Erik Olofsson Spak.

Laxfiskare vid Dejeforsen i Värmland. 1604 Borgmästare i Karlstad. [1]

"Släkten Uranius härstammar från en Erik Olofsson, som var laxfiskare vid Klarelfvens vattenfall Dejeforsen i Värmland och tillika ägde en skattemjölkvarn därstädes samt blef borgmästare i Karlstad 1604. Han hade en broder (Johan Olofsson) i krigstjänst, som i sin ungdom var mycket äventyrlig och vidlyftig, så att han allmänt kallades "Rasvill", men på gamla dagar blef han helt from och beskedlig, så att hertig Karl, sedermera Karl IX, en gång sade till honom: "Nu skall du ej längre heta Rasvill utan Spak." Så skedde, men då han afled barnlös, upptog brodern Erik Olofsson och hans 16 söner släktnamnet Spak, men några ändrade det sedermera till Uranius och Gravander efter Grava socken samt en del efterkommande till Ullström och Risell och några adlades till Gyllentorner, och Rissellsköld. Släkten Spak fortlever ännu." [2]

Barn med okänd mor: [1, 3]

        
Olof Eriksson Spak[mer]
    Död 1662 [3]. Gift 1:o [3] med Kerstin Börjesdotter [mer]. Gift 2:o [1] med Karin Henriksdotter.
Petrus Erici Uranius Död 1653 [3]. Gift [4] med Margareta Erlandsdotter [mer].
Erik Spak

Källor: 1. SSK 3,  2. Oscar Fredrik Strokirk: Kultur- och personhistoriska anteckningar,  3. Håkan Skogsjö m fl: Selma Lagerlöfs antavla på "Rötter",  4. EÄ suppl. 1


Hem  |  Träd  |  Anor  |  Ättlingar / kort  |  Släktskapsberäkning