Sveriges regenter

(från Wikipedia)

Erik Segersälls ätt
Erik Segersäll970-995f 945
Olof Skötkonung995-1022f 980 d 1022
Anund Jakob1022-1050f 1000/1008 d 1050
Emund den gamle
("Emund Slemme")
1050-1060f 995/1000 d 1060
Stenkilska ätten
Stenkil1060-1066d 1066
Erik Stenkilsson (i opposition
mot Erik Hedningen)
1066-1067d 1067
Erik Hedningen (i opposition
mot Erik Stenkilsson)
1066-1067d 1067
Halsten Stenkilsson1067-1070 (avsatt)
Anund Gårdskekung i Svealand
1070-1075 (avsatt)
Håkan Rödekung i Västergötland
1066/1068-1079/1080,
från 1075 även i Svealand
d 1079/1080
Inge den äldre1079/1080-1084
(avsatt i Svealand)
d 1105/1110
Blot-Svenkung i Svealand
1084-1087
d 1087
Inge den äldreåterigen kung i hela riket
1087-1105/1110
d 1105/1110
Filip1105/1110-1118d 1118
Inge den yngre1118-1125d 1125
Ragnvald Knaphövde1125-1126d 1126
Magnus Nilsson
("Magnus den starke")
kung i Västergötland 1125,
möjligen även i Svealand 1126,
avsatt 1130
f 1106/1107 d 1134
Sverkerska ätten (S) och Erikska ätten (E) med flera
Sverker den äldre (S)ca 1130-1156d 1156
Erik den helige (E)- ca 1160d ca 1160
Magnus Henriksson
(ej erkänd som kung i hela riket)
1160-1161d 1161
Karl Sverkersson (S)ca 1161-1167f 1130 d 1167
Kol och Burislev Sverkersson (S)
(erkända i Östergötland)
ca 1170båda d 1170
Knut Eriksson (E)1167- 1195 el. 1196d 1195 el. 1196
Sverker den yngre Karlsson (S)1196-1208d 1210
Erik Knutsson (E)1208-1216d 1216
Johan Sverkersson (S)1216-1222f 1201? d 1222
Erik Eriksson (E)1222-1229f 1216 d 1250
Knut Långe (Knut Holmgersson)1229-1234d 1234
Erik Eriksson (E)1234-1250f 1216 d 1250
Folkungaätten (även kallad Bjälboätten)
Birger jarl (regerande riksjarl)1248-1266d 1266
Valdemar Birgersson1250-1275f ca 1240 d 1302
Magnus Ladulås1275-1290f ca 1240 d 1290
Birger Magnusson1290-1318f ca 1280 d 1321
Mats Kettilmundsson1318-1319 (rikshövitsman)d 1326
Magnus Eriksson1319-1364f 1316 d 1374
Erik Magnusson
(kung över delar av riket
i opposition till Magnus Eriksson)
1356-1359f 1339 d 1359
Håkan Magnusson
(först i opposition och sedan
medregent till Magnus Eriksson)
1362-1364f 1340 d 1380
Mecklenburgska ätten
Albrekt av Mecklenburg1363-1389f ca 1339 d 1412
Unionsregenter erkända i Sverige, inhemska kungar samt riksföreståndare
Margareta I1389-1412f 1353 d 1412
Erik av Pommern1396-1435 och 1436-1439f 1382 d 1459
Engelbrekt Engelbrektsson1435-1436 (rikshövitsman)d 1436
Karl Knutsson (Bonde)1438-1440 (riksföreståndare)f 1408 el. 1409 d 1470
Kristofer av Bayern1440-1448f 1416 d 1448
Bengt Jönsson (Oxenstierna) och
Nils Jönsson (Oxenstierna)
1448 (riksföreståndare)f trol. 1390-talet d 1449 el. 1450
f trol. 1390-talet d tid. 1450
Karl Knutsson (Bonde)1448-1457f 1408 el. 1409 d 1470
Jöns Bengtsson (Oxenstierna) och
Erik Axelsson (Tott)
1457 (riksföreståndare)f 1417 d 1467
f 1415 d 1481
Kristian I1457-1464f 1426 d 1481
Kettil Karlsson (Vasa)1464 (riksföreståndare)f 1433 d 1465
Karl Knutsson (Bonde)1464-1465f 1408 el. 1409 d 1470
Kettil Karlsson (Vasa)1465 (riksföreståndare)f 1433 d 1465
Jöns Bengtsson (Oxenstierna)1465-1466 (riksföreståndare)f 1417 d 1467
Erik Axelsson (Tott)1466-1467 (riksföreståndare)f 1415 d 1481
Karl Knutsson (Bonde)1467-1470f 1408 el. 1409 d 1470
Sten Sture den äldre1470-1497 (riksföreståndare)f 1440 d 1503
Hans (Johan II)1497-1501f 1455 d 1513
Sten Sture den äldre1501-1503 (riksföreståndare)f 1440 d 1503
Svante Nilsson (Sture)1504-1511 (riksföreståndare)f 1460 d 1511
Erik Trolle1512 (riksföreståndare)f 1460 d 1529 el. 1530
Sten Sture den yngre1512-1520 (riksföreståndare)f 1492 el. 1493 d 1520
Kristian II1520-1521f 1481 d 1559
Gustav Eriksson (Vasa)1521-1523 (riksföreståndare)f 1496 d 1560
Vasaätten
Gustav I Vasa1523-1560f 1496 d 1560
Erik XIV1560-1568f 1533 d 1577
Johan III1568-1592f 1537 d 1592
Sigismund1592-1599f 1566 d 1632
Hertig Karl1599-1604 (riksföreståndare)f 1550 d 1611
Karl IX1604-1611f 1550 d 1611
Gustav II Adolf1611-1632f 1594 d 1632
Kristina1632-1654
(förmyndarregering 1632-1644)
f 1626 d 1689
Pfalziska ätten
Karl X Gustav1654-1660f 1622 d 1660
Karl XI1660-1697f 1655 d 1697
Karl XII1697-1718f 1682 d 1718
Ulrika Eleonora1718-1720f 1688 d 1741
Hessiska ätten
Fredrik I av Hessen-Kassel1720-1751f 1676 d 1751
Holstein-Gottorpska ätten
Adolf Fredrik1751-1771f 1710 d 1771
Gustav III1771-1792f 1746 d 1792
Gustav IV Adolf1792-1809f 1778 d 1837
Karl XIII1809-1818f 1748 d 1818
Bernadotteska ätten
Karl XIV Johan1818-1844f 1763 d 1844
Oscar I1844-1859f 1799 d 1859
Karl XV1859-1872f 1826 d 1872
Oscar II1872-1907f 1829 d 1907
Gustaf V1907-1950f 1858 d 1950
Gustaf VI Adolf1950-1973f 1882 d 1973
Carl XVI Gustaffrån 1973f 1946