsia)Komminister Hans Halsii lilla dotter, 16 veckor, 3 dagar gammalÖverkalix C:2
1729-02-16bOlof NilssonSvedjan (Vännäs 17)64 år gammalÖverkalix C:2
1729-03-02bPer ErikssonBränna 1Tolvman, 68 år gammalÖverkalix C:2
1729-03-23bPer (Olofsson)Svartbyn 5Olof Perssons son, 10 månader, 1 vecka gammalÖverkalix C:2
1729-04-09bValborg JohansdotterTeurajärvi 1Ivar Staffanssons moder, 69 år, 10 månader gammalÖverkalix C:2, Överkalix LIa:2
1729-04-20bCarin (Olofsdotter)Heden 5Olof Carlssons lilla dotter, 14 veckor, 2 dagar gammalÖverkalix C:2
1729-05-04bMalin LarsdotterVännäs 14Unge Lars Nilsson mor, 75 år gammal, begravd i kyrkanÖverkalix C:2, Överkalix LIa:2
1729-05-10dAnna Grape79 år, 9 månader gammalÖverkalix C:2
1729-05-15bSigrid HenriksdotterHällan 3Johan Larssons hustru, 33 år, 7 månader gammalÖverkalix C:2
1729-06-15bMargareta CarlsdotterKengis (Jockfall 1)Jock Jockssons hustru, 32 år gammalÖverkalix C:2
1729-07-13bGrels (Johansson)Ängesån 2Johan Johanssons lilla son, 14 veckor, 2 dagar gammalÖverkalix C:2
1729-08-23bMalin (Persdotter)SvartbynFörre soldaten Per Eriksson Wigges lilla dotter, ½ år gammalÖverkalix C:2
1729-11-02bIsak HalsiusKomminister Hans Halsii son, 14 dagar gammalÖverkalix C:2
1729-11-02bSara PersdotterKypasjärvi 1Abraham Perssons svärmor, 70 år gammalÖverkalix C:2
1729-11-28bNNLappen Per Anundssons hustruÖverkalix LIa:2
1730-01-11bOlof (Olofsson)Lansjärv 1Olof Olofssons son, 6 år, 10 månader gammalÖverkalix C:2
1730-01-18bBrita PersdotterSvartbyn 18Erik Larssons "förgångmoder", 87 år gammalÖverkalix C:2, Överkalix LIa:2
1730-02-15bOlaus HalsiusPrästgårdenKyrkoherden, 66 år, 8 månader gammalÖverkalix C:2
1730-06-05bJöns (Larsson)Soldat Lars Torvs lilla son, 7 veckor gammalÖverkalix C:2
1730-06-05bStaffan IvarssonTeurajärvi 1Ivar Staffansons son, 5 år, 5 månader gammalÖverkalix C:2
1730-06-21bPetter IvarssonTeurajärvi 1Ivar Staffansons son, 5 veckor gammalÖverkalix C:2
1730-11-01dNN (Anundsdotter)Sockjock, Luleå lappmarkAnund Ivarssons odöpta dotter, 8 dagar gammalÖverkalix C:2
1730-12-06bHelena OlofsdotterHällan 2Olof Hellströms dotter, 10 veckorÖverkalix C:2
1730-12-13bIsak (Johansson)Heden 2Johan Staffanssons son, 3 veckor gammalÖverkalix C:2
1731-01-06bBrita Jonsdotter (Jonasdotter)Gamle soldaten Petter Wigges hustru, 39 år gammal, barnsängÖverkalix C:2
1731-01-06bKarin (Persdotter)Gamle soldaten Petter Wigges dotter, 5 dagar gammalÖverkalix C:2
1731-01-17b(Nils Nilsson)Bränna 6Nils Hanssons lilla son, 1 år, 3 månader gammalÖverkalix C:2
1731-02-21bBrita (Persdotter)Petter Wigges dotter, 5 veckor, 5 dagar gammalÖverkalix C:2
1731-02-21bOlof (Larsson)(Vännäs 20)Soldat Lars Olofsson Liljas son, 8 månader gammalÖverkalix C:2
1731-02-28bBrita HenriksdotterSvartbyn 9Jonas Gabrielssons änka, 76 år gammalÖverkalix C:2
1731-03-07bMarita LarsdotterGrelsbyn 11Anders Nilssons änka, 82 år gammalÖverkalix C:2
1731-04-04bGrels (Larsson)(Svartbyn 14)Lars Olofssons lilla son, 19 dagar gammalÖverkalix C:2
1731-04-25b(Elin)Svartbyn 16Lars Larssons svärmoderÖverkalix LIa:2
1731-05-27bErik (Carlsson)Grelsbyn 13Carl Nilssons son, 1 år, 2 månader gammalÖverkalix C:2
1731-05-30bSofia (Jakobsdotter)(Nybyn 2)Kronolänsman Jakob Blomstedts dotter, 28 veckor gammalÖverkalix C:2, Överkalix LIa:2
1731-06-06bPer (Johansson)Ängesån 2Johan Johanssons son, 11 dagar gammalÖverkalix C:2, Överkalix LIa:2
1731-06-22dPer Östensson SvartSvedjan (Vännäs 22)F.d. soldat, 90 år gammalÖverkalix C:2
1731-07-25bHans (Eriksson)Kengis Fors (Jockfall 2)Erik Jockssons lilla son, 7 veckor gammalÖverkalix C:2
1731-09-05bCarin (Persdotter)(Grelsbyn)Soldaten Per Jönsson Långs dotter, 8 veckor, 4 dagar gammalÖverkalix C:2
1731-11-14bBarbro (Persdotter)Vännäs 7Per Jakobssons dotter, 1 år, 4 månader gammalÖverkalix C:2
1731-12-19bNN (Larsdotter)(Grelsbyn)Soldaten Lars Henriksson Torvs dödfödda dotterÖverkalix C:2
1731-12-19bNN (Anundsson)Kaitum, Luleå lappmarkAnund Jakobssons dödfödda sonÖverkalix C:2
1731-12-21bAmund (Eriksson)Sockjock, Luleå lappmarkErik Anderssons son, 8 år gammalÖverkalix C:2, Överkalix LIa:2
1731-12-28bAnders (Larsson)JokkmokkLars Knutssons son, 6 år gammalÖverkalix C:2
1731-12-28bCarin (Larsdotter)JokkmokkLars Knutssons dotter, 5 veckor gammalÖverkalix C:2
1732-01-30bKerstin (Olofsdotter)Vännäs 12Olof Jönssons dotter, 16 år, 5 månader gammalÖverkalix C:2
1732-02-07dMarita (Nilsdotter)Svartbyn 6Nils Perssons dotterÖverkalix C:2
1732-02-13bMargareta KnutsdotterSockjock, Luleå lappmarkLappmannen Jöns Nilsson Båtels? hustruÖverkalix C:2, Överkalix LIa:2
1732-05-07bAnna OlofsdotterGrelsbyn 9Per Jönssons hustru, 78 år gammalÖverkalix C:2
1732-05-14bOlof JönssonVännäs 1262 år gammalÖverkalix C:2
1732-05-30dPer (Henriksson)Svartbyn 15Henrik Henrikssons son, 4 år, 6 månader gammalÖverkalix C:2
1732-06-09bPer (Nilsson)Svartbyn 6Nils Perssons son, 9 år, 9 veckor gammalÖverkalix C:2
