Nils Larsson. Föräldrar: Lars Eriksson [mer] och Barbro Staffansdotter [1].

Soldat i Västerbottens regemente 1679 men ej längre 1683. "Nills Larsson gåår uth för sin fadher Lars Ersson i Rödupp". [1, 2]

Källor: 1. SE/KrA/0022/1679/6,  2. SE/KrA/0022/1683/9


Hem  |  Träd  |  Anor  |  Ättlingar / kort  |  Släktskapsberäkning