Maria Lennartson. Föräldrar: Lennart Toussaintsson [mer] och Brita Olofsdotter Buldt [1].

Källor: 1. ÖÄ vol 7


Hem  |  Träd  |  Anor  |  Ättlingar / kort  |  Släktskapsberäkning