1732-06-04dIsak GrapePrästgårdenKyrkoherden, 39 år gammalÖverkalix C:2
1732-06-04bJohan (Larsson)Bränna 2Lars Johanssons son, smittkoppor, 15 år, 15 veckor gammalÖverkalix C:2
1732-06-04bCarin (Olofsdotter)SvartbynOlof Perssons dotter, smittkoppor, 6 år, 9 månader gammalÖverkalix C:2
1732-06-28bLars (Larsson)Bränna 2Lars Johanssons son, mässling, 8 år, 9 månader gammalÖverkalix C:2
1732-06-29dJöns Larsson ÖrnSvartbynSoldat, 21½ år gammalÖverkalix C:2, SE/KrA/0023/0/743
1732-07-01bHedvig (Köping)(Svartbyn 4)Fänrik Carl Fredric Köpings dotter, smittkoppor, 10 månader gammalÖverkalix C:2
1732-07-02bMikael (Mikaelsson)Granholmen (Svartbyn 1)Mikael Olofssons son, smittkoppor, 1 år, 2 veckor gammalÖverkalix C:2
1732-07-02bLars (Henriksson)Vännäs 10Henrik Olofssons son, smittkoppor, 7 år, 10 månader gammalÖverkalix C:2
1732-07-06bMaria (Larsdotter)Bränna 2Lars Johanssons dotter, smittkoppor, 18½ år gammalÖverkalix C:2
1732-07-09bMarita (Persdotter)(Grelsbyn)Soldat Petter Långs dotter, smittkoppor, 15 dagar gammalÖverkalix C:2
1732-07-09bJoakim (Eriksson)Kengis (Jockfall 2)Erik Jockssons son, smittkoppor, 12 år, 7 månader gammalÖverkalix C:2
1732-07-11bElisabet (Henriksdotter)Vännäs 10Henrik Olofssons dotter, smittkoppor, 9 månader gammalÖverkalix C:2
1732-07-11bLars (Nilsson)Granholmen (Svartbyn 1)Nils Larssons son, smittkoppor, 20 veckor gammalÖverkalix C:2
1732-07-16bGrels (Nilsson)Bränna 6Nils Hanssons son, smittkoppor, 8 månader gammalÖverkalix C:2
1732-07-21bOlof (Olofsson)Svartbyn 5Olof Perssons son, mässling, 2 år, 8 månader gammalÖverkalix C:2
1732-07-21bNils (Larsson)Vännäs 14Lars Nilssons son, mässling, 7 månader gammalÖverkalix C:2
1732-07-30bJöns (Olofsson)Hällan 2Olof Hellströms son, 5 år, 2 månader gammalÖverkalix C:2
1732-07-30bKerstin (Jönsdotter)Vännäs 12Jöns Olofssons dotter, 1 år, 5 månader gammalÖverkalix C:2
1732-07-30bLars (Jönsson)Landet (Vännäs 23)Jöns Olofssons son, smittkoppor, 15 veckor gammalÖverkalix C:2
1732-08-01bOlof (Olofsson)Soldaten Olof Bjuggs lilla son, smittkoppor, 25 veckor gammalÖverkalix C:2
1732-08-13bSofia EriksdotterSvartbyn 12Per Mikaelssons piga, smittkoppor, 37 år, 10 månader gammalÖverkalix C:2
1732-08-26bElina (Larsdotter)(Vännäs 20)Soldaten Lars Olofsson Liljas dotter, mässling, 7 månader gammalÖverkalix C:2
1732-09-03bJohan LarssonGrelsbyn 1366 år gammalÖverkalix C:2
1732-09-14bCarin (Hansdotter)(Svartbyn 2)Soldaten Hans Ruuts dotter, 5 månader gammalÖverkalix C:2
1732-09-16bCarl (Carlsson)Grelsbyn 13Carl Nilssons son, 1 år gammalÖverkalix C:2
1732-09-24bMargareta (Jönsdotter)(Vännäs 22)Soldaten Jöns Smygs dotter, ½ år gammalÖverkalix C:2
1732-11-17bPer AmundssonSockjock, Luleå lappmarkGammal lappmanÖverkalix C:2
1732-12-03bErik (Nilsson)Landet (Vännäs 24)Nils Olofssons son, 9 dagar gammalÖverkalix C:2
1732-12-17bCecilia NilsdotterSvartbyn 6Nils Perssons mor, 83 år gammalÖverkalix C:2
1732-12-24bMargareta StaffansdotterVännäs 11Per Olofssons svärmor, 90 år gammalÖverkalix C:2
1733-01-21bElisabet OlofsdotterBränna 4Jöns Anderssons hustru, 31 år, 8 månader gammalÖverkalix C:2
1733-02-18bElin JönsdotterSvedjan (Vännäs 18)Lars Henrikssons hustru, 70 år gammalÖverkalix C:2
1733-02-25bPer HanssonVännäs 667 år gammalÖverkalix C:2
1733-02-25bElisabet (Johansdotter)Vännäs 13Johan Anderssons lilla dotter, 1½ år gammalÖverkalix C:2
1733-04-01bLars PerssonSvedjan (Vännäs 21)32½ år gammalÖverkalix C:2
1733-04-08bCarin (Eriksdotter)Kengis (Jockfall 2)Erik Jockssons dotter, 15 år gammalÖverkalix C:2
1733-04-08b(Henrik Larsson)Svartbyn 9Lars Jonssons (barn), 13 veckor gammaltÖverkalix C:2
1733-04-22bKerstin OlofsdotterSvartbyn 13Olof Nilssons moder, 88 år gammalÖverkalix C:2, Överkalix LIa:2
1733-06-17bErik (Larsson)Vännäs 5Lars Anderssons son, 9 veckor gammalÖverkalix C:2
1733-08-04bBrita LarsdotterNybyn 3Jakob Nilssons hustru, 39 år gammalÖverkalix C:2
1733-08-04bHans (Hansson)Svartbyn 2Soldaten Hans Larsson Ruuts lilla son, 5 veckor gammalÖverkalix C:2
1733-09-30dKerstin JönsdotterHällan 2Piga, drunknade, 44 år gammalÖverkalix C:2
1733-11-04bAnders (Larsson)Svedjan (Vännäs 20)Lars Olofssons son, 3 månader gammalÖverkalix C:2
1733-11-17bMäreta EriksdotterVännäs28 år, 4 månader gammalÖverkalix C:2
1733-12-30bMargareta AndersdotterSvedjan (Vännäs 17)Olof Olofsson hustru, 22 år, 4 månader gammalÖverkalix C:2
ca 1733dErik ErikssonJockfallSaknas i dödbokenÖverkalix AIa:1
1734-01-05bErik AnderssonSockjock, Luleå lappmarkLapp, 60 år gammalÖverkalix C:2
1734-01-06bMargareta HenriksdotterGrelsbyn 12Henrik Kurcks svärmor, änka, 80 år gammalÖverkalix C:2, Överkalix LIa:2
1734-01-20bIsak Köping(Svartbyn 4)Fänrik Köpings son, 6 veckor gammalÖverkalix C:2
1734-01-20bElin JönsdotterHällan (inhyses)Soldat Smygs moder, 67 år gammalÖverkalix C:2, Överkalix LIa:2
1734-02-03bKerstin LarsdotterVännäs 12Jöns Olofssons svärmor, 61 år gammalÖverkalix C:2, Överkalix LIa:2
1734-02-10bOlof LarssonGyljen (Vännäs 16)Överkalix LIa:2
