Arnaud de Royans.

Gift [1] med Pétronille de Grenoble. Barn: [1]

        
Pétronille de Royans[mer]
    Gift 1050 [1] med Guigues II d'Albon [mer].

Källor: 1. Franska Wikipedia


Hem  |  Träd  |  Anor  |  Ättlingar / kort  |  Släktskapsberäkning