Kungar och kejsare av Frankrike, från Pippin till Napoleon

(från Wikipedia)

Karolinger (751-888)
Pippin "den yngre"Frankisk kung 751-768
Karlmann IFrankisk kung 768-771
Karl den storeFrankisk kung 768-814, romersk kejsare från 800
Ludvig I "den fromme"Frankisk kung 814-840
Karl "den skallige"Frankisk kung 840-877, romersk kejsare 875-877
Ludvig IIFrankisk kung 877-879
Ludvig IIIFrankisk kung 879-882
Karlmann IIFrankisk kung 882-884
Karl II "den tjocke"Frankisk kung 885-888, romersk kejsare 881-888
Robertian dynasty (888-898)
Odo av ParisFrankisk kung 888-898
Karolinger (898-922)
Karl III "den enfaldige"Frankisk kung 898-922
Robertian dynasty (922-923)
Robert IFrankisk kung 922-923
Bosonid dynasty (923-936)
RaoulFrankisk kung 923-936
Karolinger (936-987)
Ludvig IVFrankisk kung 936-954
LothairFrankisk kung 954-986
Ludvig VFrankisk kung 986-987
Huset Capet (987-1328)
Hugh CapetFrankisk kung 987-996
Robert IIFrankisk kung 996-1031
Henrik IFrankisk kung 1031-1060
Filip IFrankisk kung 1060-1108
Ludvig VIFrankisk kung 1108-1137
Ludvig VIIFrankisk kung 1137-1180
Filip II AugustKung av Frankrike 1180-1223
Ludvig VIIIKung av Frankrike 1223-1226
Ludvig IX "den helige"Kung av Frankrike 1226-1270
Filip IIIKung av Frankrike 1270-1285
Filip IVKung av Frankrike och av Navarra 1285-1314
Ludvig XKung av Frankrike och av Navarra 1314-1316
Johan IKung av Frankrike och av Navarra 1316
Filip VKung av Frankrike och av Navarra 1316-1322
Karl IVKung av Frankrike och av Navarra 1322-1328
Huset Valois (1328-1589)
Filip VIKung av Frankrike 1328-1350
Johan IIKung av Frankrike 1350-1364
Karl VKung av Frankrike 1364-1380
Karl VIKung av Frankrike 1380-1422
Karl VIIKung av Frankrike 1422-1461
Ludvig XIKung av Frankrike 1461-1483
Karl VIIIKung av Frankrike 1483-1498
Ludvig XIIKung av Frankrike 1498-1515
Frans IKung av Frankrike 1515-1547
Henrik IIKung av Frankrike 1547-1559
Frans IIKung av Frankrike 1559-1560
Karl IXKung av Frankrike 1560-1574
Henrik IIIKung av Frankrike 1574-1589
Huset Bourbon (1589-1792)
Henrik IVKung av Frankrike och av Navarra 1589-1610
Ludvig XIIIKung av Frankrike och av Navarra 1610-1643
Ludvig XIVKung av Frankrike och av Navarra 1643-1715
Ludvig XVKung av Frankrike och av Navarra 1715-1774
Ludvig XVIKung av Frankrike och av Navarra 1774-1792
Huset Bonaparte (1804-1814)
Napoleon IKejsare av Frankrike 1804-1814