1734-04-06bKerstin Carlsdotter(Heden 5)Olof Carlssons syster, 49 år gammal (står Hällan)Överkalix C:2, Överkalix LIa:2
1734-04-12bNNLappmannen Lars Larssons barn, 2 timmar gammaltÖverkalix C:2
1734-04-21bMats JockssonKengis (Jockfall)Mickel Jockssons farbror, 87 år gammalÖverkalix C:2, Överkalix LIa:2
1734-04-23bHenrik GrapeÖverkalix C:2
1734-05-05bHans (Olofsson)Svartbyn 5Olof Perssons son, 15 månader gammalÖverkalix C:2
1734-05-19bKarin (Persdotter)Lansjärv 2Per Tomassons dotter, 18 år, 4 månader gammalÖverkalix C:2
1734-05-29bOlof (Larsson)Vännäs 4Lars Larssons oäkta son, 11 veckor gammalÖverkalix C:2
1734-06-14bPer PerssonRäutio, JokkmokkLappfinne, 24 år, 3 månader gammalÖverkalix C:2
1734-06-24bKarin PersdotterVännäs 8Nils Henrikssons moder, änka, 87 år gammalÖverkalix C:2, Överkalix LIa:2
1734-06-24bNils (Olofsson)(Vännäs)Soldaten Olof Bjuggs son, 4 månader gammalÖverkalix C:2, Överkalix LIa:2
1734-07-20bKarin (Henriksdotter)Vännäs 10Henrik Olofssons dotter, 11 månader gammalÖverkalix C:2
1734-08-11bBrita (Larsdotter)Svartbyn 17Lars Anderssons dotter, 20 veckor gammalÖverkalix C:2
1734-09-01bElla OlofsdotterLandet (Vännäs 23)Olof Larssons dotter, 17 år gammalÖverkalix C:2, Överkalix LIa:2
1734-09-01bNils (Nilsson)Svartbyn 6Nils Perssons son, 13 dagar gammalÖverkalix C:2
1734-09-22bMarita OlofsdotterHällanFurir Rosengrens brorsdotter, piga, 21 år gammalÖverkalix C:2, Överkalix LIa:2
1734-09-29bMargareta PersdotterÄngesån 2Johan Johanssons hustru, 70 år gammalÖverkalix C:2
1734-10-01bKarin MikaelsdotterLappigaÖverkalix C:2
1734-10-06bPer LarssonSvedjan (Vännäs 21)54 år gammalÖverkalix C:2
1734-11-13bMarita TomasdotterLappkvinnaÖverkalix C:2
1734-11-17b(Karin)Lansjärv 1Olof Olofssons mor, 87 år gammalÖverkalix C:2
1734-11-22bMargareta (Olofsdotter)Sockjock, Luleå lappmarkLappen Olof Anundssons dotterÖverkalix C:2
1734-12-08bAnna Mikaelsdotter(Jockfall 3)Mikael Jockssons lilla dotter, 4½ vecka gammalÖverkalix C:2
1734-12-15bHans (Hansson)(Svartbyn 2)Bondesoldaten Hans Ruuts son, 14 dagar gammalÖverkalix C:2
1734-12-30bNNKaitum, Luleå lappmarkLars Perssons och Botilda Pålsdotters odöpta barn, 3 dagar gammaltÖverkalix C:2
1735-01-26bLars NilssonVännäs 483 år gammalÖverkalix C:2
1735-03-03bKerstin JönsdotterHällan 1Änka, 87 år gammalÖverkalix C:2
1735-03-03bMaria (Abrahamsdotter)Kypasjärvi 1Abraham Perssons dotter, 5½ år gammalÖverkalix C:2
1735-03-06bLars AmundssonLappÖverkalix C:2
1735-04-27bJöns (Larsson)Svartbyn 14Lars Olofssons son, 1 år, 5 månader gammalÖverkalix C:2
1735-04-27bOlof (Mikaelsson)Svartbyn 1Mikael Olofssons son, 8 månader gammalÖverkalix C:2
1735-04-27bKerstin (Jönsdotter)Svedjan (Vännäs 18)Jöns Larssons dotter, 1 år gammalÖverkalix C:2
1735-08-31bElisabet HenriksdotterVännäs 13Johan Anderssons farmor, 94 år gammalÖverkalix C:2, Överkalix LIa:2
1735-09-21bLars JonassonSvartbyn 941 år gammalÖverkalix C:2
1735-10-12bJohannes (Nilsson)Landet (Vännäs 24)Nils Olofssons lilla son, 4 veckor gammalÖverkalix C:2
1735-11-09bNNMiekojärvi 1Clemet Jönssons morÖverkalix C:2
1735-11-09bMarita (Clemetsdotter)Miekojärvi 1Clemet Jönssons dotter, 1 år gammalÖverkalix C:2
1736-01-11bJöns (Olofsson)(Hällan 2)Rustmästaren Olof Hellströms lilla son, 1 år, 19 veckor gammalÖverkalix C:2
1736-01-18bNils (Hansson)Granholmen (Svartbyn 2)Hans Larssons lilla son, 8 dagar gammalÖverkalix C:2
1736-01-31bNN (Larsson)VännäsLars Nilssons odöpte sonÖverkalix C:2
1736-02-15b(Anna Nilsdotter)(Vännäs)Nils Greens lilla dotter, 1½ år gammalÖverkalix C:2
1736-02-21bElin (Ingvaldsdotter)Nybyn 4Axel Mårtenssons hustru, 66 år gammalÖverkalix C:2
1736-03-21bErik (Abrahamsson)Kypasjärvi 1Abraham Perssons son, 3 veckor gammalÖverkalix C:2
1736-04-07dElin EliasdotterBränna 3Lars Larssons hustru, 106 år, 9 månader gammalÖverkalix C:2, Överkalix LIa:2
1736-06-06bStaffan Staffansson SpringareTeurajärvi 1Soldat, 43½ år gammalÖverkalix C:2
1736-06-06b(Mikael Larsson)Svartbyn 14Lars Olofssons lilla son, 11 månader gammalÖverkalix C:2
1736-06-24bOlof OlofssonLansjärv 144½ år gammalÖverkalix C:2
1736-09-04bHans (Matsson)Lappen Mats Nilssons son, 5 månader gammalÖverkalix C:2
1736-11-01bJöns (Jönsson)Svedjan (Vännäs 22)Jöns Larssons son, 6 dagar gammalÖverkalix C:2
1736-11-28bPer (Persson)Soldat (Per) Rävs son, 16 veckor gammalÖverkalix C:2
1736-12-13bIvar LarssonSockjock, Luleå lappmarkAmund Ivarssons far, lappÖverkalix C:2
1736-12-13bAmund IvarssonSockjock, Luleå lappmarkIvar Larssons son, lappÖverkalix C:2
1736-12-13bNNSockjock, Luleå lappmarkLars Larssons odöpta barnÖverkalix C:2
1736-12-05bSofia PersdotterLansjärv 2Per Tomassons dotter, 2 år, 10 månader gammalÖverkalix C:2, Överkalix LIa:2
1737-01-06bPer (Pålsson)Lappen Pål Olofssons sonÖverkalix C:2
1737-02-20bAndreas (Hansson)Heden 1Furir Rosengrens son, 1 år gammalÖverkalix C:2
1737-04-08bElin HenriksdotterHeden 4Änka, 79 år gammalÖverkalix C:2
1737-05-29bCarl NilssonVännäs 687 år gammalÖverkalix C:2
1737-08-01bHans ClemetssonSatter, Luleå lappmark71 år gammalÖverkalix C:2
1737-09-04bAnna (Larsdotter)Vännäs 4Lars Larssons lilla dotter, 11 dagar gammalÖverkalix C:2
1737-09-14bKarin (Olofsdotter)Svartbyn 5Olof Perssons dotter, 2 år, 10 månader gammalÖverkalix C:2
1737-09-21dHans HalsiusGrelsbyn 14Komminister, 47½ år gammalÖverkalix C:2
1737-09-25bPer HanssonSvartbyn 587 år gammalÖverkalix C:2
1737-11-01bSigridGammal lappänka (Jöns Eriksson i Raitajärvi ger 16 öre i testamente)Överkalix C:2, Överkalix LIa:2
1737-11-06b(Anna Axelsdotter)Svartbyn 7Axel Axelssons dotter, 7 dagar gammalÖverkalix C:2
1737-11-06bElla (Clemetsdotter)Miekojärvi 1Clemet Jönssons dotter, 12 år gammalÖverkalix C:2
1737-11-20bElla (Carlsdotter)Grelsbyn 13Carl Nilssons dotter, 8 månader gammalÖverkalix C:2
1737-11-20bPer (Persson)(Grelsbyn)Soldat Per Långs son, 14 veckor gammalÖverkalix C:2
1737-11-27bMarita (Persdotter)Vännäs 8Per Henrikssons dotter, 15 veckor gammalÖverkalix C:2
1737-12-01dPer (Larsson)Narken 2Lars Tomassons son, 1½ år gammalÖverkalix C:2
1737-12-04bPer IvarssonNarken 167 år gammalÖverkalix C:2
1737-12-18bJöns (Olofsson)Hällan 2Rustmästaren Olof Hellströms son, 7 månader gammalÖverkalix C:2
1737-12-18bNNKaitum, Luleå lappmarkKnut Pålssons och Karin Pålsdotters odöpta barnÖverkalix C:2
1737-12-18bNNKaitum, Luleå lappmarkKnut Perssons och Margareta Eriksdotters odöpta barnÖverkalix C:2
1737-12-18bNNKaitum, Luleå lappmarkPer Larssons och Karin Larsdotters odöpta barnÖverkalix C:2
1738-01-15bLars (Larsson)Vännäs 14Lars Nilssons son, 11 månader gammalÖverkalix C:2
1738-02-02bKarin (Ivarsdotter)Teurajärvi 1Ivar Staffanssons dotter, 16 år gammalÖverkalix C:2
1738-02-19b(Jöns Jönsson)Svedjan (Vännäs 18)Jöns Larssons son, 7 veckor gammalÖverkalix C:2
1738-02-26bKarin JohansdotterKengis (Jockfall 1)Änka, 53 år gammalÖverkalix C:2
1738-02-26bMargareta JocksdotterKengis (Jockfall 1)Jock Jockssons dotter, tvilling, 10½ år gammalÖverkalix C:2
1738-02-26bCarl JockssonKengis (Jockfall 1)Jock Jockssons son, tvilling, 10½ år gammalÖverkalix C:2
1738-02-26bNils (Nilsson)Grelsbyn 9Nils Larssons son, 3 timmar gammalÖverkalix C:2
1738-03-11bJöns Nilsson BotalGammal lappmanÖverkalix C:2
1738-03-25bKarin MikaelsdotterRäutio, JokkmokkCarl Hanssons gamla hustru, 75 år gammalÖverkalix C:2
1738-05-07bMarita JakobsdotterNybyn 1Jöns Jönssons moder, änka, 67 år gammalÖverkalix C:2, Överkalix LIa:2
1738-05-22dJohan StaffanssonHeden 2Dog vid bruket, 53 år gammalÖverkalix C:2
1738-06-04bPer OlofssonVännäs 1164 år gammalÖverkalix C:2
1738-06-09bKarin CarlsdotterGranholmen (Svartbyn 2)Gammal änka, 100 år gammalÖverkalix C:2
1738-06-27dUlrika (Köping)(Svartbyn 4)Fänrik Carl Fredrik Köpings dotter, 10 år gammalÖverkalix C:2
1738-06-27dLars (Johansson)Hällan 3Johan Larssons son, 2 år, 5 månader gammalÖverkalix C:2
1738-08-20bSara JosefsdotterNybyn 296 år gammalÖverkalix C:2
1738-11-05bKerstin EriksdotterSvartbyn 16Lars Larssons hustru, 45 år gammalÖverkalix C:2
1738-12-03bPer (Eriksson)Soldaten Erik Järvs son, 9 dagar gammalÖverkalix C:2
1738-12-04bNils (Nilsson)Lappen Nils Olofssons son, 10 år gammalÖverkalix C:2
1738-12-10bElla Johansdotter(Vännäs 10?)Piga, 47 år, 11 månader gammal (testamente lämnat av brodern)Överkalix C:2, Överkalix LIa:2
1738-12-19bNNSockjock, Luleå lappmarkLappen Lars Mikaelssons hustruÖverkalix C:2
1739-01-14bKarin LarsdotterHeden 1Furir Rosengrens saliga broders hustru, 57 år gammalÖverkalix C:2, Överkalix LIa:2
1739-01-14bNils MatssonLappmanÖverkalix C:2
1739-02-03bValborg (Johansdotter)Ängesån 2Johan Johanssons dotter, 3 dagar gammalÖverkalix C:2
1739-02-17bIngrid (Henriksdotter)Räutio, JokkmokkHenrik Henrikssons dotter, 11 månader gammalÖverkalix C:2
1739-02-25bKarin OlofsdotterHällan 2Rustmästaren Olof Hellströms moder, 81 år gammalÖverkalix C:2
1739-04-15bMarita OlofsdotterSvartbyn 5Olof Perssons moder, 77 år gammal (står Margeta)Överkalix C:2
1739-04-20bHenrik (Jönsson)BrännaJöns Erikssons son, 3 veckor gammalÖverkalix C:2
1739-04-22bBritaNarken 1Per Perssons moder, 73 år, 6 mån gammalÖverkalix C:2
1739-05-21dLars SundénKomministerÖverkalix C:2
1739-06-24bElin JohansdotterGranholmen (Svartbyn 1)Per Nilssons hustru, 73 år gammal (står Andersdotter)Överkalix C:2
1739-07-15bKarin LarsdotterSvartbyn 12Mikael Anderssons hustru, 84 år gammalÖverkalix C:2
1739-09-02dEllaRöduppGammal lappänka hos soldaten Nils Svart, 100 år gammalÖverkalix C:2
1739-10-07bHenrik (Jönsson)Hällan 1Jöns Perssons son, 3 år, 5 månader gammalÖverkalix C:2
1739-10-20b(Marita Persdotter)Vännäs 8Per Henrikssons dotter, 40 veckor gammalÖverkalix C:2
1739-10-28bLars LarssonVännäs 448 år gammalÖverkalix C:2
1739-10-28b(Per Olofsson)SvartbynOlof Perssons son, 1 år, 7 månader gammalÖverkalix C:2
1739-11-11bMalin (Andersdotter)GrelsbynSoldat Anders Gris dotter, 7 år gammalÖverkalix C:2
1739-12-09bBrita NilsdotterBränna 7Gustaf Erikssons hustru, 74 år gammalÖverkalix C:2
1740-01-15bLars AnderssonLappman, tiggareÖverkalix C:2
1740-01-15bNN (Knutsdotter)Sockjock, Luleå lappmarkKnut Nilssons dotter, 1 år gammalÖverkalix C:2
1740-01-23bKarin NilsdotterSockjock, Luleå lappmarkLappmannen Mikael Nilssons hustruÖverkalix C:2
1740-01-26dJohan (Eriksson)Kengis (Jockfall 2)Erik Jockssons son, 10 år gammalÖverkalix C:2, Överkalix C:2
1740-01-27bLars (Mikaelsson)Granholmen (Svartbyn 1)Mikael Olofssons son, 2 år gammalÖverkalix C:2
1740-01-27bMarita (Mikaelsdotter)Granholmen (Svartbyn 1)Mikael Olofssons dotter, 5½ månad gammalÖverkalix C:2
1740-01-27bElina LarsdotterVännäs 4Lars Larssons sjukliga dotter, 12 år gammalÖverkalix C:2
1740-02-10bKarin (Axelsdotter)(Svartbyn 7)Axel Axelssons dotter, 1 år gammalÖverkalix C:2
1740-02-10bSigrid (Jönsdotter)Bränna 4Jöns Anderssons dotter, 6 år, 11 månader gammalÖverkalix C:2
1740-02-10bHenrik (Johansson)Bränna 4Johan Henrikssons son, 11 månader gammalÖverkalix C:2
1740-02-10bErik (Eriksson)Kengis (Jockfall)Erik Perssons son, 1 år gammalÖverkalix C:2
1740-02-11bPer PålssonLappman, "haft sitt tilhåld wid Morajärf och förestått åtskilligas renar"Överkalix C:2
1740-02-17bMarita JönsdotterVännäs 22Jöns Larsson Smygs svärmor, 76 år gammalÖverkalix C:2
1740-03-07dLars LarssonSockjock, Luleå lappmarkLappdräng, tiggareÖverkalix C:2
1740-03-11bLucia Olofsdotter(Sockjock, Luleå lappmark)Lars Larssons gamla moder, änkaÖverkalix C:2
1740-03-25b(Sigrid Esaiasdotter)Satter, Luleå lappmarkEsaias Tomassons dotter, 13 år gammalÖverkalix C:2
1740-03-30bAnna EriksdotterSvedjan (Vännäs 21)Änka, 70 år gammalÖverkalix C:2
1740-04-13bJohan GrelssonÄngesån 280 år gammalÖverkalix C:2
1740-04-13bLars HenrikssonBränna 7Inhyses, 57 år gammalÖverkalix C:2, Överkalix LIa:2
1740-05-04bJöns NilssonGrelsbyn 875½ år gammalÖverkalix C:2
1740-06-01bJöns (Hansson)Heden 1Furir Rosengrens son, 16 dagar gammalÖverkalix C:2
1740-06-05bAnna Margareta KöpingLars Sundéns änka, 21 år gammalÖverkalix C:2
1740-06-08bMarita Persdotter(Svartbyn 6)Nils Perssons syster, 49 år gammalÖverkalix C:2
1740-06-08bKarin (Nilsdotter)(Svartbyn 6)Nils Perssons dotter, 1 år, 3 månader gammalÖverkalix C:2
1740-06-08bCecilia (Nilsdotter)Svartbyn 6Nils Perssons dotter, 15 år, 8 månader gammalÖverkalix C:2
1740-06-12dPer Jönsson SpringareSoldat, död i FinlandSE/KrA/0450/F I/324
1740-08-16bMaria (Larsdotter)Narken 2Lars Tomassons dotter, 10 år, 5 månader gammalÖverkalix C:2
1740-10-15dAbraham (Mikaelsson)Kengis (Jockfall 3)Mikael Jockssons son, född 15/10, död samma dagÖverkalix C:2
1740-10-18bKerstin JocksdotterÄnka, 80 år gammalÖverkalix C:2
1740-11-23bMaria JönsdotterRödupp 2Nils Henrikssons hustru, 75 år gammalÖverkalix C:2
1740-12-14bJohan (Larsson)(Heden 2)Soldat Lars Liljas son, 11 månader gammalÖverkalix C:2
1740-12dLars (Johansson)Ängesån 2Johan Johanssons son, 13 år gammalÖverkalix C:2
ca 1740dOlof CarlssonHeden 5Saknas i begravningsbokenÖverkalix AIa:1
1741-01-18bOlof (Olofsson)Svartbyn 5Olof Perssons son, 40 veckor gammalÖverkalix C:2
1741-01-25b(Carl Jönsson)Bränna 3Jöns Jönssons son, 14 dagar gammalÖverkalix C:2
1741-01-25bNN (Larsson)Vännäs 15?Unge Lars Nilssons son "som utslocknade strax efter födslen"Överkalix C:2
1741-02-24dErik (Persson)Soldat Per Flinks sjuklige son, 22 veckor gammalÖverkalix C:2, Överkalix C:2
1741-03-08bJakob PerssonVännäs 773 år gammal, levat blind i 6 årÖverkalix C:2
1741-05-02bLars (Johansson)Ängesån 2Johan Johanssons son "som 3ne dagar för juhl blef ihiälfrusen och obegrafwen stådt tils ransakningen wid häradsrätten försiggått", 13 år gammalÖverkalix C:2
1741-05-03dLars LarssonBränna 3104 år gammalÖverkalix C:2
1741-06-14bBrita NilsdotterNybyn 3?Gammal piga, 64 år gammal (Jakob Nilsson lämnar en daler i testamente)Överkalix C:2, Överkalix LIa:2
1741-08-23dLars Henriksson TorvGrelsbynSoldat, stupad i VillmanstrandSE/KrA/0450/F I/324
1741-08-23dAnders Nilsson StåhlBrännaSoldat, stupad i VillmanstrandSE/KrA/0450/F I/324
1741-08-23dNils Nilsson SvartRöduppSoldat, stupad i VillmanstrandSE/KrA/0450/F I/324
1741-08dPetter Jönsson CorneliusSoldat, försvunnen i strid i VillmanstrandSE/KrA/0450/F I/324
1741-09-19bKnut LarssonLapp som förleden vår avled av sjukdom i skogen mellan Karkjärv och HällanÖverkalix C:2
1741-11dLars Larsson GrellSoldatSE/KrA/0450/F I/324
1741-11-21bErik (Abrahamsson)Kypasjärvi 1Abraham Perssons son, 8 månader gammalÖverkalix C:2
1741-11-30bMargaretaNils Matssons gamla änkaÖverkalix C:2
1741dOlof (Andersson)Sockjock, Luleå lappmarkAnders Olofsson son, 17 år gammalÖverkalix C:2
1741-12dLars Larsson GiersSoldatSE/KrA/0450/F I/324
1741-12-13bOlof NilssonNybyn 2Länsman Blomstedts fader, 75 år gammalÖverkalix C:2, Överkalix LIa:2
1742-01dNils Persson GreenSoldatSE/KrA/0450/F I/324
1742-01-31bKarin JönsdotterVännäs 6Tolvman Johan Jönssons svärmor, 75 år gammalÖverkalix C:2, Överkalix LIa:2
1742-03dAxel Axelsson WiggeSvartbyn 7SoldatSE/KrA/0450/F I/324
1742-04-19dEsaias (Esaiasson)Satter, Luleå lappmarkEsaias Tomassons son, 9 dagar gammalÖverkalix C:2, Överkalix C:2
1742-06-29dIngeborg (Henriksdotter)Svartbyn 17Anders Anderssons hustru, 83 år gammalÖverkalix C:2
1742-07-22bOlof (Halsius)Johan Halsii son, 12 år gammalÖverkalix C:2
1742-08dErik Eriksson HjerpeSoldatSE/KrA/0450/F I/324
1742-08dLars Johansson LiljaSoldatSE/KrA/0450/F I/324
1742-08dErik Olofsson LänsmanSoldatSE/KrA/0450/F I/324
1742-08dPer Persson QvistSoldatSE/KrA/0450/F I/324
1742-08-15dPer NilssonGranholmen (Svartbyn 1)73 år gammalÖverkalix C:2
1742-08-29bJohan HenrikssonBränna 447 år gammalÖverkalix C:2
1742-09dJohan Johansson BjuggSoldatSE/KrA/0450/F I/324
1742-09dNils Eliasson SmygSoldatSE/KrA/0450/F I/324
1742-09dLars Olofsson GiersSoldatSE/KrA/0450/F I/324
1742-09-26bOlof LarssonSvartbyn 14Tolvman och kyrkvärd, 90 år gammalÖverkalix C:2
1742-09-26bCarl OlofssonHeden 5Länsman, 94 år gammalÖverkalix C:2
1742dSigrid"Lappens Lars Matzsons gamla hustru Segrid af mächta hög ålder"Överkalix C:2
1742-10dOlof Carlsson QvistSoldatSE/KrA/0450/F I/324
1742-10dJohan Ivarsson RuutSoldatSE/KrA/0450/F I/324
1742-10dJohan Jönsson StåhlSoldatSE/KrA/0450/F I/324
1742-10dJoakim Larsson JärvSoldatSE/KrA/0450/F I/324
1742-10dKnut Nilsson TorvSoldatSE/KrA/0450/F I/324
1742-10-14bKerstin (Mikaelsdotter)Kengis (Jockfall 3)Mikael Jockssons dotter, 5 månader gammalÖverkalix C:2
1742-11dPer Johansson GrellSoldatSE/KrA/0450/F I/324
1742-12dPer Eriksson WiggeSoldatSE/KrA/0450/F I/324
1742-12-29bKerstin NilsdotterBränna 7Gammal änkaÖverkalix C:2, Överkalix LIa:2
1742/1743dElisabet EriksdotterVännäs 18Saknas i begravningsbokenÖverkalix AIa:1
1743-01dLars Nilsson ReenSoldatSE/KrA/0450/F I/324
1743-01-01bKerstin EriksdotterLandet (Vännäs 24)Nils Olofssons hustru, 42 år gammalÖverkalix C:2
1743bNN (Larsson)Sockjock, Luleå lappmarkLappen Lars Olofssons son, 7 år gammalÖverkalix C:2
1743-02-06bLars NilssonNybyn 5Tolvman och kyrkvärd, 92 år gammalÖverkalix C:2
1743-02-12bRebecka PersdotterTeurajärvi 1Soldatänka, 70 år gammalÖverkalix C:2
1743-03-20bKerstin NilsdotterNybyn 3Gammal piga, 63 år gammalÖverkalix C:2
1743-03-20bKarin OlofsdotterGyljen (Vännäs 16)Gammal änka "som 3ne män öfwerlefwat", 97 år gammalÖverkalix C:2
1743-04dMikael Larsson BjuggSoldatSE/KrA/0450/F I/324
1743-04-03bMalin MårtensdotterSvartbyn 10Per Larssons hustru, 62 år gammalÖverkalix C:2
1743-04-16dErik LönnbergPrästgårdenKyrkoherde, 47 år gammalÖverkalix C:2
1743-04-17bJöns HenrikssonMiekojärvi 190 år gammalÖverkalix C:2
1743-04-17b(Sofia Esaiasdotter)Satter, Luleå lappmarkEsaias barn, 3 veckor gammaltÖverkalix C:2
1743-05dHenrik Nilsson StåhlSoldatSE/KrA/0450/F I/324
1743-05-06bNNNarken?LappÖverkalix C:2
1743-05-08bKarin (Johansdotter)Svartbyn 8Johan Johanssons dotter, 1 år, 11 veckor gammalÖverkalix C:2
1743-05-08bKarin Andersdotter(Rödupp 2)Henrik Nilssons hustru, 45 år gammalÖverkalix C:2, Överkalix LIa:2
1743-05-15bHenrik Nilsson(Rödupp 2)38 år gammalÖverkalix C:2, Överkalix LIa:2
1743-05-22bLars OlofssonGranholmen (Svartbyn 3)40 år gammalÖverkalix C:2
1743-06dOlof Olofsson JärvSoldatSE/KrA/0450/F I/324
1743-06-05bSigrid HenriksdotterGrelsbyn68 år gammalÖverkalix C:2
1743-06-10bMarita LarsdotterGranholmen (Svartbyn 3)67 år gammalÖverkalix C:2
1743-06-12bMargareta (Larsdotter)Lars Tomassons dotter, 8 år gammalÖverkalix C:2
1743-07dOlof Olofsson SmygSoldatSE/KrA/0450/F I/324
1743-07-24bJöns JohanssonGranholmen (Svartbyn 3)Överkalix C:2
1743-08-07bHenrik ErikssonBränna 5"Klockaren Erik Henriksson" (men han levde till 1769 så trol. avses fadern som dog ca 1743)Överkalix C:2, Överkalix AIa:1
1743-09-04bGrels JonssonVännäsDrunknadeÖverkalix C:2
1743-09-29bMarita Eriksdotter(Vännäs 17)70 år gammalÖverkalix C:2
1743-10-02bElla JohansdotterPiga, 54 år gammalÖverkalix C:2
1743-11-13bOlof LarssonVännäs 2372 år gammalÖverkalix C:2
1744-01-01dPer JakobssonVännäs 743 år gammalÖverkalix C:2
1744-01-16dGustaf Eriksson(Bränna 7)79 år gammalÖverkalix C:2
1744-02-26dMikael AnderssonSvartbyn 1287 år gammalÖverkalix C:2
1744-03-16b(Karin Henriksdotter)(Vännäs 10)Henrik Olofssons dotter, 15 dagar gammalÖverkalix C:2
1744-03-25bMargareta JocksdotterKypasjärvi 139 år gammalÖverkalix C:2
1744-04-08bPerJöns Perssons son, 5 veckor gammalÖverkalix C:2
1744-04-08bSara (Abrahamsdotter)Kypasjärvi 1Abraham Perssons dotter, 1 månad gammalÖverkalix C:2
1744-07-15bOlof OlofssonSvedjan (Vännäs 17)37 år gammalÖverkalix C:2
1744-08-12bMalinSvartbyn 17Änka, 85 år gammalÖverkalix C:2
1744-10-21bMargareta (Olofsdotter)Grelsbyn 12Olof Henrikssons dotter, 3 veckor gammalÖverkalix C:2
1744-11-18bPer (Tomasson)Lappmannen Tomas Knutssons son, 1 år gammalÖverkalix C:2
1744-12-23bMalin (Jönsdotter)Svedjan (Vännäs 18)Jöns Larssons dotter, 11 dagar gammalÖverkalix C:2
1744-12-23bJöns (Jönsson)Svedjan (Vännäs 18)Jöns Larssons son, 11 dagar gammalÖverkalix C:2
1745-02-17bHans (Johansson)(Hällan 3)Johan Larssons son, 11 månader gammalÖverkalix C:2
1745-03-30bSigrid (Eriksdotter)(Bränna 5)Klockaren Erik Henriksson dotter, 4 dagar gammalÖverkalix C:2
1745-04-21bMarita (Eriksdotter)Soldaten Erik Hjerpes dotterÖverkalix C:2
1745-05-29bBrita Margareta (Nordvall)Kyrkoherden Jonas Nordvalls lilla dotter, 15 dagar gammalÖverkalix C:2
1745-08-18bPer JönssonGrelsbyn 980 år gammalÖverkalix C:2
1745-08-18bMarita BjörnsdotterVännäs 3Jöns Henrikssons hustru, 73 år gammalÖverkalix C:2
1745-08-24bJöns (Johansson)(Hällan 3)Johan Larssons lilla son, 5 dagar gammalÖverkalix C:2
1745-10-27bOlof (Larsson)Nybyn 5Lars Olofssons son, 1½ år gammalÖverkalix C:2
1745-12-01bLars (Jönsson)Landet (Vännäs 23)Jöns Olofssons son 1½ år gammalÖverkalix C:2
1745-12-15b(Lars Johansson)Svartbyn 3Johan Perssons lilla barn, 1 månad gammalÖverkalix C:2
1746-01-12b(Margareta Andersdotter)Grelsbyn 11Anders Anderssons lilla dotter, 1 år gammalÖverkalix C:2
1746-05-25b(Erik Henriksson)Svedjan (Vännäs 16)Henrik Olofssons lilla son, 2 månader gammalÖverkalix C:2
1746-07-13bPer HenrikssonAvan (Vännäs 1)Över 60 år gammalÖverkalix C:2
1746-07-27bLars AnderssonVännäs 540 år gammalÖverkalix C:2
1746-08-24bSvartbyn TODOCarl Pålssons lilla son, 4 månader gammalÖverkalix C:2
1746-09-21bJöns LarssonBränna 3Gamla klockaren, 85 år gammalÖverkalix C:2
1746-10-12b(Märta Larsdotter)Vännäs 14Lars Nilssons lilla dotter, 17 dagar gammalÖverkalix C:2
1746-11-09bMalin (Jönsdotter)Svedjan (Vännäs 18)Jöns Larssons dotter, 9 månader gammalÖverkalix C:2
1746-11-16bKarin (Nilsdotter)Lansjärv 1Nils Olofssons dotter, 1½ år gammalÖverkalix C:2
1746-11-16bMalin (Nilsdotter)Lansjärv 1Nils Olofssons dotter, 3 månader gammalÖverkalix C:2
1746-11-30b(Ella Persdotter)Grelsbyn 10Per Jönssons dotter, 11 månader gammalÖverkalix C:2
1746-12-07b(Karin Johansdotter)Hällan 3Johan Larssons lilla dotter, 5 veckor gammalÖverkalix C:2
1747-01-04bVännäsAnders Perssons lilla dotter, 9 månader gammal ??Överkalix C:2
1747-01-06dMargareta (Abrahamsdotter)Kypasjärvi 1Abraham Perssons dotter, 19½ år gammalÖverkalix C:2, Överkalix C:2
1747-02-08bGrelsbyn 11?Anders Anderssons son, 2 år, 5 månader gammal ???Överkalix C:2
1747-02-08bSofia (Persdotter)(Grelsbyn)Soldaten Peter Långs lilla dotter, 5 månader gammalÖverkalix C:2
1747-02-15bJohan (Mikaelsson)Kengis (Jockfall 3)Mikael Jockssons son, 2½ år gammalÖverkalix C:2
1747-06-20dPer Göransson RävSoldat, drunknadeSE/KrA/0023/0/744
1747-08-19bMarita EriksdotterHällan 4Hustru, 45 år gammalÖverkalix C:2
1747-10-02bNNBrännaJöns Jönssons dödfödda barnÖverkalix C:2
1747-10-04bPer (Persson)Bränna 7Per Hanssons son, 3 år, 9 månader gammalÖverkalix C:2
1747-12-13b(Jöns Jönsson)Svedjan (Vännäs 18)Jöns Larssons lilla son, 10 veckor gammalÖverkalix C:2
1747-12-13bNils HanssonBränna 6Gästgivare, 52 år gammalÖverkalix C:2
1747-12-20b(Margareta Persdotter)SvartbynSoldaten Per Flinks dotter, ½ år gammalÖverkalix C:2
1748-01-17b(Henrik Olofsson)Nybyn 2Olof Jakobssons lilla son, 14 dagar gammalÖverkalix C:2
1748-01-17b(Helena Nilsdotter)Landet (Vännäs 24)Nils Olofssons lilla dotter, 16 dagar gammalÖverkalix C:2
1748-06-05bPer (Göransson) RävSoldat, drunknade, ungefär 40 år gammalÖverkalix C:2
1748-06-17bKarin NilsdotterVännäs 14Hustru, 76 år gammalÖverkalix C:2
1748-09-18b(Elin Jakobsdotter)Svartbyn 14Nämndemannen Lars Olofssons moder, 93 år gammal (står Kerstin)Överkalix C:2, Överkalix C:2
1748-09-29b(Karin Jönsdotter)Svedjan (Vännäs 18)Jöns Larssons lilla barn i Svedjan, 3 timmar gammaltÖverkalix C:2
1748-09-29bErik JönssonRödupp 175 år gammalÖverkalix C:2
1748-12-11bJohan JönssonVännäs 6Nämndeman, 60 år gammalÖverkalix C:2
1749-01-29bMalin (Persdotter)Grelsbyn 10Per Jönssons dotter, 7 år gammalÖverkalix C:2
1749-03-01b(Margareta Nilsdotter)Landet (Vännäs 24)Nils Olofssons lilla dotter, 1 år gammalÖverkalix C:2
1749-03-12bGrelsbyn 12Olof Henrikssons lilla dotter, 7 veckor ??? gammalÖverkalix C:2
1749-03-19bBrännaKyrkväktaren Hans Larssons lilla son, 6 veckor gammalÖverkalix C:2
1749-04-09b(Lars Henriksson)LansjärvSoldaten Henrik Kurcks lilla son, 12 dagar gammalÖverkalix C:2
1749-04-22dErik (Nordvall)(Prästgården)Kyrkoherden Jonas Nordvalls lilla son, 8 månader gammalÖverkalix C:2
1749-06-11b(Grels Eliasson)Heden 2Elias Eliassons lilla son, 12 veckor gammalÖverkalix C:2
1749-06-24bElla NilsdotterSvedjan (Vännäs 19)Gammal piga, 59 år gammalÖverkalix C:2
1749-08-06bNils HenrikssonRödupp 2Drunknade i älven, 80 år gammalÖverkalix C:2
1749-10-01b(Margareta Olofsdotter)Vännäs 10Henrik Olofssons moder, 86 år gammalÖverkalix C:2
1749-11-12b(Marita Persdotter)Vännäs 8Per Henrikssons lilla dotter, 7 dagar gammalÖverkalix C:2
1749-12-10b(Margareta Andersdotter)Hällan 3Johan Larssons moder, 74 år gammalÖverkalix C:2
1749-12-11bMarta PersdotterVännäsPiga, 34 år gammalÖverkalix C:2
1750-02-25b(Marta Eliasdotter)Heden 2Elias Eliassons lilla dotter, 3 dagar gammalÖverkalix C:2
1750-03-27bMargareta HalsiaRådmannen i Luleå, Anders Kråkas änka, 71 år gammalÖverkalix C:2
1750-04-01bAnna EriksdotterHällan 1Henrik Larssons hustru, 75 år gammalÖverkalix C:2
1750-04-01bGamla piparen Nils Ruuts hustru, 76 år gammalÖverkalix C:2
1750-04-06bElla EriksdotterLansjärv 3Mikael Mikaelssons svärmoder, 95 år gammalÖverkalix C:2
1750-04-08bMickel JockssonKengis (Jockfall 3)56 år gammalÖverkalix C:2
1750-04-22bFörre soldaten Johan Ruuts dotter, 7 år gammal, smittkopporÖverkalix C:2
1750-04-22b(Anna Olofsdotter)Soldaten Olof Krabats dotter, 7 dagar gammal, smittkopporÖverkalix C:2
1750-04-26bNils ErikssonVännäs 1566 år gammalÖverkalix C:2
1750-04-26b(Mikael Mikaelsson)Svartbyn 1Mikael Olofssons son, 5 år gammal, smittkopporÖverkalix C:2
1750-04-29bMargareta (Mårtensdotter)Nybyn 4Mårten Axelssons dotter, 4 år gammal, smittkopporÖverkalix C:2
1750-04-29bMarita (Nilsdotter)Bränna 6Nils Hanssons dotter, 17 år gammal, smittkopporÖverkalix C:2
1750-04-29bBrita (Olofsdotter)Nybyn 2Olof Jakobssons dotter, 11 månader gammal, smittkopporÖverkalix C:2
1750-05-06bMarta (Larsdotter)Nybyn 5Lars Olofssons dotter, 4½ år gammal, smittkopporÖverkalix C:2
1750-05-06bKarin (Jönsdotter)Vännäs 12Jöns Olofssons dotter, 10 år gammal, smittkopporÖverkalix C:2
1750-05-06bKerstin (Jönsdotter)Vännäs 12Jöns Olofssons dotter, 6 år gammal, smittkopporÖverkalix C:2
1750-05-06bPer PerssonLansjärvDräng, 25 år gammal, smittkopporÖverkalix C:2
1750-05-06bRödupp 2Inhysesmannen Abraham Abrahamssons dotter, 2 år gammal, smittkopporÖverkalix C:2
1750-05-13bJohan (Eriksson)NybynSoldaten Erik Hjerpes son, 2 år gammal, smittkopporÖverkalix C:2
1750-05-13bBrännaKyrkväktaren Hans Larssons dotter, 5 månader gammal, smittkopporÖverkalix C:2
1750-05-13bVännäs 10Olof Henrikssons dotter, 4 år gammal, smittkopporÖverkalix C:2
1750-05-13bSvartbynHenrik Larssons lilla son, ½ år gammal, smittkoppoerÖverkalix C:2
1750-05-20b(Anna Grelsdotter)Svedjan (Vännäs 21)Grels Olofssons dotter, 6 år gammal, smittkopporÖverkalix C:2
1750-05-20b(Elisabet Persdotter)SvartbynSoldaten Per Flinks dotter, 3/4 år gammal, smittkopporÖverkalix C:2
1750-05-20b(Nils Persson)Grelsbyn 10Per Jönssons son, 4 månader gammal, smittkopporÖverkalix C:2
1750-05-20b(Elisabet Olofsdotter)Grelsbyn 12Olof Henrikssons dotter, 3 månader gammal, smittkopporÖverkalix C:2
1750-05-20bHeden 2Elias Eliassons son, 4 år gammal, smittkopporÖverkalix C:2
1750-05-20bRöduppJakob Erikssons dotter, 6 år gammal, smittkopporÖverkalix C:2
1750-05-25b(Elisabet Henriksdotter)Vännäs 10Henrik Olofssons dotter, 12 år gammal, smittkopporÖverkalix C:2
1750-05-25b(Johan Larsson)Vännäs 5Avlidne Lars Anderssons son, 3 år gammal, smittkopporÖverkalix C:2
1750-05-26bErik MikaelssonTODO17 år gammal, smittkopporÖverkalix C:2
1750-05-26bTODOHenrik Larssons dotter, 1 år gammal, smittkopporÖverkalix C:2
1750-05-27bLänsman ???ströms? TODO dotter, 3 år gammal, smittkopporÖverkalix C:2
1750-06-03b(Lars Ingvaldsson)Svartbyn 9Ingvald Axelssons son, 3 år gammal, smittkopporÖverkalix C:2
1750-06-03b(Anna Eriksdotter)NybynSoldaten Erik Hjerpes dotter, 11 månader gammal, "död i okänd barnsjuka sedan hon genomgått kopporna"Överkalix C:2
1750-06-03bMarita AndersdotterSvartbynOäkta barn, 3 år gammal, smittkopporÖverkalix C:2
1750-06-10b(Brita Olofsdotter)Svartbyn 15? TODOOlof Henrikssons dotter, 1 år gammal, smittkopporÖverkalix C:2
1750-06-10b(Olof Carlsson)Heden 5Carl Olofssons son, 4 år gammal, smittkopporÖverkalix C:2
1750-06-10b(Sofia Johansdotter)SvartbynJohan Staffanssons dotter, 17 år gammal, smittkopporÖverkalix C:2
1750-06-14bLansjärvSoldaten Kurcks dödfödde sonÖverkalix C:2
1750-06-15b(Helena Ingvaldsdotter)Svartbyn 9Ingvald Axelssons dotter, ½ år gammal, smittkopporÖverkalix C:2
1750-06-24bKarin (Carlsdotter)Heden 5Carl Olofssons dotter, 3 år gammal, smittkopporÖverkalix C:2
1750-08-26b(Karin Persdotter)VännäsPigan Malin Eriksdotters oäkta dotter, 12 dagar gammalÖverkalix C:2
1750-09-16bErik JockssonKengis (Jockfall 2)60 år gammalÖverkalix C:2
1751-01-27bMargareta (Mårtensdotter)Nybyn 4Mårten Axelssons dotter, 2 månader gammalÖverkalix C:2
1751-03-03bKarin (Persdotter)VännäsSoldaten Per Örns dotter, 5 veckor gammalÖverkalix C:2
1751-05-09bOlof (Olofsson)(Nybyn 2)Olof Jakobssons barn, 1 månad gammalÖverkalix C:2
1751-05-09bBrita (Olofsdotter)(Nybyn 2)Olof Jakobssons barn, 1 månad gammalÖverkalix C:2
1751-05-09bKerstin (Olofsdotter)(Nybyn 2)Olof Jakobssons barn, 1 månad gammalÖverkalix C:2
1751-05-19b(Marta Abrahamsdotter)Kypasjärvi 1Abraham Perssons dotter, 10 månader gammalÖverkalix C:2
1751-05-26b(Lars Eriksson)NybynSoldaten Erik Hjerpes son, 1 månad gammalÖverkalix C:2
1751-05-26b(Kerstin Eriksdotter)Rödupp 1Erik Erikssons moder, 84 år gammalÖverkalix C:2